Prashnottara - VNP028

ದಾರಿ ಕಾಣದೇ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಪರಿಹಾರ?


					 	

ಗುರುಗಳೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೀವನದಲಿ‌ ಹಲವು ಬಾರಿ ಕೆಲವು ಜನರಿಂದ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಮನಸ್ಸು ತಪ್ಪುದಾರಿಯನ್ನು ಯೋಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಯೋಚಿಸದಿರಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಹಾಗೂ ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಏನು ಮಡಬೇಕು? ದಾರಿ ಕಾಣದೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಪರಿಹಾರ? — ರಾಘವೇಂದ್ರ ತುಂಬ ಮಾರ್ಮಿಕವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಕರ್ಮಸಿದ್ಧಾಂತ ಅರ್ಥವಾಗಿರುವ ಮನುಷ್ಯ ತಪ್ಪು ದಾರಿ ತುಳಿಯುವದು ಕಡಿಮೆ. ನೋಡಿ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯಾಗಲೀ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕವಾಗಿಯಾಗಲೀ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬರು ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಈಗ ಆ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನು ಉಣ್ಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರ್ಥ. ಏಕೆಂದರೆ, ಯಾವ ಸುಖ ದುಃಖಗಳೂ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಬ್ಬರು ಹಿಂಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಆ ಹಿಂಸೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಪಾಪವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರ್ಥ. ಈಗ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪು ದಾರಿ ಹಿಡಿದು ದ್ವೇಷ ಸಾಧಿಸಲು ಹೊರಟರೆ, ಅಥವಾ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿದವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಹಿಂಸೆ ಮಾಡಲು ಹೊರಟರೆ ಆ ಪಾಪ ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಾಡಿಯೇ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಪ ಮಾಡಬಾರದು. ಕ್ಷತ್ರಿಯರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಮೂರೂ ವರ್ಣದವರು ಹೊರಗಿನ ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ — ಕ್ಷಮಾ ಬಾಹ್ಯೇಷು ಶತ್ರುಷು ಎಂದು. ಕ್ಷತ್ರಿಯರೂ ಸಹ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬಾರದು. ನ್ಯಾಯ-ಧರ್ಮಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯೇ ಪ್ರತಿಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ನಾವೆಷ್ಟು ಸಹನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಸಾಧನೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆರುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತ. ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಸುಖವಿದೆ, ಶತ್ರುಗಳಿಲ್ಲ, ಆಗ ಸಾಧನೆ ಮಾಡು ಎನ್ನುವದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ದಾಗಲೇ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಾಹ್ಯಶತ್ರುಗಳು ಹಿಂಸೆ, ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸದೇ ಇದ್ದಾಗ, ಇಟ್ಟಾಂಗೆ ಇರುವೆನೋ ಹರಿಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಪಾಪದ ಫಲವನ್ನು ಹಿಂಸೆ ಅವಮಾನಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಣ್ಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಎತ್ತರವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರ್ಥ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಹೊರಗಿನವರು ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ದಾರಿ ಕಾಣದೇ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವೆ. ಆಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಒಂದೇ ಉತ್ತರ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣು ಹೋಗುವದು. ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತಪ್ಪು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲು ಪ್ರೇರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತೀಕಾರದ ಮನಸ್ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾಪಾಡು. ಈ ಹಿಂಸೆ, ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ಸಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನೀಡು ಎಂದು ಅನನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ದ್ವಾದಶಸ್ತೋತ್ರಗಳ ಪಠಣ ಮತ್ತು ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರದ ಪಠಣ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉಪಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ವಿಗ್ನಗೊಂಡ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತ ಗೊಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಈ ಕೃತಿಗಳಿಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪಠಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು, ಹರಿ-ಗುರುಗಳ ಸೇವೆ. ಹಿಂಸೆಯಾದಾಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಾದರೂ ದಾರಿ ಕಾಣದೇ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ ತಿರುಪತಿ, ಉಡುಪಿಗಳಿಗೆ ಹೊರಟು ಬಿಡಬೇಕು. ಮಂತ್ರಾಲಯ-ಸ್ವಾದಿಗಳಿಗೆ ಸೇವೆಗಾಗಿ ತೆರಳಿಬಿಡಬೇಕು. ತಿರುಪತಿಯ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹತ್ತುವದರಿಂದ, ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಊಟ ಮಾಡುವದಿರಿಂದ, ಶ್ರೀಮದ್ ವಾದಿರಾಜಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರಿಗೆ ಮಂತ್ರಾಲಯಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ಮನದಣಿಯೆ ಮೈದಣಿಯೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವದರಿಂದ ಬೆಟ್ಟದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಕರಗುತ್ತವೆ. ದಾರಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಹರಿ-ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂಧೋಹಂ ಕರುಣಾಸಿಂಧೋ ವೀಕ್ಷೇ ನ ಕ್ಷೇಮಪದ್ಧತಿಮ್ । ಇಂದಿರೇಶ ಕರಂ ಗೃಹ್ಣನ್ ವರ್ತಯಾನಿಂದ್ಯವರ್ತ್ಮನಿ ।। ಎಂಬ ಶ್ರೀಮದ್ವಾದಿರಾಜಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ದಿವ್ಯಮಂತ್ರವನ್ನು [ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದೇನೆ] ಪಠಿಸುವದರಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ದಾರಿ ತೋರುತ್ತಾನೆ, ಕೈಹಿಡಿದು ಸರಿದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟಾದರೂ ಆ ನಮ್ಮ ಒಡೆಯ ನಮ್ಮ ಜೀವದ ಗೆಳೆಯನಲ್ಲವೇ? ಕಾಪಾಡಿಯೇ ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ. — ವಿಷ್ಣುದಾಸ ನಾಗೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯ


Share to facebook View Comments
4865 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Indira,

  7:01 AM , 19/08/2018

  Excellent answers we are really people to get perfect answers and pravachan also
 • MAHADI SETHU RAO.,

  3:55 PM , 15/01/2018

  Thanks for your good advice. However i would like to know the dharma sastra regarding relinquishing relationship with all in laws during the life time itself and particularly at the time of dharmodhaka time. Requires some details as per dharmasushmagalu and sastras.
  I dont want youngsr generation to undergo this position at any cost.pl enlighten me.
  With pranams.
  HARE KRISHNA.

  Vishnudasa Nagendracharya

  ನಾವು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ತೊರೆದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಹೋಗುವದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವಿಚ್ಛೇದನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವರು ಕಾನೂನಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರಲ್ಲದೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರೇ. ಇಬ್ಬರೊಲ್ಲಬ್ಬರ ಮರಣವಾದರೆ ಸೂತಕವಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. 
  
  ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವದು, ಅವರ ವರ್ತನೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸಂಬಂಧವೇ ಕಡಿದು ಹೋಗುವದಿಲ್ಲ. 
  
  ಸಾವಾದಾಗ ಮೈಲಿಗೆಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. 
  
  ಮುಂದೊಂದು ದಿವಸ ಅವರ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತಿದ್ದುಕೊಂಡರೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತೆ ಸರಿಹೋಗಲೂ ಬಹುದು. ಸರಿಹೋಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ. 
  
  Nāvu sambandhagaḷannu toreda mātrakke śāstrada dr̥ṣṭiyalli sambandha hōguvadilla. Udāharaṇege, vicchēdana tegedukoṇḍavaru kānūnina dr̥ṣṭiyinda gaṇḍa heṇḍatiyaralladē irabahudu. Ādare śāstrada dr̥ṣṭiyinda avaru gaṇḍa heṇḍatiyarē. Ibbarollabbara maraṇavādare sūtakaviddē iruttade. 
  
  Nāvu vyaktigaḷinda dūraviruvadu, avara vartane sariyilla ennuva kāraṇakke. Tappilla. Ādare, sambandhavē kaḍidu hōguvadilla. 
  
  Sāvādāga mailigegaḷu iddē iruttade. 
  
  Mundondu divasa avara tappina arivāgi avaru tammannu tāvu tiddukoṇḍare sambandhagaḷu matte sarihōgalū bahudu. Sarihōgali endu āśisuttēne.
 • MAHADI SETHU RAO.,

  2:13 AM , 15/01/2018

  Sri Gurubhyo Namah.
  Acharya ji ge namaskaragalu.
  Smt Revati Srinivasan avarige kotta uttara channagide. Adare nannadu prasnagilige uttara sikkidare santhosha.
  Devara anugrahadinda ondu maneyannu uddaramadide. Maneya dodda aliyanagi mattu gandu dikkillida maneyannu /hennumakkala maduvegalu etc court cases elladarinda muktharagi sahaya maadigondamele nammage bennu chhoori hakkidare. Avaru maaduva adhramada/ ketta kelasagalu mattu asuye, nambike dhroha etc. Virodisidivi.Sadistic, dishonest and ungrateful in laws.Ellavuseri sambhandalu muriduhogide. Manehaligala kelasa mattu sakida akkanige kai etti hodiyokke baroudu, duddina vishayadalli mosa maadiruvudu nodi 3 years sambandha bittrittene. Kamsa, kichaka, duryodhana, poothana, surpanakha, etc gunagalu evarudu.
  Manthare yentha manehaligalu.Ee sandhrbhadalli we dont want to continue any relationships further and would like to know what sasthras says in this regard both ways i.e. Subha karyagalu mattu Asubha karyagalu.Please enlighten me.
  Bale hannina thindi, sippeyannu bisakidange. No regrets.
  Problem is that all are staying in one building where cant tolerate their misdeeds.
  We trust HARI,VAYU mattu GURUGALU and praying them to solve this problems.
  HARE KRISHNA.

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ದೂರವಿರುವದೇ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ. ದೂರವಿದ್ದುಬಿಡಿ. 
  
  
  Intaha vyaktigaḷinda śāśvatavāgi dūraviruvadē uttama mārga. Dūraviddubiḍi.
 • Lokesha Moolya,Mangalore

  9:10 PM , 09/07/2017

  Thumba olleya margadharshana needidhiri.. Danyavadha
 • Sudha gururaja,Mysore , Karnataka

  11:51 AM, 03/06/2017

  Gurugale.nimagekoti.koti.namaskaragalu.we r v grateful.to.u.we r v proud to get such a.great.gurugalu.nimma.article oduvaga.kannali neeru.barute nammali iruva.olle gunagalu mattu.navu.maduva tappugalu torsatte
 • Ashwin Kumar,

  4:16 PM , 04/05/2017

  Answer on HIMSE AND KSHAME (given to Revati Srinivas Madam below) is mind blowing acharyare. 
  
  Namma Madhwa Siddhanta Adbhuta.
 • Devaraju,

  12:37 PM, 04/05/2017

  Bahala upyuktavada mahiti achryare Dhanyavadagalu
 • Madhusudan,

  4:16 PM , 03/05/2017

  Dhanyavada gurugale.
 • Madhusudan,

  8:46 AM , 03/05/2017

  Acharyare pranamagalu, ondu prashne,neevu helidiri namma ivattina dukhakke hindina janmada papave karana.namma tondarege hindina papave karana endu hege nirnayisabeku. Ivaga durjanaru tamma dushta swabavadinda satvikarige tondare koduttirabahudalavve.Ella tondaregalige hindina janmave yake karanavagabeku.navu hindina janmadalli vabbarige tondare kotidakke manage tondare agutide andare nava avaga namma dushta gunadinda matra innobarige tondare kottevu endu artha baruvadillave. Dayavittu e gondala pariharisi.

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. 
  
  ಒಂದು, ಇಂದಿನ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಪಾಪವೇ ಯಾಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಬೇಕು? ದುರ್ಜನರು ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರೂ ದುಃಖ ಉಂಟಾಗಬಹುದಲ್ಲವೇ ಎಂದು. 
  
  ಎರಡು, ನಾವು ಹಿಂದೆ ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ದುಷ್ಟಗುಣದಿಂದಲೇ ಅಲ್ಲವೇ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಎಂದು. 
  
  ಉತ್ತರಗಳು ಹೀಗಿವೆ -
  
  ನಮ್ಮೊಳಗೆ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಪಾಪಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾರೂ ನಮಗೆ ದುಃಖವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಾಯುವ ಗುಣ ಇದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಲ್ಲರು. ನಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಸಾಯುವ ಗುಣ ಇಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಯಾರೂ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕೊಲ್ಲರಾರರು. ಹಾಗೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾಪವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ದುಃಖ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಪವಿಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಉಂಟಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. 
  
  ದುರ್ಜನರು, ಪ್ರಕೃತಿ ಮುಂತಾದವೆಲ್ಲ ನಿಮಿತ್ತ ಅಷ್ಟೆ. 
  
  ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಭೂಕಂಪವಾಯಿತು ಮನೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಯಿತು. ಮನೆಯೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮನೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ದುಃಖವೂ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ. ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಗವೂ ಅವನಿಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ದುರ್ಯೋಗವೂ ಇತ್ತು. ಭೂಕಂಪ, ದುರ್ಜನರು ಎಲ್ಲ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ. 
  
  ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ. 
  
  ಯಾವುದೇ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದುಷ್ಟ ತನ ಇರಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಿರುಪದ್ರವಿ ಸುಳ್ಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳುವಷ್ಟು ಅನೈತಿಕತೆ, ದುಷ್ಟತನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಎಂದೇ ಅರ್ಥ. ಹಾವಿನ ವಿಷ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಲ್ಲುದು. ಅಷ್ಟು ತೀಕ್ಷ್ಣ. ಇರುವೆಯಲ್ಲೂ ವಿಷವಿದೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಸಾವಿಗೆ ಆ ವಿಷ ಕಾರಣವಾಗದಿರಬಹುದು, ಅದರೆ ಅದು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಉರಿಯಂತೂ ಆಗುತ್ತದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಗೆ, ದುಷ್ಟತನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹದು. ಆದರೆ ದುಷ್ಟತನ ದುಷ್ಟತನವೇ. 
  
  ಈ ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನಾವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವದು. ನಾವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ದುಃಖ ಕೊಟ್ಟಾಗಲೂ ಆ ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಆ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಪಾಪವೊಂದಿತ್ತು. ನಾವು ಆ ಪಾಪದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದೆವು. ಈಗ ಅದೇ ಪಾಪವನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ದುಷ್ಟತನವಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಅವನೂ ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಯೇ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ. 
  
  ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಪಾಪವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅನುಭವಿಸಲೇ ಬೇಕು. 
  
  ಹೀಗಾಗಿ ಪಾಪವಿಲ್ಲದೇ ದುಃಖವಿಲ್ಲ, ಪುಣ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಸುಖವಿಲ್ಲ. 
  
  ಈ ಪಾಪಗಳ ಚಕ್ರಸಂಕೋಲೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕಾದರೆ ಶ್ರೀಹರಿ ಗುರುಗಳ ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣು ಹೋಗಬೇಕು. 
 • Roopa,

  7:23 PM , 02/05/2017

  ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ಪಠಣದಿಂದ ಉದ್ವಿಗ್ನಗೊಂಡ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗುತ್ತದೆ. ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತು. 
  ಈವತ್ತಿನ ದಿನವೂ ಇದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ.
 • K.Revathi sreenivas,

  7:12 PM , 01/05/2017

  ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಗಳೇ. ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ತ ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾನು ಧರ್ಮದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಖಾತ್ರಿಯಾಗಿದೆ.ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳು.

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಶುಭವಾಗಲಿ. 
  
  ಸಂಸಾರದ ವಿಚಿತ್ರ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೂ ಹಾಗೂ ಸಕಲ ಸಜ್ಜನರಿಗೂ ಶ್ರೀಹರಿ ವಾಯು ದೇವತಾ ಗುರುಗಳು ಕರುಣಿಸಲಿ. 
 • K.Revathi sreenivas,

  3:51 PM , 01/05/2017

  ಗುರುಗಳೇ ಶಿರ ಸಾ. ನಮನಗಳು. ಪ್ರತಿಹಿಂಸೆ, ದ್ವೇಷ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಡದೇ ಅಂಥವರನ್ನು ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಅಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡಲು ತೊಡಗಿದರೆ, ಅಂಥವರಿಗೆ ವಿದುರನ ಹಾಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ, ಅವರಂದ ದೂರವಾಗಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲವೇ ಗುರುಗಳೇ? ಹಾಗೆ ಮಾಡುವದರಿಂದ ನಾವು ದೇವರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗಬಹುದಲ್ಲವೇ? ನಮ್ಮ ಕ್ಷಮೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತಿದ್ದಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ದೇವರ ಪೂಜೆ, ಆ ಕ್ಷಮೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಅಧೋಗತಿಗೆ ಇಳಿಸುವುದಾದರೆ ಅದು ನಾವು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಚ್ಯುತಿಯಲ್ಲವೇ? ಮರ್ಮವನರಿತು ಮಾಡಲಿಬೇಕು ತಂತ್ರ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಹಾಗೆಯೇ ಅಲ್ಲವೇ? ತಪ್ಪಿದ್ದರೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿ ಗುರುಗಳೇ. ಜೀವನದಲ್ಲ ಇದು ನನ್ನ ಸೇರಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಗೊಂದಲ

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಕ್ಷಮೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಹಿಂಸೆಯ ಕುರಿತು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಬಹಳ ಮಹತ್ತ್ವದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 
  
  ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ. 
  
  ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಮಗಿಂತ ಕಿರಿಯರಾದ ಜನ - ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ತಮ್ಮಂದಿರು, ಶಿಷ್ಯರು - ಗಂಭೀರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಷಮಿಸಬಾರದು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೊಡೆಯುವ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತನ್ನ ಅಧೀನರಾದ ಪುತ್ರಶಿಷ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬ ವೇದನೆಯಾಗದಂತೆ (ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ನೋವಿರದಂತೆ) ಅವರನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಡಲು ಮಾತ್ರ ಹೊಡೆದು ದಾರಿಗೆ ತರಬಹುದು. ಇದೂ ಸಹ ಕಡೆಯ ಅಸ್ತ್ರ. ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳಿ ದಾರಿಗೆ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ತೀರ ಉದ್ದಟರಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಎರಡೇಟು ಹೊಡೆದು ದಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು. 
  
  ನಮಗಿಂತ ಹಿರಿಯರಾದ ಜನ - ಗಂಡ, ಅಣ್ಣ ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ಗುರುಗಳು - ಮುಂತಾದವರು ಅತೀಗಂಭೀರ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಸಾತ್ವಿಕತನದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಡಿಯರನ್ನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೇ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳೇ ಪ್ರಾಚೀನ ಮಹಾಗುರುಗಳನ್ನು ನಿಂದೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಉತ್ತಮೇ ವಚಸಾ ಶಿಕ್ಷಾ, ಅಧಮೇ ದೇಹದಂಡಃ ಎಂದು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಶಿಕ್ಷೆ. ದೊಡ್ಡವರು ಧರ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ನಡೆದಾಗ, ಅಥವಾ ತಮಗಿಂತ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಕ್ರಮ. 
  
  ಇವೆರಡೂ ಸರಿ, ಅದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವವರ ಒಂದು ಗುಂಪಿದೆ. 
  
  ಕುಂತಲ್ಲಿ ನಿಂತಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ನೀಡುವವರು, ಚುಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡುವವರು, ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಚೂರಿ ಹಾಕುವವರು, ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆ ನಂತರ ಕವಡೆಕಾಸಿನ ಕಿಮ್ಮತ್ತನ್ನೂ ನೀಡದವರು, ಎದುರಿಗೆ ಹೊಗಳಿ ಹಿಂದೆ ಆಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ದೈಹಿಕ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ ನಿಂದಿಸುವರು ಮುಂತಾದವರು. 
  
  ಈ ರೀತಿಯ ಜನ ತೀರ ಹತ್ತಿರದ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇವರ ಸಂಗವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು. 
  
  ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧದವರಾದರೆ ಆದಷ್ಟು ಅವರೊಡನೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿರೋಧ ಮಾಡಬಾರದು. 
  
  ಇನ್ನು ತೀರ ಅತ್ತೆ ಮಾವ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರೇ ಹೀಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾತನೆಯ ಮಟ್ಟ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರನ್ನೂ ಬಿಡಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಿಂಸೆಯೂ ತಪ್ಪುವದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಆ ಹಿಂಸೆಯನ್ನೇ ತಪಸ್ಸನ್ನಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ದೇವರಿಗರ್ಪಿಸಿಬಿಡಬೇಕು. 
  
  ಮತ್ತೂ, ಈ ಹಿಂಸಕ ಜನರೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಾವು ಯಾತನೆ ಪಟ್ಟಷ್ಟೂ, ಉದ್ವಿಗ್ನರಾದಷ್ಟೂ ಅವರಿಗೆ ಆನಂದ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಉದ್ವಿಗ್ನರಾಗುವದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯದು. ಅವರು ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಚುಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ, ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಏನೋ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದ ಮುಗುಳ್ನಗೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸೂಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟುಬಿಡಬೇಕು. ಮತ್ತೂ ನಮ್ಮ ಕುರಿತ ವ್ಯಂಗ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡೋದು, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದಂದುಬಿಡಬೇಕು. 
  
  ನಾವು ಉದ್ವೇಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಅವರೇ ಸುಮ್ಮನಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಿಜ, ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಶ್ಟಿತವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಅವರು ಆ ದುರ್ಗುಣವನ್ನು ಬಿಡದೇ ಇದ್ದರೂ, ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಿನಿಂದ ಹಿಂಸಿಸುವದಿಲ್ಲ. 
  
  ಮೇಲಿನ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ, ನಾವು ಹಿಂದೆ ಪಾಪ ಪಾಡಿದ್ದಕ್ಕೇ ಇವರಿಂದ ಈ ಹಿಂಸೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಈ ನೀಚ ಜನರೊಡನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಿಳಿದು ಸೇರಿಗೆ ಸವ್ವಾಸೇರು ಎನ್ನವಂತೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ ದೇವರೂ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತಾನೆ, ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದರ ಪಾಪವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. 
  
  ದೇವರಿಂದ ದೂರವಾಗುವ ಅನರ್ಥ ಬೇಡ, ಇಟ್ಟಾಂಗೆ ಇರುವನೋ ಹರಿಯೇ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತ, ಯದೃಚ್ಛಾ ಲಾಭದಿಂ ಪ್ರೋಚ್ಚನಾಗುವದೇ ಫಲವಿದು ಬಾಳ್ದುದಕೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ನಾನು ಈ ದುಷ್ಟ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವದೇ ನನ್ನ ತಪಸ್ಸು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹರಿಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕು. ಮೊಸಳೆ ಕಾಲನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದರೂ, ಸೊಂಡಿಲು ಮುಳುಗಿ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಗಜೇಂದ್ರ ಹರಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದಂತೆ. ತುಂಬಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೀರೆಯನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಬಂದಾಗಲೂ ದ್ರೌಪದೀದೇವಿಯರು ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಪಾರಾದಂತೆ. ಐದು ಅಗ್ನಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂದು ಹೋಗುವ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಋಷಿಗಳು ಹೃದಯದರಸನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವಂತೆ. 
 • ಜಯರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಬೆಣಕಲ್,

  3:03 PM , 01/05/2017

  ಭೇಷ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವ ವಿವರಣೆ
 • Madhvwshachar,Bangalore

  3:02 PM , 01/05/2017

  great answer Acharyare
 • H V SREEDHARA,Bengaluru

  12:56 PM, 01/05/2017

  Uthara chennagide. Thumbaa arthagarbhitha.
 • Raghavendra,Bangalore

  5:21 AM , 01/05/2017

  Very clear explanation namaskaragalu
 • Akshata Gopal,Chennai

  5:11 AM , 01/05/2017

  Namo Namaha Acharyare.
 • Seshagiri Rao Desai,

  9:31 AM , 22/05/2017

  ಗುರುಗಳ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳು
 • Anusha Achyut Mirji,Bangalore

  3:35 PM , 22/05/2017

  Yava Janmada punnyavo nanariye, intha gurugalu sikkiddu ahobhagya
 • Sangeetha prasanna,Bangalore

  8:00 PM , 23/05/2017

  ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮನಗಳು .ಅಧಿಕಮಾಸದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರ  
  ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸಿ 🙏🙏

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಅಧಿಕಮಾಸದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಪ್ರತೀವರ್ಷ ಅದೇ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆ ಅಧಿಕ ಶ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಪ್ರತೀ ವರ್ಷದ ಶ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 
  
  ಅಧಿಕಶ್ರಾವಣ ಒದಗಿಬಂದಾಗ ಅಧಿಕಶ್ರಾವಣದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 
  
  
 • Sangeetha prasanna,Bangalore

  7:54 PM , 23/05/2017

  ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ .ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು .ಅಧಿಕ ಮಾಸdlli
 • Jayashree karunakar,Bangalore

  11:47 AM, 23/05/2017

  Namma manasalli hrushikeshanagi avanirivaga, avana namadalli ashtu shakthi iruvaga, avana namasmarane maduvaga, modalalli idda concentration, koneya tanaka yake baruvudilla. Namma karmave adakke karanavendadre, adannu madisuvavanu avane allave. Bahala dinagalinda nannanu  e prashne kaduthide gurugale dayavittu pariharisi
 • Jayashree karunakar,Bangalore

  11:39 AM, 23/05/2017

  Gurugale bhavantha namella manasika math daihika karmagaligella phalagalannu niduthanendadare, nammanu avane olleya margadalli nadesabhahudallave. Yake nammalli antha thappugalannu madisabeku. Namage devaralli bhakthi beku antha apekshe iddagalu avanu yake mamma manasannu chanchalagolisuthane.
 • Sangeetha prasanna,Bangalore

  8:44 PM , 23/05/2017

  ಧನ್ಯವಾದಗಳು .👏
 • Jayashree karunakar,

  10:27 PM, 23/05/2017

  Gurugale vandanegalu karmada badge kelida nanna prashnege dayavittu uttara thilisi

  Vishnudasa Nagendracharya

  ತುಂಬ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯ. 
  
  ಸಮಯ ದೊರೆತ ತಕ್ಷಣ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. 
 • Jayashree karunakar,Bangalore

  10:52 AM, 24/05/2017

  Agali kayuthene vinamra vandanegalu guruji