Article - VNA237

ದೇವರ ಪೂಜೆಯ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ


Download Article Share to facebook View Comments1852 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • Sangeetha prasanna,Bangalore

    8:38 PM , 06/01/2018

    ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ .ನಾವು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಗುರುಮಂತ್ರ ಮಾಡುವಾಗ ವಿಷ್ಣುಪಾದ ,ಅಂಬೆಗಾಲು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅಭೀಷೇಕ ಮಾಡಿದ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಹತ್ತು ಬಾರಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದೆ ?ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ತೀರ್ಥ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿತ ವಾಗದಿದ್ದರೆ ?ಮತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ನಿವೇದಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ?ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ದಾರಿ ತೋರಿ .ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ವಾಯು ಜೀವೋತ್ತಮ 🙏🙏🙏🙏🙏