Upanyasa - VNU827

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ್‌ — 243 — ಜ್ಞಾನಮಾರ್ಗ ಯೋಗಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ

18/09/2019

ಶಕ್ತಿಗೀತೆಯ ಮೂರನೆಯ ಭಾಗ

ಮಾಧ್ವರಲ್ಲಿ ಯೋಗಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಜನ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪ ಒಂದಿದೆ. ಯೋಗಮಾರ್ಗದಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಪಡೆಯುವದು ಶ್ರೇಷ್ಠವೋ, ಜ್ಞಾನಮಾರ್ಗದಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಪಡೆಯುವದು ಶ್ರೇಷ್ಠವೋ, ಎರಡೂ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವಿದೆ. 

ದೇವರೂ ಸಹ ಪ್ರಾಕೃತ ವೀರ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಯೇ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನು ಪಡೆದದ್ದು, ಆದರೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಸ್ತ್ರೀ-ಪುರುಷರಂತೆ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಮೇಯವೊಂದನ್ನು ಕೂಟಸ್ಥ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಧ್ವಜತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. 


पानेन ते देव कथासुधायाः प्रवृद्धभक्त्या विशदाशया ये। 
वैराग्यसारं प्रतिलभ्य बोधं यथाऽऽञ्जसा त्वेयुरकुण्ठधिष्ण्यम् ॥२४॥

तथाऽपरे चाऽत्मसमाधियोगबलेन जित्वा प्रकृतिं बलिष्ठाम्। 
त्वामेव धीराः पुरुषं विशन्ति तेषां श्रमः स्यान्न तु सेवया ते ॥२५॥
भागवततात्पर्यम्।
“वायोश्च प्रकृतेर्विष्णोर्जयो भक्त्यैव नान्यथा” इति दत्तात्रेययोगे ॥

Play Time: 47:50

Size: 1.37 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
7357 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • DESHPANDE P N,BANGALORE

  12:10 PM, 27/10/2019

  S.Namaskargalu. This is last pravachan of SrimadBhagwata since then it is stopped. Requested to commence at earliest. Regards

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಸೃಷ್ಟಿಪ್ರಕರಣದ ಗಂಭೀರ ವಿಷಯಗಳು. ಅಧ್ಯಯನ, ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯದ ಆವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. 
 • Vikram Shenoy,Doha

  8:12 PM , 01/10/2019

  🙏🙏🙏
 • Chandrika prasad,Bangalore

  9:03 PM , 26/09/2019

  ಸತ್ಯ ವಾದ ಮಾತುಗಳು ಜಯಶ್ರೀ ಅವರೇ. ಆಚಾರ್ಯ ರು ನಮಗೆ ಭಾಗವತ ದ ರಸದೌತಣ ಉಣಬಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾ ರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು
 • Naveenkumar,Kollar

  2:07 PM , 26/09/2019

  Poojya acharyarige vandanegalu..
  
  This upanyasa Made me to cry
  
  Also madam jayashree thank you so much for your beautiful comments...
  
  Every day I will be watching your comments
 • prema raghavendra,coimbatore

  6:14 PM , 19/09/2019

  Anantha namaskara! Danyavada!
 • Jasyashree Karunakar,Bangalore

  11:11 AM, 19/09/2019

  ಗುರುಗಳೆ
  ಈಶ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಭಜನೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡುವೆನು....ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಿನ ದಿನವೂ ಭಗವಂತನ ಕಥಾ ಶ್ರವಣದಿಂದ
  ಭಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವದನ್ನು , ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಭಕ್ತಿಯು ಜಾಗೃತವಾಗುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರಿ.....
  
  ಗುರುಗಳೆ ದಾಸರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನಾವಾಗಿಯೇ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕಿಂತ , ಅದನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವದು....
  
  ನೀವು ಮೊದಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತದ ಶ್ರವಣವು ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಿರಿ...
  
  ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ.....
  ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಂತೆ.....
  
  ಹಾ ಹೌದು ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ "ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಗಳು ಬರುತ್ತದೆ" ಅಂತ....ಯಾವುದೊ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು....
  ಅದು ಯಾವಾಗ ? 
  ಹೇಗೆ ?  ....
  ಬರಬಹುದು ......ನೋಡಬೇಕು....ಅಂತ....
  
  ಆದರೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ.....
  
  ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆದದ್ದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ.....
  
  ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ತನ್ನ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ....
  ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತದ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳೇ 
  ಅದ್ಭುತ.....
  ಪರಮಾದ್ಭುತ ಗುರುಗಳೆ...
  ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗುತ್ತಿರುವದು ನಿಮ್ಮಿಂದ....🙏