Upanyasa - VNU366

ಶ್ರೀಹರಿಭಕ್ತಿಸಾರದ 07ನೆಯ ಪದ್ಯ

03/11/2016

ವೇದಗೋಚರ ವೇಣುನಾದವಿ-
ನೋದ ಮಂದರಶೈಲಧರ ಮಧು-
ಸೂದನಾಚ್ಯುತ ಕಂಸದಾನವರಿಪು ಮಹಾಮಹಿಮ |
ಯಾದವೇಂದ್ರ ಯಶೋದನಂದನ
ನಾದಬಿಂದುಕಲಾತಿಶಯ ಪ್ರ-
ಹ್ಲಾದರಕ್ಷಕ ವರದ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ	॥ ೭ ॥ 

Play Time: 32:36

Size: 6.15 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
2814 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • No Comment