Upanyasa - VNU428

ಶ್ರೀ ಹರಿಭಕ್ತಿಸಾರದ 36ನೆಯ ಪದ್ಯ — 2

11/04/2017

ದೇವರು ಸರ್ವಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿಗೆ ಸೋದರಮಾವನಾಗಿಯೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅಂದಮೇಲೆ ದೇವರನ್ನು ನಂಬಬೇಕೇಕೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

Play Time: 41:26

Size: 7.67 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
2683 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • No Comment