Article - VNA141

ಅವಿಧವಾನವಮೀ ಶ್ರಾದ್ಧ


Download Article Share to facebook View Comments10069 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Prakash Mutgi,Bangalore

  7:40 AM , 14/09/2022

  ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಆಚಾರ್ಯರೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಿರಿ
 • Vani s rao,Bangalore

  10:07 PM, 14/09/2017

  ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಆಚಾರ್ಯರೆ
 • Vani s rao,Bangalore

  3:31 PM , 14/09/2017

  ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅವಿಧಾವನವಮಿ ಈ ದಿನ ಮಾಡಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇರೆ ಯಾವ ದಿನ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಆಶ್ವೀನ ಕೃಷ್ಣ ನವಮಿಯಂದು ಮಾಡಬಹುದು. 
  
 • Krishna Murthy,Kyatsandra

  7:48 PM , 12/09/2017

  ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ವ‌ನ್ದ‌ನೆಗಳು, ಬಹಳ  ಉಪಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ವಿವರಣೆ ಸಹಿತ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಭಿನ್ಧನೆಗಳು
 • Shantha.raghothamachar,Bangalore

  11:10 PM, 04/09/2017

  ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಚಾರ್ಯ ರೇ ಈ ಲೇಖನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರು ಓದುವಂತೆ ಆದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯ ವಾಗಿ ಗೊಂದಲಗಳಿವೆ.