Upanyasa - VNU373

ಶ್ರೀ ಹರಿಭಕ್ತಿಸಾರದ 11ನೆಯ ಪದ್ಯ

06/12/2016

ದಾಶರಥಿ ವೈಕುಂಠನಗರನಿ-
ವಾಸ ತ್ರೈಜಗೀಶ ಪಾಪವಿ-
ನಾಶ ಪರಮವಿಲಾಸ ಹರಿ ಸರ್ವೇಶ ದೇವೇಶ |
ವಾಸುದೇವ ದಿನೇಶಶತಸಂ-
ಕಾಶ ಯದುಕುಲವಂಶತಿಲಕ ಪ-
ರಾಶರಾನತ ದೇವ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ	॥ ೧೧ ॥

Play Time: 24:12

Size: 4.71 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
2424 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • Ananda Teertha,Bangalore

    7:15 AM , 07/08/2018

    ಆಚಾರ್ಯರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಅನಂತ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. 🙏🙏