Upanyasa - VNU740

ಬುದ್ಧಿರ್ಬಲಂ ಯಶೋ ಧೈರ್ಯಮ್

02/03/2019

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಲು, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ ಎಂಟು ಗುಣಗಳನ್ನು ಕರುಣಿಸುವ ಹನುಮಂತದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಬುದ್ಧಿರ್ಬಲಂ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

Play Time: 15:03

Size: 5.72 MB


Download Upanyasa Watch Video Share to facebook View Comments
2391 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • Sushma R Karadgi,Bangalore

    8:27 PM , 02/03/2019

    🙏🙏🙏