Prashnottara - VNP033

ಅಕ್ಷಯತೃತೀಯಾದಂದು ಶುಭಕರ್ಮ ಮಾಡಬಹುದೇ?


					 	

ಆಚಾರ್ಯರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ: ಅಕ್ಷಯ ತದಿಗೆಯಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಚೌಲ ಮಾಡಿಸ ಬಹುದೇ? — ಜಯರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಅಕ್ಷಯತೃತೀಯಾ ಶುಭಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾಲವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಆ ದಿವಸ ಮದುವೆ ಮುಂಜಿಗಳನ್ನು ಜನರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ದಿವಸ ಪರ್ವಕಾಲವಾದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರಾದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ವಿಹಿತವಾದ ಕಾಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಶುಭಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬರುವದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ, ಆ ದಿವಸ ತಂದೆ ಇಲ್ಲದವರು ತಿಲತರ್ಪಣವನ್ನು ನೀಡಲೇ ಬೇಕು. ಶುಭಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ದಿವಸ ತಿಲತರ್ಪಣವನ್ನು ನೀಡುವ ಪದ್ಧತಿಯಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಚೌಲ ಎಂದರೆ ಕ್ಷೌರದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕರ್ಮ. ಶ್ರಾದ್ಧಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಯಾವ ದಿವಸವೂ ಕ್ಷೌರವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಹೀಗಾಗಿ ಚೌಲವನ್ನಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಶುಭಕರ್ಮವನ್ನಾಗಲೀ ಮಾಡಲು ಬರುವದಿಲ್ಲ. ಈ ದಿವಸ ಮಾಡುವ ಶ್ರಾದ್ಧ, ದಾನ, ಜಪ, ತಪಸ್ಸು ಅಕ್ಷಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಈ ದಿವಸ ಮಂಗಳಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ವಿಧಿಸುವದಿಲ್ಲ. — ವಿಷ್ಣುದಾಸ ನಾಗೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯ


Share to facebook View Comments
3198 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • PRAHLAD ACHARYA SONDUR,UDUPI

  8:34 PM , 27/07/2017

  ಬರುವ ಅಕ್ಷಯತದಿಗೆ ಉಡುಪಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪುಳ್ಳಿ (,ಮೊಮ್ಮಗ ) ನ ಉಪನಯನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ಫೆವೆ - ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ 97 ವಯಸ್ಸಿನ ಮುದುಕರಿದ್ದಾರೆ.  ಆದಿನ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ  ಶ್ರಾದ್ಧ ದ ವಿಷಯ ವಿರುವುದಿಲ್ಲ .ಹಾಗಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲವ ..ತಿಳಿಸಿ ಗುರುಗಳೇ

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಉಪನಯನದ ಮುಹೂರ್ತ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ತ್ವದ ಮುಹೂರ್ತ. ಮದುವೆ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಯಮಗಳು ಉಪನಯನದ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿವೆ. ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಈ ಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು. 
  
  ಅಕ್ಷಯತದಿಗೆಯ ಮುಹೂರ್ತ ಬೇಡ ಎನ್ನುವದು ನನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವು. 
 • PRAHLAD ACHARYA SONDUR,UDUPI

  10:40 AM, 21/07/2017

  ಅಕ್ಷಯ  ತೃತೀಯಾ ದಂದು ಉಪನಯನ ಮಾಡಬಹುದೇ ( ವಟುವಿಗೆ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಇದ್ದಾರೆ , ಹೀಗಾಗಿ ತಂದೆ ತಿಲತರ್ಪಣ ಕೊಡುವ ಪ್ರಸಂಗ ವಿಲ್ಲಾ. PLEASE GUIDE US
 • K.Revathi sreenivas,

  9:40 PM , 05/05/2017

  साडि तीन ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯವೂ ಒಂದಲ್ಲವೇ ಗುರುಗಳೇ? ಆ ದಿನ ಮುಹೂರ್ತ ನೋಡದೇ ಶುಭಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ? ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿ ಗುರುಗಳೇ...
 • ಜಯರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಬೆಣಕಲ್,

  7:58 PM , 04/05/2017

  ಧನ್ಯವಾದಗಳು.