Article - VNA170

ಗುರ್ವಷ್ಟಕಮ್


Download Article Share to facebook View Comments2773 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • Pavan,Gulbarga

    5:46 PM , 29/06/2019

    ಗುರುಗಳೆ ಒಂದು ಸಂದೇಹ ...
    ಶ್ರೀನಿವಾಸತೀರ್ಥರೆ ಮುಂದೆ ವ್ಯಾಸತತ್ವಜ್ನರಾಗಿ ಬಂದರೆಂದು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಸತ್ಯವೇ