Upanyasa - VNU367

ಸದಾಚಾರಸ್ಮೃತಿ — 10 — ಶೌಚದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಗಳು

04/11/2016

ಬಯಲಶೌಚದ ಹಿಂದಿರುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು, ಇಂದಿಗೆ ಅದು ವಿರೂಪಗೊಂಡಿರುವದನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಮನಗಂಡೆವು. ಶೌಚವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಎರಡೂ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಶೌಚದಲ್ಲಿನ ನಿಷೇಧಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸುವ ಲೇಖನಿವಿದು.   ಇದರ ಕುರಿತ ಉಪನ್ಯಾಸ  VNU367

Play Time: 36:59

Size: 6.43 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
2731 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • Latha Ramesh,Coimbatore

    6:36 PM , 15/03/2018

    Namaskaragalu Gurugalige 🙏🙏🙏🙏