Upanyasa - VNU664

ಅಧಿಕಮಾಸದ ದಾನಗಳು

13/05/2018

ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ನಮಗಿರಬೇಕಾದ ಎಚ್ಚರಗಳು, ಮಾಡುವ ತಪ್ಪುಗಳು, ಅಪೂಪ ದಾನ, ದೀಪದಾನ, ಭಾಗವತದಾನ, ತೀರ್ಥಸ್ನಾನ, ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ನಿತ್ಯಧರ್ಮಗಳು, ರಾಧಾಪುರುಷೋತ್ತಮಪೂಜಾ, ಭಾಗವತಶ್ರವಣ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳ ನಿರೂಪಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

Play Time: 51:50

Size: 7.60 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
2190 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • Ushasri,Chennai

    11:04 PM, 15/05/2018

    Achare dhanyavadagalu
  • Saraswathi,Bangalore

    5:19 PM , 14/05/2018

    ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರು ಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ವಾದ ದಾನ ಗಳ ಬಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು