Article - VNA202

ಸಾವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಬಗೆ — 3


Download Article Share to facebook View Comments3758 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Lakshmi,Pune

  1:44 PM , 21/11/2021

  Gurugalige namaskar galu hindin janmgalali madid papagal parihar tilisikott namage olleya sadhne marg kalpisikott tamage anant koti namaskargalu
 • Chandrika prasad,Bangalore

  8:35 AM , 05/01/2021

  ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಈ ಲೇಖನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಾಗಿದೆ. ಸತ್ಯವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಧನ್ಯರು. ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಲೌಕಿಕ ದ ಕಡೆ ನಿರಾಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು, ಈ ಲೇಖನ ದಂತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.. ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬುತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿದಂತೆಯೇ. ವಿಶ್ವನಂದಿನಿಯ ಎಲ್ಲಾ  ಸದಸ್ಯರು ಅತೀ ಭಾಗ್ಯ ವಂತರು. ಆದರೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಕೊಂಡವರು ಮಾತ್ರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯ ರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಗಳು ಹಾಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು 🙏🙏😀
 • Ramesh,Bangalore

  5:42 PM , 04/05/2017

  ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು, ಈ ಭಾಗದ ಲೇಖನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ