Article - VNA114

ರಾಯರೆಂಬ ಮಹಾಪ್ರಕಾಶ


Download Article Share to facebook View Comments2901 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • H. Suvarna kulkarni,Bangalore

    7:39 AM , 07/08/2017

    ಎಂಥ ಕಾರುಣ್ಯ ಮಯಿ ನಮ್ಮ ರಾಫವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಗಳು ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಕರುಣಿಸಿ ಎಂದು ಪ್ರಾಥಿ೯ಸುತ್ತೇನೆ