Prashnottara - VNP031

ದುಬೈ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲವೇ?


					 	

ಆಚಾರ್ಯರೇ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ದುಬಾಯ್.ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಗೆ ಹೋಗಿಬಂದರೆ ಸಮುದ್ರೋಲಂಘನ ಆಗುವದಿಲ್ಲ ಅದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಾಯಶ್ಛಿತ್ತ ವಿಲ್ಲ ಅಮೇರಿಕಗೆ ಹೂಗಿಬಂದರೆ ಫ್ರಾಯಶ್ಛಿತ್ತ ವುಂಟು ಎಂದುಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಯಾವುದು ಸರಿ ತಿಳಿಸಿ ಗುರುಗಳೆ‌ — ಹೆಸರು ಬೇಡ ಹಿಮಾಲಯದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯವರೆಗಿನ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಸಮುದ್ರಗಳ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಕರ್ಮಭೂಮಿ. (ನೇಪಾಳ ಇವತ್ತು ಬೇರೆಯ ದೇಶವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದೂ ಭಾರತವೇ) ಇದನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋದರೂ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅರ್ಜುನ ಹೋಗಿದ್ದ, ರಾಮದೇವರು ಹೋಗಿದ್ದರು ಎಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅರ್ಜುನ ರಾಮ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು. ಸಮುದ್ರೋಲ್ಲಂಘನ ಮಾಡಬಾರದು ಎನ್ನುವದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗಿರುವ ನಿಷೇಧ. ಕ್ಷತ್ರಿಯರು, ವೈಶ್ಯರು, ಶೂದ್ರರಿಗೆ ನಿಷೇಧವಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಲಂಕ ಬೇಡ. ನೀವು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಡಗನ್ನು ಹತ್ತಿ ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿ ಪೋರಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿದರೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಸಮುದ್ರಯಾನವೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ನಿಷಿದ್ಧ. ದುಬಾಯಿ ಮುಂತಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಭೋಗಭೂಮಿಯೂ ಅಲ್ಲ, ಪಾಪಭೂಮಿ ಎಂದು ಉಪನಿಷತ್ತು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ವಥಾ ಹೋಗಬಾರದು. ಅನಂತ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ದೊರೆತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಜನ್ಮವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. — ವಿಷ್ಣುದಾಸ ನಾಗೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯ [ಇದರ ಕಾಮೆಂಟಿನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ತಪ್ಪದೇ ಓದಿ]


Share to facebook View Comments
5287 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Keerti,

  3:13 PM , 31/01/2018

  ನೀವು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಪಾಪ-ಭೂಮಿಯ ಜನರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವ internet, android , Google , play store , smartphone and electronics ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ, ಮಾಡಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲವಾ!?

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಶತ್ರುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಕಲಿಯಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚಿನರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 
  
  ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆಗೆ, ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವ ಪದಾರ್ಥ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರೂ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. 
  
  ಅದೇ ದೇವರನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧನೆಗೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾಗುವ ಪದಾರ್ಥ ಎಷ್ಟೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದರೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. 
  
  ನೀವು ಹೇಳುವ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟು ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ ಇಂದು ಸಮಾಜ ಎಷ್ಟು ಕೆಡುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ, ಅದರ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ನಾವು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಆವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. 
  
  ಇದೇ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟು ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಗುಣಾಂಶವೂ ಇದೆ. ನಾವು ಗುಣವನ್ನು ಕಂಡು ಸಂತೋಷಿಸುವವರು. “ಜಗತ್ತಿನ” ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಜ್ಜನರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಇವು ಬೇಕೇಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಇವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ. 
  
  ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದವನು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದಷ್ಟೆ. ಹೊರತು, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜನರಿಲ್ಲ, ವಿದೇಶದ ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸುವದಿಲ್ಲ ಅಂತೇನೂ ನಮ್ಮ ವಾದವಲ್ಲ. 
  
  ಹಾವಿನ ವಿಷ ಔಷಧವಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಂದು ವಿಷವನ್ನು ಗಟಗಟ ಕುಡಿಯಲಾದೀತೆ?
  
  ಹಾಗೆ, ವಿದೇಶೀಯರು ನಮಗೆ ನೀಡಿರುವ ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಗೊಂಡರೆ ತತ್ವಪ್ರಚಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೀಡದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವವರಿಗೆ ಋಣಿಗಳು, ಮತ್ತು ಅವರಿಗೂ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವಾಗಲಿ ಎಂದು ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಾರೈಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೇ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದರೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 
  
 • Pawan,

  1:45 AM , 06/02/2018

  ಕೀರ್ತಿ ಅವರೆ ಅವೆಲ್ಲದರ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತವೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜ್ನಾನಗಳ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಜ್ಙಾನ ಭಂಡಾರದಿಂದ ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲವೆ?? ತಪ್ಪಿದ್ದರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಗುರುಗಳೆ
 • Sughosha,mysore

  9:46 PM , 06/07/2017

  Bharat dalli, devastana dalli iddu, ella punya khetra dalli nadeyuva dushkarma dinda papa bhumi allava
 • Badareenath A S,Bengaluru

  7:27 AM , 27/05/2017

  Samudra yaana nishedhakke nivu koTTa kaaraNagaLu vimaana yaanakkoo anvayavaaguttade allave? 
  Samudrayaanadashtu nishiddhave?

  Vishnudasa Nagendracharya

  ನೀವು ಭಾರತದೊಳಗೇ ವಿಮಾನಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಲು ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ. 
  
  ನಿಷೇಧ ಇರುವದು ಸಮುದ್ರಯಾನ ಮಾಡಬಾರದು ಮತ್ತು ಪಾಪದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು ಎಂದು. 
 • Guruprasad,

  7:46 PM , 07/05/2017

  Gurugale Namaskara , I want to know if once travelled outside of India , is there any prayaschitta .Guruprasad

  Vishnudasa Nagendracharya

  Sure there are prayaschittas. 
  
  It needs a detailed explanation. Will write once I complete Pooja Nirnaya Topic. 
 • Ravi Badanahatti,Bellary

  4:00 PM , 07/05/2017

  If u can provide a Audio on this then it will be more convinced but still the article published is very good
 • Pramod Karanam,

  2:03 PM , 05/05/2017

  Acharyarige namaskaragalu..Naanu 10 ne vayassinalli(before Upanayana) dwarakeyalli, krishnana darshanakkagi hadagu prayaana maadidde...Idarinda nanna bramhamanyakke enadaroo chyuti bandideye??? Hagoo ganga, Brahmaputra muntaada nadigalalloo nauka yatre brahmanarige nisshiddave?? Dayamadi tilisi...Dhanyavadagalu..

  Vishnudasa Nagendracharya

  ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ನೌಕಾಯಾನ ಖಂಡಿತ ನಿಷಿದ್ಧವಲ್ಲ. 
  
  ಆದರೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾನ ನಿಷಿದ್ಧ. 
  
  ಇವತ್ತಿನ ಬೇಟ್ ದ್ವಾರಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಯಾತ್ರೆಯ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 
 • Ashwin Kumar,Mumbai

  9:26 PM , 04/05/2017

  The way you answer is just superb, GurugaLe. 
  
  I dont have words. 
  
  I am extreemly enjoying your question and answers section. We are indebted for ever
 • Prakash P Kulkarni,

  9:03 PM , 04/05/2017

  Thank you very much acharya for a detailed clarification. Kindly accept My namaskaras
 • Sangeetha prasanna,

  8:37 PM , 04/05/2017

  ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮನಗಳು .ಪ್ರಪಂಚ ವೆಲ್ಲವು ದೇವರ ಸ್ರುಷ್ಟಿಯೇ ಆದಾಗ ಪಾಪ ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಎಂದು ಹೇಗಾಗುತ್ತವೆ .ಅಣುರೇಣು ತ್ರಣಕಾಷ್ಟವು ಆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನದೆ ಅಲ್ಲವೆ ?ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ 🙏🙏

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಸಮಗ್ರವೂ ಭಗವಂತನ ಅಧೀನ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯದ ಲೇಶವೂ ಇಲ್ಲ. 
  
  ಸಮಸ್ತ ಪಾಪಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿನ ಅಣುರೇಣುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೀಹರಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. 
  
  ದೇವರು ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದು ಶುದ್ದವಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಶುದ್ದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಶುದ್ದವಾಗುತ್ತದೆ. 
  
  ಕಲಿಯ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಇರುವದೂ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ. ಹಾಗೆಂದು ಕಲಿ ಉತ್ತಮ ಜೀವನಾಗುತ್ತಾನೆಯೇ? ಪೂಜ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆಯೇ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. 
  
  ದೇವರಿದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಶುದ್ಧ ವಾಗುವದಾದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಕಲ ಜಡಪದಾರ್ಥಗಳೂ, ಚೇತನಪದಾರ್ಥಗಳೂ ಸಮಾನ ಯೋಗ್ಯತೆಯವೇ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಗಂಗೆ ದೊಡ್ಡವಳು, ಕಾವೇರಿ ಸಣ್ಣವಳು ಯಾಕಾಗಬೇಕು. ಕಾವೇರಿ ದೊಡ್ಡವಳು ಯಮುನೆ ಸಣ್ಣವಳು ಯಾಕಾಗಬೇಕು. ಕಾರಣ, ಗಂಗಾ, ಕಾವೇರಿ, ಯಮುನಾದಿ ಸಕಲ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ಅಲ್ಲವೇ ಇರುವದು. 
  
  ಹಾಗೆ ಪಾಪಕರ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ಇರುವದು. ಪುಣ್ಯಕರ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ಇರುವದು. ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆ ಉತ್ತಮ ಕ್ರಿಯೆ, ಮಗುವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಕ್ರಿಯೆ ಪಾಪಕ್ರಿಯೆ ಯಾಕಾಗಬೇಕು. ಎರಡೂ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ಅಲ್ಲವೇ ಇರುವದು.
  
  [ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ, ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮಪ್ಪ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಲ್ಲದೇ ಅಲ್ಲವೇ ಅಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮನೆಯ ಗುಂಡುಕಲ್ಲಿನದೇ ಅಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಗುಂಡುಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿಯೂ, ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವದು ಒಬ್ಬನೇ ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲವೇ. ನೀವ್ಯಾಕೆ, ಗುಂಡುಕಲ್ಲನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಿಮ್ಮಪ್ಪನನ್ನು ಹೇಳಿದಿರಿ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಗುಂಡುಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಪೂಜಾರ್ಹವಾದ ಸನ್ನಿಧಾನವಿಲ್ಲ. ತಿರುಪತಿಯ ಪ್ರತಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸನ್ನಿಧಾನವಿದೆ. ಎರಡೂ ಕಲ್ಲೇ. ಆದರೆ ಒಂದನ್ನು ಮೈ ತೊಳೆಯಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಲು ಸಮಗ್ರ ದೇವತಾಸಮುದಾಯದಿಂದ, ಸ್ವಯಂ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಂದಲೂ ಪೂಜಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆ? ದೇವರ ಪೂಜಾರ್ಹವಾದ ಸನ್ನಿಧಾನವಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ] 
  
  ದೇವರಿದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದು ಶುದ್ದವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ದೇವರಿರುವದರಿಂದ ಅದು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. 
  
  ಒಂದು ವಸ್ತು ಉತ್ತಮವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಬೇಕು. 
  
  ಯಾವ ಕರ್ಮಗಳು, ವಸ್ತುಗಳು, ಪ್ರದೇಶಗಳು, ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವೋ ಅವು ಉತ್ತಮ. 
  
  ಯಾವ ಕರ್ಮಗಳು, ವಸ್ತುಗಳು, ಪ್ರದೇಶಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಅಪ್ರಿಯವೋ ಅವು ಅಧಮ. 
  
  ಇನ್ನು ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಪಾಪಿಷ್ಠವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?
  
  ದೇವರು ಇದು ಪಾಪಿಷ್ಠವಾಗಲಿ ಎಂದು ಬಯಸಿಯೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಪಾಪಿಷ್ಠವಾಗುತ್ತದೆ. 
  
  ಸಂಸಾರವು ನಮಗೆ ಬಂಧಕವಾಗಲಿ ಎಂದು ಭಗವಂತ ಬಯಸಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ನಮಗೆ ಬಂಧಕವಾಗಿದೆ. ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. 
  
  ಹಾಗೆಯೇ ಸಮಗ್ರ ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಭಗವಂತ, ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಭರತಭೂಮಿಯನ್ನು, ಭೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಿಂಪುರುಷಾದಿ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು, ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. 
  
  ಯಾವುದು ಪುಣ್ಯಪ್ರದೇಶವೋ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದು ಉದಾಸೀನ ಪ್ರದೇಶಗಳೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಯಾವುದು ನಿಷಿದ್ಧ ಪ್ರದೇಶಗಳೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸರ್ವಥಾ ಹೋಗಬಾರದು. 
  
  ಕೋಟಿಕೋಟಿ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ, ಅನಂತ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಪಡೆದಿರುವ ಈ ಅದ್ಭುತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯವನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಊರಿಗಾಗಿ ಬಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? 
  
  ಬಿಡುವದು ಯುಕ್ತವೇ? 
 • Prakash P Kulkarni,

  8:15 PM , 04/05/2017

  Thank you very much acharya. I understood answer to my 1st question. we should not visit papa bhumi. But still i could not understand why we should not travel by sea within India. Please request you to clarify my doubts. Sorry if my question seems very childish.

  Vishnudasa Nagendracharya

  Because travelling by sea itself is forbidden to Brahmins. Whether you travel for a foreign country or within the country, it doesn’t matter. 
  
  Then the question arises? why sailing is prohibited? Here is the answer - 
  
   ಹಡಗಿನಿಂದ ಹೋಗಬಹುದಾದ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಗಂಗಾಸಾಗರ ಸಂಗಮದಿಂದ ಪುರೀ, ರಾಮೇಶ್ವರ, ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ, ಉಡುಪಿ, ಗೋಮಂತಕ, ದ್ವಾರಕಾಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಇಂದಿನವರು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಯಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅರ್ಧ ಪುಣ್ಯವೇ ಬರುವದು. ಪರಮಪವಿತ್ರವಾದ ಈ ಭರತಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಷ್ಟೂ ನಡೆದಷ್ಟೂ ಮಹಾಪುಣ್ಯ. ನೆಲದ ಮುಖಾಂತರವೇ ಸಂಚಾರ ಸಾಧ್ಯವಿರುವಾಗ ಜಲಮಾರ್ಗವನ್ನು ಯಾರೂ ಆರಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮದ್ರಾಸಿಗೆ ಯಾರೂ ಹಡಗಿನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವದಿಲ್ಲ. (ಮನೋರಂಜನೆಯ ಮಾತು ಬೇರೆ, ಇಲ್ಲಿ, ಸಾಧನೆ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಿಷಯ) 
  
  ಹೀಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಭಾರತದ ಒಳಗೆ ಸಮುದ್ರಯಾನದ ಆವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. ಆವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವದು ಬೇಡ ಎಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಸಮುದ್ರಯಾನವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದೆ. 
  
  ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿರುವಂತಹ ಜಾತಿ. ತಿನ್ನುವದರಲ್ಲಿ, ಕುಡಿಯುವದರಲ್ಲಿ, ತೊಡುವದರಲ್ಲಿ, ಬದುಕುವದರಲ್ಲಿ, ಸಂಪಾದಿಸುವದರಲ್ಲಿ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವದರಲ್ಲಿ, ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ವಾಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ನಿಷೇಧ ಹೆಚ್ಚು. ಕಾರಣ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಜನ್ಮ ಇರುವದು ಹಣ ಸಂಪಾದನೆಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲ, ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ. ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವದಕ್ಕಾಗಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಮುದ್ರಯಾನದ ನಿಷೇಧ. 
  
 • Prakash P Kulkarni,

  7:43 PM , 04/05/2017

  Secondly can we cross sea or travel by sea within India. Because in one of above comments i read even travelling from mangalore to dwaraka by sea we will loose our brahamanya

  Vishnudasa Nagendracharya

  Yes. We are not supposed to travel by sea. 
 • Prakash P Kulkarni,

  7:39 PM , 04/05/2017

  Namaskara acharya. Sorry i am confused whether it means travelling by sea is not allowed or crossing over sea is not allowed. REQUEST you please clarify

  Vishnudasa Nagendracharya

  For Brahmins. 
  
  Travelling by sea is prohibited
  
  and
  
  Visiting Papa Bhumis is also prohibitted. 
  
  The place we visit and the mode of transport both shouldn’t be prohibitted by shastras. 
  
  If only travelling by sea was prohibited one would have avoided sailing. But the places we are going to visit should not be a papa bhumi and must be Karma Bhumi. 
  
  In short, we are not supposed to visit the places that are on the other side of the ocean. 
  
  
 • Pradyumna,

  3:26 PM , 04/05/2017

  Sashtanga Namaskara Acharyare,
  
  In Mahabharata Tatparya Nirnaya, Shrimadacharyaryu has mentioned that during Rama Rajya in treta yuga, the whole earth became equal to Brahma loka. So does this apply to Bhoga Bhoomi and Paapa Bhoomi also ? Do we have information​ about how was the life and civilisation in places other than bharata during kruta, treta and dwapara yuga ?
  
  Dhanyavaadagalu

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಮಹಾಭಾರತದ ಭೀಮ ಮತ್ತು ಹನುಮಂತರ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ತ್ವದ ಮಾತು ಬರುತ್ತದೆ — 
  
  भूमिर्नद्यो नगाः शैलाः सिद्धा देवा महर्षयः।
  कालं समनुवर्तन्ते यथा भावा युगेयुगे ॥ 
  
  ಭೂಮಿ, ನದಿ ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಯುಗದಿಂದ ಯುಗಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಮಳೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೋ ಆಗ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಎಷ್ಟು ಹಾಲು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಲನ್ನು ನೀಡುವ ಹಸುಗಳು ಆಗಿದ್ದವು. ಯುಗಗಳು ಬದಲಾದಂತೆ ಅವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. 
  
  ಇವತ್ತಿನ ವಿಜ್ಞಾನವೇ ತಿಳಿಸುವಂತೇ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಅನೇಕ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಈಗ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಮುಂದೊಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇವು ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿ ಬೇರೆ ತಲೆದೋರಬಹುದು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 
  
  ಇವತ್ತಿನ ಅಮೇರಿಕೆಯೂ ಸಹ ಅನೇಕ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವದು ವಿಜ್ಞಾನವೇ ತಿಳಿಸಿರುವ ವಿಷಯ. 
  
  ಹೀಗಾಗಿ, ಕೃತಾದಿಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಪಭೂಮಿ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯೇ. 
  
  ದ್ವಾಪರದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಈ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತಲೆಯೆತ್ತರಾಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಕಲಿಯುಗ ಉಲ್ಬಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪಾಪ ಮಾಡುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 
  
  ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಬದುಕು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ತುಂಬ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅದರ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರುತ್ತದೆ. ನೀಚಕರ್ಮರತರು ಎನ್ನುವದು ಒಟ್ಟಾರೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ. 
 • ಪವಮಾನ ಸಿ.ಪಿ.ಬಿ,

  12:48 PM, 04/05/2017

  ಅಚಾರ್ಯರೇ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು
 • Raghavendra,

  8:20 AM , 04/05/2017

  ಅಚಾರ್ಯರೇ, 
  ಹಾಗಾದರೆ ರಾಮಾಯಣ ದಲ್ಲಿ ರಾವಣ ಸಮುದ್ರೋಲಂಘನ ಮಾಡಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು, ಆದರೂ ರಾಮ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ರಾವಣನ ಬಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಇದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಂಕಣ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತಾನಲ್ಲ, ಇದು ಸಮ್ಮತವೇ? ಸಮುದ್ರೋಲಂಘನದಿಂದ ರಾವಣ ತನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ವೆ ? ದಯ ಮಾಡಿ ಈ ಅನುಮಾನ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು ಅಚಾರ್ಯರೇ
  --
  ರಾಘವೇಂದ್ರ ಉಪ್ಪುಂದ

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಮೊದಲಿಗೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವಣನಿಂದ ಕಂಕಣ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆ ಬಂದಿತೆಂದು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಲೀ ಎರಡೂ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸಂಗ್ರಹರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ವಾಲ್ಮೀಕಿರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. 
  
  ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿ, ವಿಶ್ರವಸ್ ಋಷಿಯ ಅವಮೇಹ (ಮಲ) ಎಂದು ರಾವಣನನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಉತ್ತಮಪುತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯುವದಿಲ್ಲ. 
  
  ಪುಲಸ್ತ್ಯಋಷಿಗಳು ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಮೂಲಪುರುಷರು. 
  
  ತೃಣಬಿಂದು ಎಂಬ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾಜನ ಮಗಳು ಪುಲಸ್ತ್ಯರಿಂದ ವಿಶ್ರವಸ್ ಎಂಬ ಮಗನನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾಳೆ. 
  
  ಸುಮಾಲ್ಯ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸನ ಮಗಳು ಕೈಕಸೀ, ವಿಶ್ರವಸರನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾಳೆ. ರಾವಣ, ಕುಂಭಕರ್ಣ, ಶೂರ್ಪನಖಿ ಮತ್ತು ವಿಭೀಷಣ ಎಂದು. 
  
  ಭಾರದ್ವಾಜರ ಮಗಳು ವಿಶ್ರವಸ್ ಋಷಿಗಳ ಪ್ರಥಮಪತ್ನಿ. ಅವರ ಮಗ ಕುಬೇರ. ಸವತಿಯ ಮಗ ಕುಬೇರನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕಂಡು ಕರುಬಿದ ಕೈಕಸಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಲು ಆದೇಶಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅಮ್ಮನ ಮಾತಿನಂತೆ ಮೂರೂ ಜನ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬಲ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. 
  
  ಹೀಗೆ ಉಳಿದ ರಾಕ್ಷಸರಂತೆ ರಾವಣನೂ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ. ಹೊರತು ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಲ್ಲ. 
  
  ಹಾಗೆಯೇ, ಕಾಲಯವನ ಗರ್ಗಋಷಿಯ ಮಗನಾದರೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಲ್ಲ. ಅವನನ್ನು ಕೊಂದದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಚುಕುಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆಯ ದೋಷ ಬಂದಿಲ್ಲ.
 • Nagaraj Cochi,

  12:07 AM, 04/05/2017

  Apoorva
 • Srivathsa,

  10:50 PM, 03/05/2017

  Keraladalli hogabaradada nishidda stalavideyA? Eddare yavudu, yake andre nanu Keraladalli eddene
 • ಸುದರ್ಶನ ಎಸ್. ಎಲ್.,

  10:32 PM, 03/05/2017

  ಕೇದಾರನಾಥಕ್ಕೆ ವೈಷ್ಣವರು ಹೋಗಬಾರದು ಎಂದು ರುದ್ರ ದೇವರು
  ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಗಳೆ🙏

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ.
 • ಆರ್. ಅಭಿಷೇಕ್,

  9:45 PM , 03/05/2017

  ಅರ್ಧ ಪ್ರದೇಶ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ್ದು
 • ಆರ್. ಅಭಿಷೇಕ್,

  9:42 PM , 03/05/2017

  ಆಚಾರ್ಯರೆ.
  
  ಹಿಮಾಲಯದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯವರೆಗೆ ಭೂ ಪ್ರದೇಶ ಅಂದಿದೀರಿ.
  
  ಹಾಗೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶವು ಇವತ್ತಿನ ಅರ್ಧ ಪ್ರದೇಶ + ಇಡಿಯ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವು + ಟಿಬೆಟಿನ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಗಳು 
  
  ಇವಿಷ್ಟು ಸೇರಬೇಕಲ್ಲವೇ ಆಚಾರ್ಯರೆ.

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಪಾಕೀಸ್ತಾನ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಗಳೂ ಭಾರತದ ಅಂಗಗಳೇ ಆಗಿದ್ದವು. ನಾವೇ ಅಲ್ಲವೇ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. 😂😂😂 ಶಾಸ್ತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವು ಭಾರತವೇ. ಟಿಬೇಟ್ ಹಾಗೂ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವ ಹಿಮಾಲಯ ಸಹಿತ. ಸಮಗ್ರ ಹಿಮಾಲಯ, ಮೂರು ಸಾಗರಗಳೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಚಕ್ಕುಬಂದಿ. 
  
  ಮತ್ತು ಭರತವರ್ಷದ ಸಪ್ತ ಕುಲಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಪಾರಿಯಾತ್ರಪರ್ವತಶ್ರೇಣಯಿರುವದು ಇವತ್ತಿನ ಪಾಕೀಸ್ತಾನದಲ್ಲಿಯೇ. ಸಿಂಧೂನದಿಯ ಅನೇಕ ಪವಿತ್ರಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, ಸಂಗಮಸ್ಥಳಗಳು ಪಾಕೀಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಹೋಗಿದೆ. 
  
  ಇವತ್ತಿಗೆ ಅದು ಪರದೇಶವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆ. 
  
  ಮತ್ತೂ, ಧರ್ಮವಿರೋಧಿಗಳು, ಗೋಹಿಂಸಕರು ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು ಎನ್ನುವದೂ ಸಹ ಒಂದು ಕಾರಣ. 
 • Vadiraj,Bengaluru

  9:37 PM , 03/05/2017

  Danyavadagalu acharya.. I didnt know about thisSamudra yaama itself is nishidda.. I have one question on same topic that even we should not visit to few places in India like Kedarnath, few part of kerala like that.. Please let us know why n also pls tells other restricted cities within Bharatha n like Samudra yana What are the other things which causes loss of Bhrahmanya..

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಕೇದಾರನಾಥದ ವಿಷಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದದ್ದು. ಅದೊಂದು ಮಹಾಪುಣ್ಯಪ್ರದವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ. ನಿತ್ಯಸ್ಮರಣೀಯವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಆದರೆ ವಿಷ್ಣುಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದ ಜನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವದು ಬೇಡ ಎಂದು ರುದ್ರದೇವರ ಶಾಪವಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆ. 
  
  ಇನ್ನು ಕಲಿಂಗ, ವಂಗ ಮುಂತಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳೂ ನಿಷಿದ್ಧ. ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. 
  
  ಒಟ್ಟಾರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ನಿಷಿದ್ಧ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಮಯ ದೊರೆತ ತಕ್ಷಣ ಬರೆದು ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆಯಾಗಬೇಕು. 
 • Vadiraj,Bengaluru

  9:37 PM , 03/05/2017

  Danyavadagalu acharya.. I didnt know about thisSamudra yaama itself is nishidda.. I have one question on same topic that even we should not visit to few places in India like Kedarnath, few part of kerala like that.. Please let us know why n also pls tells other restricted cities within Bharatha n like Samudra yana What are the other things which causes loss of Bhrahmanya..
 • Vadiraj,Bengaluru

  9:37 PM , 03/05/2017

  Danyavadagalu acharya.. I didnt know about thisSamudra yaama itself is nishidda.. I have one question on same topic that even we should not visit to few places in India like Kedarnath, few part of kerala like that.. Please let us know why n also pls tells other restricted cities within Bharatha n like Samudra yana What are the other things which causes loss of Bhrahmanya..
 • Vadiraj,Bengaluru

  9:37 PM , 03/05/2017

  Danyavadagalu acharya.. I didnt know about thisSamudra yaama itself is nishidda.. I have one question on same topic that even we should not visit to few places in India like Kedarnath, few part of kerala like that.. Please let us know why n also pls tells other restricted cities within Bharatha n like Samudra yana What are the other things which causes loss of Bhrahmanya..
 • Narendra koushik s,

  9:14 PM , 03/05/2017

  ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ‌ ಮೂಲ ಯಾವ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಕಿಸಿದೆ‌‌ ಆಚಾರ್ಯರೆ

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. 
  
  ಭಾಗವತ, ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣ ಮುಂತಾದ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ವಸಿಷ್ಠಸ್ಮೃತಿ, ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಮುಂತಾದ ಸ್ಮೃತಿಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. 
 • Varuni Deshpande,

  8:56 PM , 03/05/2017

  I have seen few Pandits were not accepting the money from one who have travelled and they avoid to see them when they were to be in madi. What shastra says about accepting money from them as now we see everyone accepts money including swamijis and they will be in front row for the pooja

  Vishnudasa Nagendracharya

  ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಮಹತ್ತ್ವದ ಅಂಶ ಎಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಪಂಡಿತರು ಅಥವಾ ಇಡಿಯ ಸಮಾಜ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದು ಧರ್ಮವಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 
  
  ಅಧರ್ಮದಿಂದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಹಣವನ್ನು ಸರ್ವಥಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದು. 
  
  ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ನ್ಯಾಯದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣವೂ ನ್ಯಾಯದ ಹಣವೇ. ಪರಮಪವಿತ್ರ ಭರತಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅನ್ಯಾಯದ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣ ಅನ್ಯಾಯದ ಹಣವೇ. 
  
  ವಿದೇಶಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಕಲ ಧರ್ಮಗಳಿಂದಲೂ ವಂಚಿತನಾಗುವದಿಲ್ಲ. ವಿತ್ತದಾನ, ಅಭಯದಾನ, ಗೋದಾನ ಮುಂತಾದ ದಾನಗಳನ್ನು ಏಕಾದಶೀ, ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಮುಂತಾದ ತಪಸ್ಸುಗಳನ್ನು , ನಾಮಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಂತಾದ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅವನಿಗೆ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವನು ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಹಣವನ್ನು ಅವನು ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ಅನ್ಯಾಯ, ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ದಾನವೇ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಕೊಡುವದೂ ತಪ್ಪು, ಸ್ವೀಕರಿಸುವದೂ ತಪ್ಪು. 
  
  ಇನ್ನು, ಹಣ ಕೊಟ್ಟವರನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡಿಸುವ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು. ದೊಡ್ಡವರು ಎನಿಸಿಕೊಂಡುವರು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಹಣಕ್ಕೇ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ಆಗುವ ದುರಂತವದು. 
  
  
 • Parimala Rao,Mysore

  8:45 PM , 03/05/2017

  Namaskaara Gurugale, There are so many Mrithika Brindavana of Sri Raghavendra Thirtharu in foreign countries and many Sri Lakshmi Venkatesha devara devasthanagalu. At such places devara sannidana iruvu dillava? Mantralaya dinda yeke mrithikeyannu pratishtapanege koduthare? Please let us know. Always grateful and thankful for Vishwanandini app and website. Dhanyavadagalu. Hare Srinivasa.

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಭಾರತದಿಂದ ಮೃತ್ತಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಾಯರ ಮಠಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಾಯರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಬರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ವಿದೇಶವಾಸ ವಿದೇಶಪ್ರವಾಸಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರಬದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದಲ್ಲ. 
  
  ಯಾವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು ಎಂದು ಸ್ವಯಂ ಬೃಹದಾರಣ್ಯೋಕಪನಿಷತ್ ವಿಧಿಸಿದಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರಾಯರ ಮಠಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವದು, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವದು ತಪ್ಪಲ್ಲವೇ ? ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಗಳು ಫಲ ನೀಡುವದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿಸಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕರ್ಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸರ್ವಥಾ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. 
  
  ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವದರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಾದಿಗಳನ್ನೂ ಕಟ್ಟುವದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಲ್ಲವೇ?
  
  ಇವತ್ತು ನಾಕು ಸಂನ್ಯಾಸಿ, ಹತ್ತು ಪಂಡಿತರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿರಬಹುದು. ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಪಂಡಿತರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿಗೇ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಚಿತ್ರ ಕಾನೂನೂ ಬರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅಷ್ಟಾದರೂ ಅದು ಧರ್ಮವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾವು ನಡೆಯಬೇಕೇ ಹೊರತು, ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಾರದು. 
 • Ashwin Kumar,

  7:40 PM , 03/05/2017

  Sashtanga Namaskara Acharyare. 
  
  There are very good discussions are going o comments. but we cannot view the comments in your website. 
  
  please be kind enought to provide comment option in the website also. 
  
  Many a people are using iPhones. please consider this request.
  
  I know Acharyare, we are demanding too much from you. but for truth seekers you are the only person to be trusted. 
  
  please forgive if i have talked too much.

  Vishnudasa Nagendracharya

  Sure. we will try to implement. 
 • Shridhar K Patil,

  7:34 PM , 03/05/2017

  ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀಹರಿ ವಾಯು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಶಿರಬಾಗಿ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಬೇಡಿಕೋಳ್ಳೋಣ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಇದೇ ಸಾಧನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಸಾಧನೆ ನರಂತರ ನಡೆಯುವ ಹಾಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರಿ ಎಂದು.

  Vishnudasa Nagendracharya

  ನಿಜ. ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು ಹೇಳಿದಿರಿ. 
  
  ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜನ್ಮ ದೊರೆಯುವದೇ ಕಷ್ಟ. ಅಂತಹುದರಲ್ಲಿ ಕಾಲಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಪೂರ್ವವಾದ ಶ್ರೀಮನ್ ಮಧ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಜನ್ಮ ಒದಗಿಬಂದಿರುವಾಗ, ಅಂತರ್ಜಾತೀಯ ವಿವಾಹ, ಕರ್ಮಭ್ರಷ್ಟತೆ, ಸುರಾಪಾನ, ಹಣದ ಬೆನ್ಙತ್ತುವದು, ವಿದೇಶಯಾತ್ರೆಗಳಿಂದ ಬಂದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. 
  
  ಗಾಳಿ ಬಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತೂರಿಕೊಳ್ಳಿರೋ ಎಂದು ಶ್ರೀ ದಾಸಾರ್ಯರು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಳಿದೇವತೆ ಅವತರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಉದ್ದಾರವಾಗಬೇಕು. 
 • ಭಾರದ್ವಾಜ್,

  6:38 PM , 03/05/2017

  ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳು
  
  ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗಳು ಪಾಪಭೂಮಿಯೆಂದು ಏಕೆ ಕೆರೆಸಿಕಳ್ಳುತ್ತವೆ? ಆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ಸಾಧನೆ ಹೇಗೆ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯ?

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೂರನೆಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಹತ್ತನೆಯ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಬಂದಿದೆ. 
  
  ಸಾ ವಾ ಏಷಾ ದೇವತಾ 
  ಏತಾಸಾಂ ದೇವತಾನಾಂ ಪಾಪ್ಮಾನಂ ಮೃತ್ಯುಮಪಹತ್ಯ 
  ಯತ್ ತಾಸಾಂ ದಿಶಾಮಂತಃ, ತಮಯಾಂಚಕಾರ
  ತದಾಸಾಂ ಪಾಪ್ಮನೋ ವಿನ್ಯದಧಾತ್ 
  ತಸ್ಮಾನ್ನ ಜನಮಿಯಾತ್
  ನಾಂತಮಿಯಾತ್ 
  ನೇತ್ ಪಾಪ್ಮಾನಂ ಮೃತ್ಯುಮನ್ವವಯಾನೀ ಇತಿ
  
  ಆಚಾರ್ಯರು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ — 
  
  ಸ ವಾಯೂ ರುದ್ರಶಕ್ರಾದೇಃ
  ವಾಸುದೇವಬಲಾಶ್ರಯಃ
  ವಿಮೋಚ್ಯ ಪಾಪಸಂಘಾತಂ
  ದಿಶಾಮಂತೇಷ್ವಥಾಕ್ಷಿಪತ್
  
  ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಅರ್ಥ ಹೀಗಿದೆ — 
  
  ಸಾ ವಾ ಏಷಾ ದೇವತಾ 
  
  ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರು 
  
  ಏತಾಸಾಂ ದೇವತಾನಾಂ ಪಾಪ್ಮಾನಂ ಮೃತ್ಯುಮಪಹತ್ಯ 
  
  ರುದ್ರಾದಿ ಸಮಸ್ತದೇವತೆಗಳು ಮಾಡಿರುವ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು 
  
  ಯತ್ ತಾಸಾಂ ದಿಶಾಮಂತಃ, ತಮಯಾಂಚಕಾರ
  ತದಾಸಾಂ ಪಾಪ್ಮನೋ ವಿನ್ಯದಧಾತ್ 
  
  ಯಾವದನ್ನು ದಿಗಂತ (ದಿಕ್ಕಿನ ಕೊನೆ ಎಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೋ ಅದು ದಿಗಂತ) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆಯೋ ಅಂತಹ ಸಮುದ್ರದ ಆಚೆಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರು. ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿದರು. 
  
  ತಸ್ಮಾನ್ನ ಜನಮಿಯಾತ್
  
  ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬಾರದು
  
  ನಾಂತಮಿಯಾತ್ 
  
  ಅ ದಿಗಂತಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು
  
  ನೇತ್ ಪಾಪ್ಮಾನಂ ಮೃತ್ಯುಮನ್ವವಯಾನೀ ಇತಿ
  
  ಪಾಪಿಷ್ಠನಾಗುವದು ಬೇಡ, ಅನರ್ಥಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವದು ಬೇಡ ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದವನು. 
  
  ಹೀಗೆ, ಸಮುದ್ರದ ಆಚೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಸಜ್ಜನಸಮುದಾಯ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ವಾಯುದೇವರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವು ಪಾಪಭೂಮಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. 
  
  ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. 
  
  ಅಲ್ಲಿರುವವರೂ ಸಹ ಭಾರತಕ್ಕೇ ಬಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. 
  
  ದುರ್ಜನರೇ ತುಂಬಿರುವ ಘೋರ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸಜ್ಜನರಿರುವಂತೆ, ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಜ್ಜನರಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪರೋಪಕಾರ, ಸತ್ಯ, ಅಹಿಂಸೆ ಮುಂತಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರೂ ಉತ್ತಮರೇ. ಕಪಟ, ಅಯೋಗ್ಯತನ, ದುಷ್ಟತನಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡ ಇಲ್ಲಿನವರೂ ಅಧಮರೇ. 
  
  — ವಿಷ್ಣುದಾಸ ನಾಗೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯ
 • Manjunath,

  6:08 PM , 03/05/2017

  ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು
  ಬ್ರಹ್ಮಣರಿಂದಿಡಿದು ವೈಶ್ಯರ ವರೆಗು ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಶೂದ್ರರಿಗೇಕೆ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಮಾಡಿದರೆ ಪಾಪವೇ

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಅತೀ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧಗಳಿರುವದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ. 
  
  ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವದು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ. 
  
  ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವೈಶ್ಯರಿಗೆ. 
  
  ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸ್ತ್ರೀ ಶೂದ್ರರಿಗೆ. 
  
  ಯಾರಿಗೆ ಯಾವುದು ವಿಹಿತವೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಷಿದ್ಧವೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ವಿಹಿತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೂ, ನಿಷಿದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಅನರ್ಥವೇ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. 
  
  ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಮಾಡುವದರಿಂದ ಯಾವ ಫಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ಫಲ ಶೂದ್ರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. 
  
  ಅಧ್ಯಯನ-ಅಧ್ಯಾಪನ ಮಾಡುವದು, ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವದು, ವಾಣಿಜ್ಯ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವದು ಏನೂ ಒಂದು ಕೋಡಲ್ಲ. ಅವರವರು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ವಿಹಿತಕರ್ಮ. ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲರ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಗಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವದು ಶೂದ್ರರ ಧರ್ಮ. 
  
  ಅವರವರ ವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ. 
  
  
 • Aditya C S,

  5:22 PM , 03/05/2017

  Acharyare,
  
  Yaava karanakkagi samudru yaana nishedhisalgide? Yaana madidare sadhanege baruvu tondere enu?

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಗಳು ಸುತರಾಂ ವ್ಯರ್ಥ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ. 
  
  ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಫಲ ಬರಬೇಕಲ್ಲವೇ. ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಫಲ ದೊರೆಯುವದು ಭರತಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಇರುವ ಭೂಮಿಯಿದು. ಕರ್ಮಭೂಮಿ. 
 • ಸುದರ್ಶನ ಎಸ್. ಎಲ್.,

  5:17 PM , 03/05/2017

  ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಾಹಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ, ಸಂಕಲ್ಪ ಹೇಳಲು ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಾಚೀನರು ವಿದೇಶಯಾನ ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನುವ ವಾದವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಗುರುಗಳೆ🙏.

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಗಳು ಸುತರಾಂ ವ್ಯರ್ಥ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ. 
 • Rakshith S,

  3:47 PM , 03/05/2017

  ಹಾಗಾದರೆ ದುಬೈನಂತಹ ಪಾಪಭೂಮಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಣದ ಜನರಿಗೆ ನಿಷಿದ್ಧ ವೆಂದಾಯಿತಲ್ಲವೆ?ಹಾಗೂ ಯಾವ ಯಾವ ದೇಶಗಳು ಭೋಗಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ಪಾಪಭೂಮಿ ಎಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ ಎಂದು ಕೋರಿಕೆ

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾರತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ. 
  
  ಮಾಂಸಭಕ್ಷಣ, ಈರುಳ್ಳಿ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಭಕ್ಷಣ ಶೂದ್ರರಿಗೆ ನಿಷಿದ್ಧವಲ್ಲ. ಅವರು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಾಧನೆಗೆ ತೊಡಗಿಕೊಂಡ ಶೂದ್ರ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ, ಶೂದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಪ್ರವಾಸ ನಿಷಿದ್ಧವಲ್ಲ. ವಿದೇಶಗಮನ ಮಾಡುವದರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗುಂಟಾಗುವಂತೆ ಶೂದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ಏನೂ ಹಾನಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಾಧಕರಾದ ಶೂದ್ರರೂ ಭಾರತದ ಈ ಪವಿತ್ರ ನೆಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದೇ ಇರುವದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು. 
  
  ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇಳುವ ಕಿಂಪುರುಷ, ಹರಿವರ್ಷ ಮುಂತಾದವು ಭೋಗಭೂಮಿಗಳು. ಇವತ್ತಿಗೆ ಕಾಣುವ ಬಹುತೇಕ ಬೇರೆಯ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳು (ಅಮೇರಿಕಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮುಂತಾದವು) ಪಾಪಭೂಮಿಗಳು. 
 • Aditya C S,

  3:40 PM , 03/05/2017

  Acharyare,
  
  
  Innondu vadavanna naavu keltivi.
  Hindina kaaladalli hadaginalli prayana madidare tumba divasada prayanavagutittu addarinda sandhyavanadigalannu madalu agtirlilla. Ivaga kelu deshagalige flightinalli 5 6 gantegalalli prayana madbohudu. Addarinda sandhyavane devarapoojege tondere aguvudilla.
  
  
  Ee vaadake daya madidare enu uttara tilisikodi.

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರೆ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದವರು ಯಾರು? ವರ್ತಕರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲವೇ? ವೈಶ್ಯರೂ ಕೂಡ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಅವರು ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದಾಗ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೇಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರ ತಿಳಿಯದವರ ಉತ್ತರಗಳಷ್ಟೇ ಅವು. 
  
  ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಯಾನ ನಿಷಿದ್ಧ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದವನು ಸಮುದ್ರಯಾನ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. 
  
  ಮತ್ತು, ನೌಕಾಯಾನ (ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಎಂದು) ಮಾತ್ರ ನಿಷಿದ್ಧ ಎಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ತಗಡಿನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಸಮುದ್ರಯಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಒಪ್ಪಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆ. 
 • suraj sudheendra,

  2:59 PM , 03/05/2017

  gurugale ondomme videshakke hogibandiddare praayashchittavenaadaru dayamaadi tilisi!!

  Vishnudasa Nagendracharya

  Deerghavagi bareyabekada Vishaya. 
  
  Samaya doreta takshana bareyuttene.
 • Thrinayan,

  2:38 PM , 03/05/2017

  ಹಾಗಾದರೆ ಸಾಗರೋಲ್ಲಂಘನ ಮಾಡಿ ದೂರದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರಿಗೂ ಇದು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ.?

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.
  
  ಸಂನ್ಯಾಸಿಯಾಗಲೀ, ಪಂಡಿತರಾಗಲೀ, ಪುರೋಹಿತರಾಗಲೀ, ಯಾರು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
 • srinivaasa korkahalli,udupi

  12:53 AM, 20/05/2017

  Atyadbhuta
 • Girish Prabhakar,Bangalore

  8:02 PM , 24/05/2017

  ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು​.ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ವಿದೇಶ​ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಪ್ರಮೇಯ ಬರಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಲಹೆಯನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ.
 • Girish Prabhakar,Bangalore

  8:02 PM , 24/05/2017

  ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು​.ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ವಿದೇಶ​ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಪ್ರಮೇಯ ಬರಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಲಹೆಯನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ.