Upanyasa - VNU862

ವೇದಾಂತಪೀಠದ ಇತಿಹಾಸ

17/11/2019

ಶ್ರೀ ಅಚ್ಯುತಪ್ರೇಕ್ಷಾಚಾರ್ಯರು ಯಾವ ಪರಂಪರೆಯ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆಯೋ, ಯಾವ ಪೀಠದ ಅಧಿಪತಿಗಳಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ರಚಿಸಿದರೋ ಆ ವೇದಾಂತಪೀಠದ ಇತಿಹಾಸದ ಚಿತ್ರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

Play Time: 12:16

Size: 3.56 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
1565 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • Santosh Patil,Gulbarga

    12:21 PM, 04/12/2019

    Sri Gurugalige 🙏