Upanyasa - VNU378

ಶ್ರೀ ಹರಿಭಕ್ತಿಸಾರದ 16,17ನೇ ಪದ್ಯಗಳು

19/12/2016

ಶ್ರೀಹರಿಭಕ್ತಿಸಾರದಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದನೆಯ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಮಸ್ಮರಣದ ವಿಭಾಗ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. ಹದಿನಾರನೆಯ ಪದ್ಯದಿಂದ ಭಗವಂತನೊಂದಿಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಲು ಆರಂಭಿಸುವ ಭಕ್ತವರೇಣ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸರು ಭಕ್ತ-ಭಗವಂತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಪಂಚದ ಅನಾವರಣವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದೇವರ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವದನ್ನು ಕಲಿಸುವ ದಿವ್ಯಪದ್ಯಗಳ ಅನುಸಂಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ. ತಪ್ಪದೇ ಕೇಳಿ. 

Play Time: 43:19

Size: 5.45 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
1697 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Jayashree Karunakar,Bangalore

  4:24 PM , 26/02/2018

  ಗುರುಗಳೆ
  
  " ಇಲ್ಲಿ ರಾಗಿಗಳ ಮಾತೇನು " ಅಂತ ಕನಕದಾಸಾಯ೯ರು ಯಾಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ?
  
  ಒಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ ವಿಧ್ಯಾಥಿ೯ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಠದ ಅವಶ್ಯಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಯಾವರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕುಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಬೇಕಾಗಿರುವುದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಲಹರಣಮಾಡುವ ದಡ್ಡ ಶಿಷ್ಯನಿಗಲ್ಲವೆ ?
  
  ಸಜ್ಜನರು ಮಾತ್ರ ಉದ್ಧಾರವಾದರೆ, 
  ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು, ಭೋಗಾಸಕ್ತರಾದ ಮಂದಮತಿಗಳ ಉದ್ಧಾರವೆಂತು ಗುರುಗಳೆ ?ಅವರಿಗೆ ಯಾರು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ?

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ. 
  
  ಇಲ್ಲಿ, ಲೋಕಾಸಕ್ತರಾದ ಸಜ್ಜನರ ಕುರಿತು ಮಾತಲ್ಲ. ದೇವರು ಬೇಡವೇ ಬೇಡ, ಹಣ-ಹೆಣ್ಣು-ಮಣ್ಣೇ ಸಾಕು ಎಂಬ ಮಧ್ಯಮ ಅಧಮ ಜೀವರ ಕುರಿತು, ಕನಕದಾಸಾರ್ಯರು “ರಾಗಿಗಳ ಮಾತೇನು” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು. 
  
  ಕನಕದಾಸರಾಗಲೀ, ಸಮಗ್ರ ದಾಸವರೇಣ್ಯರಾಗಲೀ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರುವದೇ ಲೋಕಾಸಕ್ತರಾದ ಸಜ್ಜನರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಲು. ಶ್ರೀಜಗನ್ನಾಥದಾಸಾರ್ಯರು ಪ್ರಾಣೇಶದಾಸರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿದಂತೆ ನೇರವಾಗಿಯೂ ಮಹಾನುಭಾವರು ಲೋಕಾಸಕ್ತರಾದ ಸಜ್ಜನರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.