Upanyasa - VNU377

ಶ್ರೀಹರಿಭಕ್ತಿಸಾರದ 15ನೆಯ ಪದ್ಯ

15/12/2016

ನಾಗನಗರಿಧರಿತ್ರಿಕೋಶವಿ-
ಭಾಗತಂತ್ರನಿಯೋಗಗಮನಸ-
ರಾಗ ಪಾಂಡವರಾಜಜಿತಸಂಗ್ರಾಮ ನಿಸ್ಸೀಮ |
ಯೋಗಗಮ್ಯ ಭವಾಖ್ಯವಿಷಧರ-
ನಾಗಗಾರುಡಮಂತ್ರವಿದ ಭವ-
ರೋಗವೈದ್ಯ ವಿಚಿತ್ರ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ ॥ ೧೫ ॥

Play Time: 45:16

Size: 5.45 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
2330 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • Jyothi Gayathri,Harihar

    8:00 PM , 22/01/2021

    ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ 🙏🙏🙏🙏🙏