Upanyasa - VNU816

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ್ — 234 — ದೇವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

25/08/2019

ಎಷ್ಟೇ ಸಮರ್ಥನಾದ ಅಡಿಗೆಯವನಾದರೂ ಅಡಿಗೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಾಗೂ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಲು ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ, ದೇವರು ಪರಮಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದರೂ ಅವ್ಯಾಕೃತ ಆಕಾಶ-ಪ್ರಕೃತಿಗಳಿಲ್ಲದೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಭಾಗವತ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರದ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

ಇನ್ನು, ಅವಿಲ್ಲದೆಯೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ದೇವರಿಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ, ಅವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದಲೇ, ಇವಿಲ್ಲದೇ ದೇವರಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ನೀಡಿದ ಅದ್ಭುತ ಉತ್ತರದ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಗೊಂಡ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ವಚನ — 

षष्ठोऽध्यायः

मैत्रेय उवाच —

भगवानेक आसेदमग्र आत्माऽऽत्मनां विभुः। 
आत्मेच्छानुगतो ह्यात्मा नानाशक्त्युपलक्षितः ॥१॥

भागवततात्पर्यम् — आत्मनां विभुर्जीवाधिपतिः ॥Play Time: 44:17

Size: 5.51 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
7640 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • DESHPANDE P N,BANGALORE

  10:31 AM, 15/09/2019

  Ananta pranamagalu. Nittya SrimadBhagwatamrata paan maaduwa naavea dhannaru
 • Vikram Shenoy,Doha

  5:13 PM , 09/09/2019

  ,🙏🙏🙏🙏
 • prema raghavendra,coimbatore

  6:49 AM , 08/09/2019

  Anantha namaskara! Danyavada!
 • T venkatesh,Hyderabad

  9:24 AM , 31/08/2019

  ಮಾನ್ಯ smt ಜಯಶ್ರೀ ಅವರೇ
  
  ತಮ್ಮ್ comments ಓದಿಯೇ ಯಷ್ಟೋ ಜನ ಭಾಗವತ ಕೇಳಿರಬಹುದು
  
  ನೀವು ಪುಣ್ಯ ಭಾಜನರು.
 • Jasyashree Karunakar,Bangalore

  12:55 PM, 30/08/2019

  ಗುರುಗಳೆ
  
  ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಪೂವ೯ಪಕ್ಷದವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಕೊಟ್ಟು, ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತದ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಸಂಶಯವಿಲ್ಲದಂತೆ ಅಥ೯ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.....🙏🙏
  
  ಮೊದಲನೇ ಸ್ಕಂದದ, ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸಿ, ಅದರ ವಿಸ್ತಾರವೇ ಇಲ್ಲಿಆಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ನಿಮ್ಮ ಪಾಠದ revision ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತಿದೆ...
  
  ಆ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಒಂದು ರೀತಿಯ mathematical formula  ಇದ್ದ ಹಾಗಿದೆ....
  ಈಗ ಬರುತ್ತಿರುವದೆಲ್ಲವೂ ಅದರನ್ನು implement ಮಾಡಿದ ಭಾಗಗಳೇ ಆಗಿದೆ...