Madhwa VijayaUpanyasas - VNU347

MV147 ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ

ಸಮಗ್ರ ಮಧ್ವವಿಜಯವನ್ನು ಆಲಿಸಿರುವ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮುಂದಿನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಭಾಗ. 

5268 Views
Upanyasas - VNU346

MV146 ದೇವತೆಗಳು ಮಾಡಿದ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿ

ಷೋಡಶಸರ್ಗದ 49ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 58ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. ದೇವತಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ವವರ್ಣನೆ, ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನಮನ,  ಆಚಾರ್ಯರ ಮೇಲೆ ದೇವತೆಗಳು ಮಾಡಿದ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿ. 

4692 Views
Upanyasas - VNU345

MV145 ಆಚಾರ್ಯರ ಭಕ್ತವಾತ್ಸಲ್ಯ

ಷೋಡಶಸರ್ಗದ 47  ಮತ್ತು 48ನೆಯ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಆಚಾರ್ಯರು ತೋರುತ್ತಿದ್ದ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮನ್ ಮಧ್ವವಿಜಯದ ಅಗಾಧತೆಯ ಕುರಿತು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. 

3166 Views
Upanyasas - VNU344

MV144 ಕರ್ಮನಿರ್ಣಯದ ರಚನೆ

ಷೋಡಶಸರ್ಗದ 41ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 46ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ.

2590 Views
Upanyasas - VNU343

MV143 ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಮೃತಮಹಾರ್ಣವದ ರಚನೆ

ಷೋಡಶಸರ್ಗದ 40ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. ದಾರಿದ್ರ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಚಾರ್ಯರು  ತೋರಿದ ದಿವ್ಯಮಾರ್ಗದ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ. 

4684 Views
Upanyasas - VNU342

MV142 ಆಚಾರ್ಯರ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಗಳು

ಷೋಡಶಸರ್ಗದ 36ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 39ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ.

2942 Views
Upanyasas - VNU341

MV141 ಆಚಾರ್ಯರ ಯೋಗಶಕ್ತಿ

ಷೋಡಶಸರ್ಗದ 25ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 35ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ.

2601 Views
Upanyasas - VNU340

MV140 ಆಚಾರ್ಯರ ಸಮುದ್ರನಿಯಾಮಕತ್ವ

ಷೋಡಶಸರ್ಗದ 10ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 24ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ.

3058 Views
Upanyasas - VNU339

MV139 ಬಂಡೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಟ್ಟ ಪ್ರಸಂಗ

ಷೋಡಶಸರ್ಗದ 6ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 9ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ.

2628 Views
Upanyasas - VNU338

MV138 ಆಚಾರ್ಯರ ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿ

ಷೋಡಶಸರ್ಗದ 1ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 5ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ.

3756 Views
Upanyasas - VNU337

MV137 ಶ್ರೀ ಮಧ್ವವಿಜಯದ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ

ಮಧ್ವಚರಿತ್ರೆಯ ಶ್ರವಣ ಸಕಲ ಆಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ, ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ, ಸತ್ಸಂತಾನವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಧರ್ಮಶೀರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಧಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಮಧ್ವವಿಜಯದ ಮಹಾಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ಈ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಬರಲು ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡುವದರೊಂದಿಗೆ.

3004 Views
Upanyasas - VNU336

MV136 ಮಧ್ವಶಿಷ್ಯರ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ

ಪಂಚದಶಸರ್ಗದ 127thನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 141ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ.  ಹದಿನೈದನೆಯ ಸರ್ಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪರಿಸಮಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. 

2522 Views
Upanyasas - VNU335

MV135 ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭತೀರ್ಥರ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ

ಪಂಚದಶಸರ್ಗದ 120ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 126ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ.

2943 Views
Upanyasas - VNU334

MV134 ಕುಮಾರ ಪರ್ವತಾರೋಹಣ

ಪಂಚದಶಸರ್ಗದ 112ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 119ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ.

2911 Views
Upanyasas - VNU333

MV133 ವಿಷ್ಣುತೀರ್ಥರ ಅಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನ

ಪಂಚದಶಸರ್ಗದ 104ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 111ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ.

2558 Views
Upanyasas - VNU332

MV132 ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುತೀರ್ಥರ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ

ಪಂಚದಶಸರ್ಗದ 102 ಮತ್ತು 103ನೆಯ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ.

2480 Views
Upanyasas - VNU331

MV131 ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುತೀರ್ಥರ ಸಂನ್ಯಾಸ

ಪಂಚದಶಸರ್ಗದ 96ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 101ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ.

2498 Views
Upanyasas - VNU330

MV130 ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುತೀರ್ಥರ ವೈರಾಗ್ಯ

ಪಂಚದಶಸರ್ಗದ 92ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 95ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ.

2883 Views
Upanyasas - VNU329

MV129 ಶ್ರೀ ಮಧ್ಯಗೇಹಾರ್ಯದಂಪತಿಗಳ ನಿರ್ಯಾಣ

ಪಂಚದಶಸರ್ಗದ 91ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ.

2883 Views
Upanyasas - VNU328

MV128 ಶ್ರೀಮದನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ರಚನೆ

ಪಂಚದಶಸರ್ಗದ 86ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 90ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ.

2315 Views
Upanyasas - VNU327

MV127 ಸರ್ವಮೂಲದ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ - 2

ಪಂಚದಶಸರ್ಗದ  76ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 85ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

2002 Views
Upanyasas - VNU326

MV126 ಸರ್ವಮೂಲದ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ

ಪಂಚದಶಸರ್ಗದ 72ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 85ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ.

2589 Views
Upanyasas - VNU325

MV125 ಶ್ರೀ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರ ಉದ್ಧಾರ

ಪಂಚದಶಸರ್ಗದ 64ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 71ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ.

3006 Views
Upanyasas - VNU324

MV124 ಮೋಕ್ಷದ ಸ್ವರೂಪ

ಪಂಚದಶಸರ್ಗದ 46ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 63ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ.

2222 Views
Upanyasas - VNU323

MV123 ಚಾರ್ವಾಕರ ಖಂಡನೆ

ಪಂಚದಶಸರ್ಗದ 43ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 45ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ.

2029 Views
Upanyasas - VNU322

MV122 ಶೂನ್ಯ-ಮಾಯಾವಾದಗಳ ವಿಮರ್ಶೆ

ಪಂಚದಶಸರ್ಗದ 27ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 42ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ.

2471 Views
Upanyasas - VNU321

MV121 ಶೂನ್ಯವಾದ ಮಾಯಾವಾದಗಳು

ಪಂಚದಶಸರ್ಗದ 24ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 26ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ.

2765 Views
Upanyasas - VNU320

MV120 ತಾರ್ಕಿಕರ ಖಂಡನೆ

ಪಂಚದಶಸರ್ಗದ 16ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 23ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ.

2633 Views
Upanyasas - VNU319

MV119 ಪಾಶುಪತರ ವಿಮರ್ಶೆ

ಪಂಚದಶಸರ್ಗದ 15ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ.

2631 Views
Upanyasas - VNU318

MV118 ಪರಿಣಾಮವಾದದ ಖಂಡನೆ

ಪಂಚದಶಸರ್ಗದ 14ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ.

2513 Views
Upanyasas - VNU317

MV117 ಸೇಶ್ವರ ಸಾಂಖ್ಯರ ವಿಮರ್ಶೆ

ಪಂಚದಶಸರ್ಗದ 11ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 13ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ.

2460 Views
Upanyasas - VNU316

MV116 ಸಾಂಖ್ಯರ ವಿಮರ್ಶೆ

ಪಂಚದಶಸರ್ಗದ 8ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 10ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ.

2531 Views
Upanyasas - VNU315

MV115 ಆಚಾರ್ಯರ ಉಪನ್ಯಾಸ ವೈಖರೀ

ಪಂಚದಶಸರ್ಗದ ಪ್ರಥಮ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 7ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ.

2692 Views
Upanyasas - VNU314

MV114 ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ

ಚತುರ್ದಶಸರ್ಗದ 40ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 55ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ಸರ್ಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪರಿಸಮಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. 

2639 Views
Upanyasas - VNU313

MV113 ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಪೂಜಾವೈಭವ

ಚತುರ್ದಶಸರ್ಗದ 31ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 39ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ.

3136 Views
Upanyasas - VNU312

MV112 ನಿರ್ಮಾಲ್ಯಾಭಿಷೇಕ

ಚತುರ್ದಶಸರ್ಗದ 26ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 30ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ.

2547 Views
Upanyasas - VNU311

MV111 ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಪಾಠದ ಮಾಧುರ್ಯ

ಚತುರ್ದಶಸರ್ಗದ 22ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 25ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ.

2753 Views
Upanyasas - VNU310

MV110 ಮಧ್ವಶಿಷ್ಯರ ಪಾಠದ ಸಿದ್ಧತೆ

ಚತುರ್ದಶಸರ್ಗದ 14ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 21ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ.

2327 Views
Upanyasas - VNU309

MV109 ಅರುಣೋದಯದಿಂದ ಸೂರ್ಯೋದಯದವರೆಗೆ

ಚತುರ್ದಶಸರ್ಗದ 7ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 13ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

2738 Views
Upanyasas - VNU308

MV108 ಆಚಾರ್ಯರ ಪಾದಧೂಳಿಯ ವರ್ಣನೆ

ಚತುರ್ದಶಸರ್ಗದ ಪ್ರಥಮಶ್ಲೋಕದಿಂದ 6ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

2316 Views
Upanyasas - VNU307

MV107 ಶ್ರೀ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರ ಚರಿತ್ರೆ

ತ್ರಯೋದಶಸರ್ಗದ 54ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 68ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

2009 Views
Upanyasas - VNU306

MV106 ಲಿಕುಚ ಮನೆತನದ ಪಾಂಡಿತ್ಯ

ತ್ರಯೋದಶಸರ್ಗದ 43ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 43ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ.

2011 Views
Upanyasas - VNU305

MV105 ಆಚಾರ್ಯರ ದೇಹದ ವರ್ಣನೆ

ತ್ರಯೋದಶಸರ್ಗದ 21ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 42ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರಿಗಿನ ವರ್ಣನೆ

2855 Views
Upanyasas - VNU304

MV104 ಮಧೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು

ತ್ರಯೋದಶಸರ್ಗದ 9ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 20ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

2020 Views
Upanyasas - VNU303

MV103 ಆಚಾರ್ಯರ ಸಂಚಾರವೈಭವ

ತ್ರಯೋದಶಸರ್ಗದ ಪ್ರಥಮಶ್ಲೋಕದಿಂದ 8ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

2021 Views
Upanyasas - VNU302

MV102 ಮಧ್ವವಿಜಯದ ಪರಿಶುದ್ಧಿ

ಶ್ರೀಮನ್ ಮಧ್ವವಿಜಯ ಎಷ್ಟು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವ ಗ್ರಂಥ ಎನ್ನುವದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

2610 Views
Upanyasas - VNU301

MV101 ತತ್ವೋದ್ಯೋತದ ರಚನೆ

ದ್ವಾದಶಸರ್ಗದ 42ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 54ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಸರ್ಗ ಪರಿಸಮಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. 

1999 Views
Upanyasas - VNU300

MV100 ಆಚಾರ್ಯರ ಅದ್ಭುತ ವೇದವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ದ್ವಾದಶಸರ್ಗದ 26ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 41ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

2068 Views
Upanyasas - VNU299

MV99 ದುಷ್ಟರ ದುರಾಲೋಚನೆಗಳು

ದ್ವಾದಶಸರ್ಗದ 11ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 25ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

1994 Views
Upanyasas - VNU298

MV98 ದುರ್ಜನರ ದುರ್ಮಂತ್ರಣ

ದ್ವಾದಶಸರ್ಗದ ಪ್ರಥಮಶ್ಲೋಕದಿಂದ 10ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

2058 Views
Upanyasas - VNu297

MV97 ಮೋಕ್ಷವೇ ಮಧ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಫಲ

ಏಕಾದಶಸರ್ಗದ 78 ಮತ್ತು 79ನೆಯ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಸರ್ಗ ಪರಿಸಮಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. 

1951 Views
Upanyasas - VNU296

MV96 ಭಗವಂತನ ವರ್ಣನೆ

ಏಕಾದಶಸರ್ಗದ 64ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 77ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

2683 Views
Upanyasas - VNU295

MV95 ಮುಕ್ತರ ಭೋಗ

ಏಕಾದಶಸರ್ಗದ 20ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 63ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರಿಗೆ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

2265 Views
Upanyasas - VNU294

MV94 ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೈಭವ

ಏಕಾದಶಸರ್ಗದ 16ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 19ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

2688 Views
Upanyasas - VNU293

MV93 ವೈಕುಂಠವರ್ಣನೆ

ಏಕಾದಶಸರ್ಗದ 6ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 11ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

2430 Views
Upanyasas - VNU292

MV92 ಶೇಷ-ಸನಕಾದಿಗಳ ಸಂವಾದ

ಏಕಾದಶಸರ್ಗದ ಪ್ರಥಮಶ್ಲೋಕದಿಂದ 5ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರಿಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

1967 Views
Upanyasas - VNU291

MV91 ಮಧ್ವವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷದ ವರ್ಣನೆಯ ಔಚಿತ್ಯ

ಮಧ್ವವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷದ ವರ್ಣನೆ ಯಾಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

2024 Views
Upanyasas - VNU290

MV90 ಮೋಕ್ಷದ ಸ್ವರೂಪ

ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ನಿರೂಪಿಸಿರುವ ಮೋಕ್ಷದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ವರೂಪದ ನಿರೂಪಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

3164 Views
Upanyasas - VNU289

MV89 ಆಚಾರ್ಯರ ಮಹಿಮೆಗಳು

ದಶಮಸರ್ಗದ 50ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 56ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹತ್ತನೆಯ ಸರ್ಗ ಪರಿಸಮಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. 

2171 Views
Upanyasas - VNU288

MV88 ಭೀಮನ ಗದಾಯುದ್ಧ ವೈಭವ

ದಶಮಸರ್ಗದ 49ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

2404 Views
Upanyasas - VNU287

MV87 ಅಮರೇಂದ್ರಪುರಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದದ್ದು

ದಶಮಸರ್ಗದ 42ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 48ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೆ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

1906 Views
Upanyasas - VNU286

MV86 ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಗಂಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಪೂಜಿಸಿದ್ದು

ದಶಮಸರ್ಗದ 34ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 41ನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

1932 Views
Upanyasas - VNU285

MV85 ಗಂಗೆಯನ್ನು ಈಜಿ ದಾಟಿದ ಕಥೆ

ದಶಮಸರ್ಗದ 26ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 33ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

1964 Views
Upanyasas - VNU284

MV84 ಕಳ್ಳರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಿದ ಘಟನೆಗಳು

ದಶಮಸರ್ಗದ 20ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 25ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

2035 Views
Upanyasas - VNU283

MV83 ಬನ್ನಂಜೆಯ ಅಪವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಅರ್ಧರಾಜ್ಯ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿರುವ ಅರ್ಥ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಭಾಗ. 

2047 Views
Upanyasas - VNU282

MV82 ಮುಸ್ಲಿಮ್ ರಾಜನ ಪ್ರಸಂಗ

ದಶಮಸರ್ಗದ 8ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 19ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

2520 Views
Upanyasas - VNU281

MV81 ಈಶ್ವರದೇವನ ಪ್ರಸಂಗ

ದಶಮಸರ್ಗದ 4ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

2153 Views
Upanyasas - VNU280

MV80 ಮಧ್ವಚರಿತ್ರೆಯ ಅಗಾಧತೆ

ದಶಮಸರ್ಗದ 1ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 3ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

2035 Views
Upanyasas - VNU279

MV79 ದಶಮಸರ್ಗದ ಸಾರಾಂಶ

ಸಮಗ್ರ ದಶಮಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳ ಪಕ್ಷಿನೋಟ 

1977 Views
Upanyasas - VNU278

MV78 ಯಜ್ಞ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಬದರೀಯಾತ್ರೆ

ನವಮಸರ್ಗದ 44ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 55ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಭತ್ತನೆಯ ಸರ್ಗ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. 

2015 Views
Upanyasas - VNU277

MV77 ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ

ನವಮಸರ್ಗದ 39ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 43ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

2727 Views
Upanyasas - VNU276

MV76 ಅಚ್ಯುತಪ್ರೇಕ್ಷಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಜ್ಞಾನಪ್ರದಾನ

ನವಮಸರ್ಗದ 29ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 38ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

2074 Views
Upanyasas - VNU275

MV75 ಆಚಾರ್ಯರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವ ರೀತಿ

ನವಮಸರ್ಗದ 27 ಮತ್ತು 28ನೆಯ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

2064 Views
Upanyasas - VNU274

MV74 ಶ್ರೀ ಶೋಭನಭಟ್ಟರ ಉಪನ್ಯಾಸ

ಮಾಧ್ವಸಮಾಜ ಪಡೆದಿರುವ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಾಗದ ಮಹಾ ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಆಚಾರ್ಯರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭತೀರ್ಥಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರ ಪ್ರವಚನವೊಂದು ಮಧ್ವವಿಜಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯಾಗಿರುವದು.   ಆ ಪದ್ಮನಾಭತೀರ್ಥಾರ್ಯರು ತಾವು ಶೋಭನಭಟ್ಟರಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ ಮಧ್ವಸೇವೆಯ ಚಿತ್ರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಮೈ ಮನಗಳನ್ನು ಪುಳಕಗೊಳಿಸಿ ಜೀವಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸುವ ಆ ಮಹಾಗುರುಗಳ ವಚನಗಳ ಅನುವಾದ ಇಲ್ಲಿದೆ. ತಪ್ಪದೇ ಕೇಳಿ

3399 Views
Upanyasas - VNU273

MV73 ಶ್ರೀ ಶೋಭನಭಟ್ಟರ ಚರಿತ್ರೆ

ನವಮಸರ್ಗದ 14ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 19ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ವಿವರಣೆ. 

2638 Views
Upanyasas - VNU272

MV72 ಶ್ರೀಮತ್ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯದ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ

ನವಮಸರ್ಗದ 8 ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ರಿಂದ 13 ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ 

2426 Views
Upanyasas - VNU271

MV71 ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಗ್ರಂಥರಚನಾಕೌಶಲ

ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಬದರಿಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯದ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಾದೀಂದ್ರತೀರ್ಥಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಗುರುಗುಣಸ್ತವನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿಗಳ ಗ್ರಂಥರಚನಾಕೌಶಲದ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಅನಂತಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯದ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಕುರಿತ ಚಿಂತನೆಯಿದೆ. 

2014 Views
Upanyasas - VNU270

MV70 ಬದರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ಆಚಾರ್ಯರು

ನವಮಸರ್ಗದ 1 ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ರಿಂದ 7 ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

2700 Views
Upanyasas - VNU269

MV69 ಕಲಿಕಾಲದ ಜನರ ನೀಚತೆ

ಅಷ್ಟಮಸರ್ಗದ 49 ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ರಿಂದ 54 ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ

2904 Views
Upanyasas - VNU268

MV68 ಮಧ್ವ-ನಾರಾಯಣಸಂವಾದ

ಅಷ್ಟಮಸರ್ಗದ 43 ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ರಿಂದ 48 ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

2028 Views
Upanyasas - VNU267

MV67 ಅನೇಕ ಅವತಾರಗಳ ಚಿಂತನೆ

ಅಷ್ಟಮಸರ್ಗದ 35 ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ರಿಂದ 42 ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

2142 Views
Upanyasas - VNU266

MV66 ರಾಮ-ಕೃಷ್ಣಾವತಾರಗಳ ವರ್ಣನೆ — 2

ಅಷ್ಟಮಸರ್ಗದ 25 ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ರಿಂದ 34 ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ

2045 Views
Upanyasas - VNU265

MV65 ರಾಮ-ಕೃಷ್ಣಾವತಾರಗಳ ವರ್ಣನೆ — 1

ಅಷ್ಟಮ ಸರ್ಗದ 19 ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ರಿಂದ 24 ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

2109 Views
Upanyasas - VNU264

MV64 ಪರಮಾತ್ಮನ ಅವತಾರಗಳ ವರ್ಣನೆ

ಅಷ್ಟಮಸರ್ಗದ 14ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ರಿಂದ 18 ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ವಿವರಣೆ. 

2587 Views
Upanyasas - VNU263

MV63 ಮಹಾಬದರಿಗೆ ತೆರಳಿದ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು

ಅಷ್ಟಮಸರ್ಗದ 6ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ರಿಂದ 13 ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

2657 Views
Upanyasas - VNU262

MV62 ಋಜುಗಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜ್ಞಾನ

ಅಷ್ಟಮಸರ್ಗದ 1ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ರಿಂದ 5 ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

2702 Views
Upanyasas - VNU261

MV61 ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಂಡು ಉಂಟಾದ ಬೆರಗು

ಅಷ್ಟಮಸರ್ಗದ ಸರ್ಗದ ಪ್ರಥಮಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

2705 Views
Upanyasas - VNU260

MV60 ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು

ಸಪ್ತಮಸರ್ಗದ 32ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 59 ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಪ್ತಮ ಸರ್ಗ ಪರಿಸಮಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. 

2592 Views
Upanyasas - VNU259

MV59 ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ವರ್ಣನೆ

ಸಪ್ತಮಸರ್ಗದ 16ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 32 ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ವಿವರಣೆ. 

2869 Views
Upanyasas - VNU258

MV58 ಋಷಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು

ಸಪ್ತಮಸರ್ಗದ 5ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 15 ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

2706 Views
Upanyasas - VNU257

MV57 ವ್ಯಾಸಬದರಿಯ ವರ್ಣನೆ

ಸಪ್ತಮಸರ್ಗದ ಪ್ರಥಮಶ್ಲೋಕದಿಂದ 4ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

2409 Views
Upanyasas - VNU256

MV56 ವ್ಯಾಸಬದರಿಕಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಪ್ರಯಾಣ

ಷಷ್ಠಸರ್ಗದ 48ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 57 ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆರನೆಯ ಸರ್ಗ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. 

3122 Views
Upanyasas - VNU255

MV55 ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಮಾಡಿದ ತಪಸ್ಸು

ಷಷ್ಠಸರ್ಗದ 43ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 47 ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ.  

5758 Views
Upanyasas - VNU254

MV54 ಶ್ರೀಮದ್ ಗೀತಾಭಾಷ್ಯದ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ

ಷಷ್ಟಸರ್ಗದ 39ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 42 ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

3252 Views
Upanyasas - VNU253

MV53 ಬದರಿಗೆ ಬಂದ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು

ಷಷ್ಠಸರ್ಗದ 36 ರಿಂದ 38 ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

2312 Views
Upanyasas - VNU252

MV52 ಆಚಾರ್ಯರ ಮೊದಲ ಬದರೀಯಾತ್ರೆ

ಷಷ್ಠಸರ್ಗದ 32ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 35ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

2694 Views
Upanyasas - VNU251

MV51 ಗೀತಾಭಾಷ್ಯದ ರಚನೆ

ಷಷ್ಠಸರ್ಗದ 26ನೆಯ ಮತ್ತು 31ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

2659 Views
Upanyasas - VNU250

MV50 ವೇದಗಳು ಮತ್ತು ದ್ರೌಪದೀದೇವಿಯರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಾಮ್ಯ

ಷಷ್ಠಸರ್ಗದ 24 ಮತ್ತು 25ನೆಯ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

2179 Views
Upanyasas - VNU249

MV49 ಮೂರು ವಿದ್ವತ್ಸಭೆಗಳು

ಷಷ್ಠ ಸರ್ಗದ 11ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 23ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

2652 Views
Upanyasas - VNU248

MV48 ವಿಷ್ಣುಸಹಸ್ರನಾಮದ ಅರ್ಥ

ಷಷ್ಠಸರ್ಗದ 3ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 10ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

2418 Views
Upanyasas - VNU247

MV47 ಆಚಾರ್ಯರು ಮಾಡಿದ ವೇದವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಷಷ್ಠಸರ್ಗದ 1 ಮತ್ತು 2ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. ಋಗ್ಭಾಷ್ಯದ ವಿವರಣೆಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

2183 Views
Upanyasas - VNU246

MV46 ಷಷ್ಠಸರ್ಗದ ಸಾರಾಂಶ

ಆರನೆಯ ಸರ್ಗದ ಮಹತ್ತ್ವ ಮತ್ತು ಸಾರಾಂಶ. 

1975 Views
Upanyasas - VNU245

MV45 ಶ್ರೀರಂಗದಿಂದ ಪಯಸ್ವಿನೀ ತೀರಕ್ಕೆ

ಪಂಚಮಸರ್ಗದ 48ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 52ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಐದನೆಯ ಸರ್ಗ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. 

2168 Views
Upanyasas - VNU244

MV44 ರಾಮೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ

ಪಂಚಮಸರ್ಗದ 42ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 47ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ.

2118 Views
Upanyasas - VNU243

MV43 ಕುದುಪುಸ್ತೂರನ ಮಧ್ವದ್ವೇಷ

ಪಂಚಮಸರ್ಗದ 38ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 41ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ.

2085 Views
Upanyasas - VNU242

MV42 ತಿರುವನಂತಪುರದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು

ಪಂಚಮಸರ್ಗದ 36 ಮತ್ತು 37ನೆಯ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

2121 Views
Upanyasas - VNU241

MV41 ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಅವತಾರದ ಕುರಿತು

ಪಂಚಮಸರ್ಗದ 35ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

2825 Views
Upanyasas - VNU240

MV40 ಪಯಸ್ವಿನೀ ತೀರಕ್ಕೆ ಯಾತ್ರೆ

ಪಂಚಮಸರ್ಗದ 30ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 34ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

2570 Views
Upanyasas - VNU239

MV39 ಲಿಕುಚಯತಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಪಂಚಮಸರ್ಗದ 29ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 29ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

2156 Views
Upanyasas - VNU238

MV38 ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದ ತಂದೆತಾಯಿಯರು

ಪಂಚಮಸರ್ಗದ 23 ಮತ್ತು 24ನೆಯ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

2187 Views
Upanyasas - VNU237

MV37 ಅದ್ವೈತಭಾಷ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು

ಪಂಚಮಸರ್ಗದ 17ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 22ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

2542 Views
Upanyasas - VNU236

MV36 ವಾದಿಸಿಂಹ ಬುದ್ಧಿಸಾಗರರ ಪರಾಜಯ

ಪಂಚಮಸರ್ಗದ 8ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 16ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

2237 Views
Upanyasas - VNU235

MV35 ಅನುಮಾನತೀರ್ಥ ಎಂಬ ಬಿರುದು

ಪಂಚಮಸರ್ಗದ 3ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 7ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ

2318 Views
Upanyasas - VNU234

MV34 ಆನಂದತೀರ್ಥ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ

ಪಂಚಮಸರ್ಗದ 2ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

2398 Views
Upanyasas - VNU233

MV33 ವೇದಾಂತಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು

ಪಂಚಮಸರ್ಗದ ಪ್ರಥಮಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

2494 Views
Upanyasas - VNU232

MV32 ಪಂಚಮಸರ್ಗದ ಸಾರಾಂಶ

ಪಂಚಮಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳ ಪಕ್ಷಿನೋಟ ಮತ್ತು ಪಂಚಮಸರ್ಗದ ಮಹತ್ತ್ವ

2119 Views
Upanyasas - VNU231

MV31 ಮೊದಲ ವಾದಿವಿಜಯ

ಚತುರ್ಥಸರ್ಗದ 43ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 54ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸರ್ಗ ಪರಿಸಮಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. 

2274 Views
Upanyasas - VNU230

MV30 ಉಡುಪಿಗೆ ಗಂಗೆ ಬಂದ ಘಟನೆ

ಚತುರ್ಥಸರ್ಗದ 36ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 42ನೆಯ ಶ್ಲೋಕಗಳ ವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

2334 Views
Upanyasas - VNU229

MV29 ಆಚಾರ್ಯರು ಅನುಪಮರು

ಚತುರ್ಥಸರ್ಗದ 34 ಮತ್ತು 35ನೆಯ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

2213 Views
Upanyasas - VNU228

MV28 ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ

ಚತುರ್ಥಸರ್ಗದ 32 ಮತ್ತು 33ನೆಯ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

2286 Views
Upanyasas - VNU227

MV27 ಶುದ್ಧ ಸಂನ್ಯಾಸದ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಸಂನ್ಯಾಸಸ್ವೀಕಾರ

ಚತುರ್ಥಸರ್ಗದ 31ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ.

2310 Views
Upanyasas - VNU226

MV26 ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುತೀರ್ಥರ ಜನನ

ಚತುರ್ಥಸರ್ಗದ 26ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 29ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

2336 Views
Upanyasas - VNU225

MV25 ತಂದೆತಾಯಿಯರ ದುಃಖ

ಚತುರ್ಥಸರ್ಗದ 19ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 25ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ವಿವರಣೆ. 

2386 Views
Upanyasas - VNU224

MV24 ತಂದೆತಾಯಿಯರಿಗಾದ ಆಘಾತ

ಚತುರ್ಥಸರ್ಗದ 15ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 18ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

2224 Views
Upanyasas - VNU223

MV23 ವೇದಾಂತ ಪೀಠದ ಇತಿಹಾಸ

ಸನಕಾದಿಗಳಿಂದ ಪ್ರವರ್ತಿತವಾದ ಶ್ರೀಮದ್ ವೇದಾಂತ ಪೀಠದ ಇತಿಹಾಸ. 

2373 Views
Upanyasas - VNU222

MV22 ಶ್ರೀ ಅಚ್ಯುತಪ್ರೇಕ್ಷಾಚಾರ್ಯರ ಪೂರ್ವಜನ್ಮ

ಚತುರ್ಥಸರ್ಗದ 7ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 12ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

2357 Views
Upanyasas - VNU221

MV21 ಸಂನ್ಯಾಸದ ನಿರ್ಧಾರ

ಚತುರ್ಥಸರ್ಗದ 2ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 5ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

2501 Views
Upanyasas - VNU220

MV20 ವಾಸುದೇವನ ಆಲೋಚನೆ

ಚತುರ್ಥಸರ್ಗದ ಪ್ರಥಮಶ್ಲೋಕದ ವಿವರಣೆ. 

4848 Views
Upanyasas - VNU219

MV19 ಗುರುಪುತ್ರನ ಖಾಯಿಲೆ ಪರಿಹಾರ

ತೃತೀಯಸರ್ಗದ 53ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 56ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂರನೆಯ ಸರ್ಗ ಪರಿಸಮಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. 

3288 Views
Upanyasas - VNU218

MV18 ವಾಸುದೇವನ ಗುರುಕುಲವಾಸ

ತೃತೀಯಸರ್ಗದ 41ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 52ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

2469 Views
Upanyasas - VNU217

MV17 ವಾಸುದೇವನ ಉಪನಯನ

ತೃತೀಯಸರ್ಗದ 32ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 40ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ವಿವರಣೆ. 

2543 Views
Upanyasas - VNU216

MV16 ಮೊದಲ ಮಧ್ವವಿಜಯ

ತೃತೀಯಸರ್ಗದ 17ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 31ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

3116 Views
Upanyasas - VNU215

MV15 ವಾಸುದೇವನ ಏಕಾಂಗಿ ಯಾತ್ರೆ

ತೃತೀಯಸರ್ಗದ 6ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 16ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಕೃಷ್ಣಾಮೃತಮಹಾರ್ಣವದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ನಮಸ್ಕಾರದ ಮಹಾತ್ಮ್ಯದ ಚಿಂತನೆಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

2719 Views
Upanyasas - VNU214

MV14 ಆಚಾರ್ಯರ ಅಪ್ರತಿಮ ಧೈರ್ಯ

ತೃತೀಯಸರ್ಗದ 1ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 5ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

2524 Views
Upanyasas - VNU213

MV13 ಹುರುಳಿ ತಿಂದು ಅರಗಿಸಿಕೊಂಡ ಲೀಲೆ

ದ್ವಿತೀಯಸರ್ಗದ 35ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 54ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎರಡನೆಯ ಸರ್ಗ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. 

2548 Views
Upanyasas - VNU212

MV12 ಪಿಶಾಚಿಗಳಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ

ದ್ವಿತೀಯಸರ್ಗದ 30ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 34ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

2903 Views
Upanyasas - VNU211

MV11 ಆಚಾರ್ಯರ ಅವತಾರ

ದ್ವಿತೀಯಸರ್ಗದ 22ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 29ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

3006 Views
Upanyasas - VNU210

MV10 ಶ್ರೀ ಮಧ್ಯಗೇಹಾರ್ಯರ ತಪಸ್ಸು

ದ್ವಿತೀಯಸರ್ಗದ 14ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 21ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

3236 Views
Upanyasas - VNU209

MV09 ಶ್ರೀ ಮಧ್ಯಗೇಹಾರ್ಯರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ

ದ್ವಿತೀಯಸರ್ಗದ 9ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 13ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ.

4742 Views
Upanyasas - VNU208

MV08 ಮಧ್ವಾವತಾರದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

ದ್ವಿತೀಯಸರ್ಗದ 5ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 8ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

3063 Views
Upanyasas - VNU207

MV07 ವಾಯುದೇವರ ಅವತಾರದ ನಿಶ್ಚಯ

ದ್ವಿತೀಯಸರ್ಗದ 2ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 4ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

3362 Views
Upanyasas - VNU206

MV06 ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಅವಸ್ಥೆ

ದ್ವಿತೀಯಸರ್ಗದ ಪ್ರಥಮಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. ಕಲಿಯುಗದ ಕುರಿತು ಇರುವ ಹತ್ತಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. 

4106 Views
Upanyasas - VNU205

MV05 ಭೀಮಾವತಾರದ ಕಥೆ.

ಪ್ರಥಮಸರ್ಗದ 28ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಕಡೆಯ 55ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಥಮಸರ್ಗದ ವಿವರಣೆ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. 

3374 Views
Upanyasas - VNU204

MV04 ಹನುಮದವತಾರದ ಕಥೆ

ಪ್ರಥಮಸರ್ಗದ 9ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 27ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

3681 Views
Upanyasas - VNU203

MV03 ಗುರುದೇವತಾವಂದನೆ

ಪ್ರಥಮಸರ್ಗದ ಮೊದಲ ಎಂಟು ಶ್ಲೋಕಗಳ ವಿವರಣೆ

4615 Views
Upanyasas - VNU202

MV02 ಸಮಗ್ರ ಮಧ್ವವಿಜಯದ ಸಾರಾಂಶ

ಸಮಗ್ರ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವವಿಜಯದ ಸಾರಾಂಶ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ  ಮಧ್ವವಿಜಯದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ . 

5485 Views
Upanyasas - VNU201

MV01 ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಇತಿಹಾಸ

ಸಮಗ್ರ ಮಧ್ವವಿಜಯಕ್ಕೊಂದು ಉಪೋದ್ಘಾತ ರೂಪವಾದ ಉಪನ್ಯಾಸವಿದು.   ಇದರಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆರಂಭದಿಂದ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಕಾಲದವರೆಗೆ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಬಗೆಯನ್ನು — ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು — ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೇದ-ಭಾರತ-ಪುರಾಣಗಳು ದರ್ಶನಗಳು, ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇವೆಲ್ಲದರ ಕುರಿತು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತೀರಿ.

8008 Views