Nagara PanchamiUpanyasas - VNU795

ನಾಗರ ಚೌತಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಮಿಯಂದು ತೆನೆ ಎರೆಯುವ ಕ್ರಮ

ನಾಗರ ಚೌತಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಮಿಯಂದು ತೆನೆ ಎರೆಯುವ ಕ್ರಮ

3705 Views
Upanyasas - VNU482

ನಾಗರಚೌತಿ 27ರಂದು, 26ರಂದಲ್ಲ

26-7-2017 ರಂದು ಚತುರ್ಥಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನವ್ಯಾಪಿನಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ತೃತೀಯಾವೇಧ ಎನ್ನುವ ದೋಷ ಇರುವದರಿಂದ ನಾಗರಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಬಾರದು. 27ರಂದೇ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. 

3373 Views

Prashnottara - VNP096

ನಾಗರ ಚೌತಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಮಿಯ ಆಚರಣೆ ಎಂದು?

ನಾಗಚತುರ್ಥಿ, ನಾಗಪಂಚಮಿ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು.   ಕೆಲವರು ಬುಧ-ಗುರುವಾರ ಅಂತ, ಕೆಲವರು ಗುರು-ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು.   ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ.   — ಜನಾರ್ದನ್. ತಿರುಪತಿ. 

3159 Views