Article - VNA160

ಉಡುಪಿ ಯಾತ್ರೆಯ ಕ್ರಮ


Download Article Share to facebook View Comments4209 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • Shravan Prabhu,Kumta taluk near gokarna

    11:34 PM, 18/12/2019

    ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳು, ಆಚಾರ್ಯರೆ ತಿರುಪತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಾತ್ರೆಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.