Upanyasa - VNU967

ಸೀತೆಯ ಹರಕೆ

24/05/2020

ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣಮ್ — 85

ಗುಹ ತರಿಸಿದ ನಾವೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ರಾಮಸೀತಾಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಗಂಗೆಯನ್ನು ದಾಟಿದ ಪ್ರಸಂಗದ ವಿವರಣೆ. 

ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ನಂತರ ಶ್ರೀರಾಮದೇವರು ಮಂತ್ರಗಳ ಜಪ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಸೀತಾದೇವಿಯರು ಗಂಗೆಗೆ ಹರಕೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಸಂಗದ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಹರಕೆಯ ಕುರಿತ ವಿಶೇಷ ವಿಷಯಗಳೊಂದಿಗೆ. Play Time: 38:47

Size: 1.37 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
3328 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • DESHPANDE P N,BANGALORE

    2:09 PM , 08/07/2020

    S.Namaskargalu. Anugrahvirali
  • deashmukhseshagirirao,Banglore

    5:30 AM , 08/07/2020

    🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻