Article - VNA078

ಶ್ರೀಹರಿಭಕ್ತಿಸಾರ — 37


Download Article Share to facebook View Comments1133 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • ಭಾರದ್ವಾಜ್,ಬೆಂಗಳೂರು

    10:04 PM, 18/04/2017

    ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳು,
    
    ನಾವು ಸಾತ್ವಿಕರೊ, ರಾಜಸರೊ, ಅಥವ ತಾಮಸರೊ ಎಂದು ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ? ದಯಮಾಡಿ ವಿವರಿಸಿ.