Upanyasa - VNU404

HGM02 ಶ್ರೀಮದ್ ವ್ಯಾಸರಾಜಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾಕ್ರಮ

28/02/2017

ಶ್ರೀಮದ್ ವ್ಯಾಸರಾಜ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಲುಪ್ತವಾಗಿವೆ. ಅಂತಹುದರಲ್ಲಿ ಒಂದು, ನಾಲ್ಕು ಹಂತದ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ. ಪ್ರಾತಃಸ್ಮರಣೀಯರಾದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಶ್ರೀಮತ್ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಹಂತದ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ವಿವರಣೆ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. 

"ಧರೆಯಲಿ ದೊರೆಗಳು ಉರುಳು ಉರುಳುತಿರೆ ನಿರುತವು ದೊರೆ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಜ"

- ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಪ್ರಸನ್ನತೀರ್ಥಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು

Play Time: 12:58

Size: 2.68 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
2019 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • Ramasvamy. C. V,Bangalore

    9:11 PM , 17/04/2017

    Swamigalige Namaskaragalu, Excellent presentation. Dasa