Article - VNA221

ಭೀಷ್ಮಾಷ್ಟಮೀ ಆಚರಣೆ


Download Article Share to facebook View Comments6342 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Vijay Rao kulkarni,Bangalore

  10:14 PM, 18/02/2021

  Unable to download
 • Vadiraj Katti,Bengaluru

  8:01 PM , 18/02/2021

  Unable to download
 • Pranesh,Bangalore

  8:31 PM , 19/08/2019

  ಛಾoದೋಗ್ಯದ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16 ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತರಾಶ್ವನ ಮಗನಾದ ಬುಡಿಲನನ್ನು ವಯಾರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯ ಎಂದು ಗೋತ್ರ ಸಂಭೋದಿಸುತ್ತಾನೆ
 • Gopalakrishna,Kampli Ballari

  6:24 PM , 22/01/2018

  ಭೀಷ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ತರ್ಪಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಮಂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ತಮಗೆ ಅನಂತ ನಮನಗಳು.ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ತಾವು ದಾರಿದೀಪವಾಗಿದ್ದೀರಿ.ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಗಳಿಗೆ.