Prashnottara - VNP043

ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಸುಪ್ರಭಾತ ಪಂಚಕಮ್ — 4


					 	

ಚಿಂತಾತಿದೂರ ನಿಗಮಾಂತಕೃತಾಂತಸಾರ ಶ್ರೀಕಾಂತ ದಾನವಕೃತಾಂತ ದುರಂತವೀರ್ಯ । ಸಂತಾಪಹಂತರನುಚಿಂತಯತಾಮನಂತ ಶ್ರೀಮನ್ ನೃಸಿಂಹ ಭಗವಂಸ್ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ ।। ೩ ।।


Watch Video Share to facebook View Comments
2428 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Dilip kumar B,Bellary

  7:18 PM , 10/05/2017

  ದಾನವಕೃತಾಂತ.
 • Raghavendra,Bangalore

  9:22 PM , 09/05/2017

  Now it is comfortable to learn