Upanyasa - VNU402

ದ್ವೇಷಿಗಳಿಗೂ ಮುಕ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ?

26/02/2017

ಶ್ರೀ ಹರಿಭಕ್ತಿಸಾರದ 29ನೆಯ ಪದ್ಯ

ದೇವರನ್ನು ದ್ವೇಷಮಾಡಿದವಿರಿಗೂ ಮುಕ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥ ತೋರುವ ಅನೇಕ ತರಹದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸಾರ್ಯರೂ ಸಹಿತ, ಸಮರದೊಳಗೆ ವಿಕ್ರಮದಿ ವೈರವ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಅಮರಪದವಿಯನಿತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿದರೂ ಮುಕ್ತಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎನ್ನುವ  ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ  ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯುರು ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಪರಮಾದ್ಭುತ ಉತ್ತರದ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ. ತಪ್ಪದೇ ಕೇಳಿ. 

Play Time: 33:24

Size: 3.15 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
6858 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • Sampada,Belgavi

    2:09 PM , 03/12/2020

    🙏🙏🙏🙏