Sri Vidya Ratnakara TeertharuUpanyasas - VNU167

ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ ತೀರ್ಥರು

ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಪ್ರಸನ್ನತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ರಚಿಸಿರುವ, ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾರತೀರ್ಥರ ಮಹೋನ್ನತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ತೋತ್ರದ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

11951 Views