Upanyasa - VNU365

ಶ್ರೀ ಹರಿಭಕ್ತಿಸಾರದ 6ನೆಯ ಪದ್ಯ

02/11/2016

ತಾಮರಸದಳನಯನ ಭಾರ್ಗವ-
ರಾಮ ಹಲಧರರಾಮ ದಶರಥ-
ರಾಮ ಮೇಘಶ್ಯಾಮ ಸದ್ಗುಣಧಾಮ ನಿಸ್ಸೀಮ |
ಸಾಮಗಾನ ಪ್ರೇಮ ಕಾಂಚನ-
ದಾಮಧರ ಸುತ್ರಾಮವಿನಮಿತ 
ನಾಮರವಿಕುಲಸೋಮ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ	॥ ೬ ॥

Play Time: 23:06

Size: 4.52 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
2502 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • No Comment