Prashnottara - VNP047

ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಸುಪ್ರಭಾತ ಪಂಚಕಮ್ — 7


					  	

ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರೋಕ್ತಂ ನರಹರಿಸುಪ್ರಭಾತಪಂಚಕಂ ಪ್ರಾತಃ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪಠತ್ಯತಂದ್ರಂ ನಾಮಗಿರೀಣ್-ನೃಹರಿಃ ಪ್ರಸೀದತಿ ಕ್ಷಿಪ್ರಮ್ ।। ೧ ।। ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರತೀರ್ಥಗುರುರಾಜ ವಿರಚಿತಂ 
ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹಸುಪ್ರಭಾತಕಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।


Watch Video Share to facebook View Comments
3085 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • No Comment