Upanyasa - VNU375

ಶ್ರೀ ಹರಿಭಕ್ತಿಸಾರದ 13ನೆಯ ಪದ್ಯ

09/12/2016

ಬಾಣಬಾಹುಚ್ಛೇದ ರಾವಣ-
ಪ್ರಾಣನಾಶನ ಪುಣ್ಯನಾಮ ಪು-
ರಾಣಪುರುಷೋತ್ತಮ ನಿಪುಣ ಅಣುರೇಣುಪರಿಪೂರ್ಣ |
ಕ್ಷೋಣಿಪತಿ ಸುಲಲಿತ ಸುದರ್ಶನ-
ಪಾಣಿ ಪಾಂಡವರಾಜಕಾರ್ಯಧು-
ರೀಣ ಜಗನಿರ್ಮಾಣ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ ॥ ೧೩ ॥

Play Time: 51:43

Size: 5.45 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
2251 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • No Comment