Grahana
Prashnottara - VNP160

ಗ್ರಹಣ ಸಮರ್ಪಣೆ

ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸಕಲ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

2203 Views
Prashnottara - VNP159

ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಪಠಣ

ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಕೇವಲ ಪಠಣ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅರ್ಥ ತಿಳಿದವರು ಇದನ್ನು ಕೇಳುತ್ತ ಪಠಿಸಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಸಹಿತವಾಗಿಯೂ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. VNP158

1103 Views
Prashnottara - VNP158

ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅರ್ಥಸಹಿತ

ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ದಿಗ್ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ನಿರೂಪಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಅರ್ಥಸಮೇತವಾಗಿ.

1931 Views
Prashnottara - VNP157

ಗ್ರಹಣ ಸಂಕಲ್ಪ

ಗ್ರಹಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸ್ನಾನ, ಜಪ, ಪಾರಾಯಣ, ದಾನ, ಧ್ಯಾನ, ನಮಸ್ಕಾರಗಳ ನಿಷ್ಕಾಮ ಮತ್ತು ಸಕಾಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಅರ್ಥಸಹಿತವಾಗಿ. 

3304 Views
Prashnottara - VNP156

ಈ ಬಾರಿಯ ಗ್ರಹಣ

26-12-2019 ಧನುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಗ್ರಹಣದ ಕುರಿತು ಇರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ

2585 Views