Prashnottara - VNP048

ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಹೇಳಬಹದೇ?


					 	

ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ತೋತ್ರ. ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಸೋತ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳಬಹುದ? ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ. — ಉದ್ಯಾವರ ನಾಗರಾಜ್ ಹೇಳಬಾರದು. ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಶುದ್ದವಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೇ ಪಠಿಸಬೇಕು. ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಿಳಿಯಬಹುದಾದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿವೆ, ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕೇವಲ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದರೆ ಅದು ಸ್ತೋತ್ರವಾಗುವದಿಲ್ಲ, ರಚನೆ ಮಾಡುವ ಮಹಾನುಭಾವರು ಅ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ವಾಭಿಮಾನಿದೇವತೆಗಳ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನವನ್ನು ತುಂಬಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸ್ತೋತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸನ್ನಿಧಾನ ಎಷ್ಟು ಅಧಿಕವೋ ಅಷ್ಟು ಸ್ತೋತ್ರದ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದು ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಹಾಡಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ದೈವೀ ಶಕ್ತಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನ ಬರುವದಿಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡಿ, ತುಂಬ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಶ್ರೀ ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರವನ್ನು ಪಠಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ದುಃಖ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧ್ವವಿಜಯದ ಪಠಣ ಮಾಡಿದಾಗ ದುಃಖ ದುಮ್ಮಾನಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ರಾಯರ ಸ್ತೋತ್ರ, ವಾಯುಸ್ತುತಿಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿದಾಗ ಆಪತ್ತುಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಯಾರೋ ಬರೆದ ಕವನಗಳಿಗೆ, ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಈ ಶಕ್ತಿ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆ ಶಕ್ತಿ ಬರುವದು ಬರೆಯುವವರಿಗೆ ಇರುವ ಭಕ್ತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ. ನಾವು ಮಧ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಹತ್ತಾರು ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆದರೂ, ಶ್ರೀ ಪುರಂದರದಾಸಾರ್ಯರ, ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸಾರ್ಯರ, ಶ್ರೀ ವಿಜಯದಾಸಾರ್ಯಾದಿ ಮಹಾನುಭಾವರ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗುವದೇ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ, ಅವರು ಸಾಕ್ಷಾದ್ ದೇವತೆಗಳ ಅವತಾರ, ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಾದಿ ಗುಣಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಗುಣಗಳಿಗೂ ಮೇರು ಸಾಸಿವೆಗಳಿಗಿರುವಷ್ಟು ಅಂತರವಿದೆ. ಇನ್ನೂ ವಿಶದವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಯಾದ ಶಿಲ್ಪಿ ಉಡುಪಿ, ತಿರುಪತಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಮೆಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಮನಮೋಹಕವಾದ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು, ಅಥವಾ ಬಂಗಾರ ರತ್ನಗಳಂತಹ ಅನರ್ಘ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. ಆದರೂ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಆ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಿಗೂ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಪ್ರತಿಮೆಗೂ ಸಾಮ್ಯ ಬರಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ ಮಹಾನುಭಾವರು ರಚಿಸಿದ ಸ್ತೋತ್ರ, ಪದ್ಯಗಳಿಗೂ ನಾವು ರಚಿಸಿದ ಕೃತಿಗಳಿಗೂ ಸಾಮ್ಯ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪಣಾಚಾರ್ಯರು ಆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಗುರುಗಳ ಮುಂದೆ ಅರ್ಪಿಸಿದಾಗ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವದೇವರೇ ನುಡಿದರು — “ಸಾಕ್ಷೀ ಹಯಾಸ್ಯೋತ್ರ ಹಿ” ಎಂದು. ಈ ಮಹಿಮೆ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಹಾಗೆ, ಶ್ರೀಮದ್ ವಾದಿರಾಜಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರು, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ವೇದಾರ್ಥಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಶ್ರೀಶಗುಣದರ್ಪಣ ಮುಂತಾದ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳ ಪಠಣದಿಂದ ಮಹತ್ತರ ಫಲವನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೂ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಂತಹ ಮಹಾಮಹಿಮೋಪೇತವಾದ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ, ಹೇಗೆಂದರೆ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಪಠಿಸುವದು? ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಬೇಕಾದರೇ ಇಂತಿಂತಹ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಬೇಕು, ಹಾಡಬೇಕಾದರೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರಬಾರದು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಇತ್ಯಾದಿ ನಿಯಮಗಳಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನೇ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಠಿಸಬೇಕಾದರೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕಲ್ಲವೆ. ಮತ್ತು ಈ ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ಪಠಣವನ್ನು ನಾವು ಪಾರಾಯಣ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಪಠಣ ಎಂದರೆ ಓದುವದು. ಯಾವ ಪಠಣದಿಂದ ಪರನಾದ ಶ್ರೀಹರಿ ದೊರೆಯುತ್ತಾನೆಯೋ ಅದು ಪಾರಾಯಣ. ಇಂತಹ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ನಾವು ಶುದ್ಧರಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ, ಜನಜಂಗುಳಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ದೇಹ ಮೈಲಿಗೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ಶುದ್ದರಾಗದ ಜನರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸೂತಕದ ಮೈಲಿಗೆ ಇರುವ ಜನರ ವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲರ ಮೈಲಿಗೆಯ ಸಂಪರ್ಕ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇಕೆ ನಾವೇ ಚಪ್ಪಲಿ, ಶೂಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಇಂತಹ ಮೈಲಿಗೆಯಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಮಹಾಮಹಿಮೋಪೇತವಾದ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸರ್ವಥಾ ಪಠಿಸಬಾರದು. ನಮ್ಮ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಉಡುಪಿಯ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರತಿಮೆ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ. ದೇವರ ನೆನಪು ಬರಲಿ ಎಂದು. ಆ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರತೀನಿತ್ಯ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಮುಟ್ಟುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಶ್ರೀಮದುಡುಪಿಯ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಡಲು ಹೋಗುವಾಗ ಶುದ್ಧವಾದ ವೈದಿಕ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಸೂತಕ ಮುಂತಾದ ಮೈಲಿಗೆಯಿದ್ದಾಗ ಆ ಪವಿತ್ರ ದೇಗುಲಗಳ ಬಳಿಯೂ ನಾವು ಸುಳಿಯುವದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಮೈಲಿಗೆಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಮೈಲಿಗೆಯ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿರುವಾಗ, ಮೈಲಿಗೆಯಿರುವಾಗ ಪಠಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಶುದ್ದವಾದ ವೈದಿಕ ವೇಷದಲ್ಲಿದ್ದು, ದೇವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳಿಂದ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ನಾವು ಆ ಸ್ತೋ ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಗೌರವ. ಆಗಲೇ ನಾವು ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾದರೆ, ನಾವು ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಪ್ಯಾಂಟು ಶರ್ಟು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರುವಾಗ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲೇಬಾರದೆ? ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದೇವರ ಹೆಸರುಗಳಿರುವದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ರಚನೆಯಾಗಿರುವದು. ಸೆಲೆಬೀದಿಯೊಳು ನಿಂತು ನುಡಿಯುವ ಮಂತ್ರ, ರಾಮಮಂತ್ರ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಪುರಂದರದಾಸಾರ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಸದಾ ಪಠಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹಿಂದಿನವರೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ. ಈ ಸ್ತೋತ್ರ, ಪೂಜೆ, ಅಧ್ಯಯನ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳಿಂದಲೂ ನಾವು ಗಳಿಸಬೇಕಾದ ಸಿದ್ಧಿ, ದೇವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ. ಆ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಸರ್ವದಾ ಮಾಡಬೇಕು. ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಗಂಗಾಧರ, ಮಧ್ವನಾಥ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಎಂದು ಗುರು ದೇವತಾ ಹರಿಯರನ್ನು ಸದಾ ಅವರ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು. ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ, ಶ್ರೀ ಶಿವಾಯ ನಮಃ, ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಗುರವೇ ನಮಃ, ಶ್ರೀ ಹರಯೇ ನಮಃ ಎಂದೂ ಪಠಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಓಂ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಎಂದಾಗಲೀ, ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಎಂದಾಗಲೀ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ದೇವರ, ದೇವತೆಗಳ, ಗುರುಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಹೇಳಬಹುದಲ್ಲ, ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಹೆಸರಿನ ಜೊತೆಗೆ ನಮಃ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೇರಿಸಿಯೂ ಸ್ಮರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮಂತ್ರವನ್ನಾಗಿ (ಓಂಕಾರ ಮುಂತಾದ ಬೀಜಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಮಂತ್ರ) ಸರ್ವಥಾ ಕಂಡಕಂಡಲ್ಲಿ ಕಂಡಕಂಡಂತೆ ಹೇಳುವದಲ್ಲ. ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನೂ ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಸಾಧಕರಿಗೆ ಒಂದು ಕಿವಿಮಾತು. ನಾವು ಉಸಿರಾಡುತ್ತೇವೆಲ್ಲ, ಆ ಉಸಿರು ಬಿಡುವಾಗಲೊಮ್ಮೆ, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗಲೊಮ್ಮೆ ದೇವರ, ದೇವತೆಗಳ, ಗುರುಗಳ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಅದು ಮಹತ್ತರ ಸಿದ್ಧಿ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ (ಗುರುಗಳ ನಾಮವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಠಿಸಬಹುದು, ಅವರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಹೆಸರಿಡಿದು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಬಾರದು) ಕಾವೇರಿ, ಗಂಗಾ, ಗಣಪತಿ, ಪರಶಿವ, ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಾದಿ ದೇವತೆಗಳ ಹೆಸರು, ಮತ್ತು ಸರ್ವರಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಉಸಿರು ಬಿಡುವಾಗೊಮ್ಮೆ, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗೊಮ್ಮೆ ಪಠಿಸಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿಬಿಡಬೇಕು. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ, ಬಸ್ಸು ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ಅಥವಾ ಏನೇ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಕ್ಷಣಗಳು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಉಸಿರಾಟದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಈ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿನೋಡಿ. ಜೀವ ಅನಂದದ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಉದ್ವೇಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆಲೋಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಚಿಯಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು. ನಿಯಮ ಎನ್ನುವದು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಸಂಸ್ಥೆಗೆ, ದೇಶಕ್ಕೆ, ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಗೌರವವೇ ಹೊರತು ಕಟ್ಟುಪಾಡಲ್ಲ. ಶುಚಿಯಾಗಿ ಪಠಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವದು ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಗೌರವ. ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಗೌರವವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಿದವರು ಮತ್ತು ಆ ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯರಾದವರು ಇಬ್ಬರೂ ಸಹ ಪ್ರೀತರಾಗುತ್ತಾರೆ. — ವಿಷ್ಣುದಾಸ ನಾಗೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯ


Share to facebook View Comments
11441 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Madhusudan Fouzdar,Bebengalooeu

  9:46 PM , 13/09/2021

  👆🏻
 • Rakshit,Banglore

  6:14 PM , 16/01/2020

  ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡಸರು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವಗಲು ಕೆಲಸ. ಆಗ ಹೆಂಗಸರು ಹೇಗೆ ಪುಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡಿ. ಹಬಬ್ಬ
 • Ramesha Beejady Upadhya,Bengaluru

  2:55 PM , 27/12/2019

  ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ. ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಸ್ತೋತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗೇ ಮಂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ ಬಹುದಾ?

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಮಂತ್ರಗಳ ಕುರಿತು ನಾನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ (ಲೇಖನ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ) ತಿಳಿಸುವದಿಲ್ಲ. 
 • Vasudhendra,Vijayapura

  12:50 PM, 16/12/2018

  ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಶ್ರೀ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತ ಆಚಾರ್ಯರ ನರಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಾಠ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು gurugale
 • mangala gowri,Bangalore

  6:46 AM , 21/10/2017

  Acharyare thamma padharavindagalige sirabagi namaskarisuve athyantha adhbuthavagi huthara nididiri thaminda yestu thilidaru mathasthu thiliyuva bakthi muduthade
 • Manjunath,

  7:33 PM , 24/08/2017

  Acharyare shoodrarige gurugalinda mantropadesha agidare avaru mantra parama madabahude?
 • vny,

  1:57 PM , 24/08/2017

  Acharyarige namaskargallu.
  Prarhkkal snanwillade Chatushloki Bhagawat hagoo Anubhashya parayana maduwadu sariyo athawa tappo.

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಸ್ನಾನ ಮಾಡದೇ ವೇದ-ವೇದಾಂಗ-ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಬಾರದು. ಅಣುಭಾಷ್ಯ ವೇದಾಂತಶಾಸ್ತ್ರ.
  
  ಭಾಗವತದ ಅನೇಕ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾತಃಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಠಿಸುವ ವಿಧಿ ಇರುವದರಿಂದ ಚತುಃಶ್ಲೋಕಿಯನ್ನು ಪಠಿಸಬಹುದು. 
 • ಸುರೇಶ ಶಿನಗಾರಿ,ಬೆಳಗಾವಿ

  6:50 PM , 09/06/2017

  ಶೂದ್ರರು,ಮಂತ್ರ ,ಸ್ತೋತ್ರ ಪಠಿಸಬಹುದೆ?

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಅವರಿಗೆ ವಿಹಿತವಾದ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಬಹುದು. ಮಂತ್ರಗಳ ಜಪ ಇಲ್ಲ. ರಾಮಮಂತ್ರದ ಜಪ ಅವಶ್ಯವಾಗುಂಟು. 
 • Shashikala.p,

  12:07 PM, 05/06/2017

  ‌‌‌‌‌‌‌
 • ಸುದರ್ಶನ ಎಸ್. ಎಲ್.,

  11:29 PM, 14/05/2017

  ಗುರುಗಳೆ🙏, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಜಪಿಸಬಹುದೇ ? ಅದಕ್ಕೂ ನಿಯಮಗಳು ಇದೆಯೇ?

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ
  ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ
  ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ
  ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ
  
  ಈ ಶ್ಲೋಕ, ಕಲಿಸಂತರಣ ಉಪನಿಷತ್ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿರುವ ವಚನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಮಂತ್ರವಲ್ಲ, ದೇವರ ಹದಿನಾರು ನಾಮಗಳು. ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವಚನ ಹೀಗಿವೆ - 
  
  ಇತಿ ಷೋಡಶಕಂ ನಾಮ್ನಾಂ 
  ಕಲಿಕಲ್ಮಷನಾಶನಮ್
  
  ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಅಶುಚಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಪಠಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಉಲ್ಲೇಖವೂ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ - 
  
  ಸರ್ವದಾ ಶುಚಿರಶುಚಿರ್ವಾ ಪಠನ್ ಎಂದು. 
  
  ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಹದಿನಾರು ನಾಮಗಳನ್ನು ಸದಾಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಪಠಿಸಬಹುದು. 
  
  ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯೇ ಕಲಿನಾಶಕವಾದದ್ದು ಎನ್ನುವ ಮಾತಿಗೆ ಇದೂ ಸಹ ಉಪೋದ್ಬಲಕವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. 
 • Manjunath,

  5:36 PM , 14/05/2017

  ಆಚಾರ್ಯರೆ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪ್ರಾಯಣದಲ್ಲೇ ಕಳೆಯುತ್ತೇವೆ ಜೊತೆಗೆ ಚಪ್ಪತಿ ಶೂಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರುತ್ತೇವೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುವುದು ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ
  ನೀವೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಸದಾಚಾರಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಾದರು ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ನಿದ್ರಿಸುವಾಗ ಮೈಲಿಗೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೇವೆ ಆದರು ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಹೀಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಶೂಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡುವುದು ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ🙏

  Vishnudasa Nagendracharya

   ದೇವರ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಯಾವ ನಿರ್ಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ. 
  
  ಸಕಲ ರೀತಿಯ ಮೈಲಿಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ದೇವರ ಪಾವನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. 
  
  ಸ್ತೋತ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. 
 • H V SREEDHARA,Bengaluru

  3:58 PM , 14/05/2017

  ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಚಾರ್ಯ ರಿಗೂ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ವಂದನೆಗಳು.
 • Sangeetha prasanna,Bangalore

  8:54 AM , 14/05/2017

  ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು .ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತು ಕೆಲಸದ ಬಾಹುಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ನ್ನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೆ ?ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಮ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ .👏👏

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಅವಶ್ಯವಾಗಿ. 
  
  ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಶೂಗಳನ್ನು ಧರಿಸದೇ, ಮೈಲಿಗೆಯ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೇ, ಶುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ವೇಷದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಬಹುದು.. 
  
  ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯ ಕೆಲಸ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಡಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಹಾಡು, ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳ ಸನ್ನಿಧಾನ ಬರುತ್ತದೆ. ತಿನ್ನುವರ ಮನಸ್ಸು, ದೇಹ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
 • Vijay Kumar,

  7:46 AM , 14/05/2017

  ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ರಾಯರ ಪ್ರಾತಃ ಸಂಕಲ್ಪ ಗದ್ಯ ಹೇಳುವಾಗ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಹಾಗು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಹೇಳಬಹುದೆ.

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಪ್ರಾತಃಸಂಕಲ್ಪಗದ್ಯ, ಪ್ರಾತಃಸ್ತೋತ್ರ. 
  
  ಹೀಗಾಗಿ ಶೌಚ, ದಂತಧಾವನಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಆಚಮನ ಮಾಡಿ (ಸ್ನಾನಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಆಚಮನ ಮಾಡಬಹುದು) ಪ್ರಾತಃಸಂಕಲ್ಪಗದ್ಯವನ್ನು ಪಠಿಸಬಹುದು. ಸ್ನಾನವಾದ ಬಳಿಕವೂ ಪಠಿಸಬಹುದು. ವಾಯುದೇವರ ಮತ್ತು ದೇವರ ಮಹಾಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಗಳ ಚಿಂತನೆ ಇರುವದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಪಠಿಸಬಹುದು. ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತು ಪಠಿಸಬಾರದು ಎಂದೇನಿಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯ ಹೊತ್ತು ಪಠಿಸಲೇಬೇಕು.
  
  ವೇದ ಮತ್ತು ವೈದಿಕವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಪಠಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಸ್ತೋತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಾತಃಸಂಕಲ್ಪಗದ್ಯವನ್ನು ಪಠಿಸಬಹುದು. 
  
  
 • Bindu madhava,

  11:27 PM, 13/05/2017

  "ಅಪವಿತ್ರಹ ಪವಿತ್ರೋವ " ಇತ್ಯಾದಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಠನೆ ಮಾಡಬಹುದೇ

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಅಪವಿತ್ರಃ ಪವಿತ್ರೋ ವಾ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾಂ ಗತೋಪಿ ವಾ
  ಯಃ ಸ್ಮರೇತ್ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ಸ ಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯಂತರಃ ಶುಚಿಃ
  
  ಎನ್ನುವ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವದರಿಂದ ಆಂತರ, ಬಾಹ್ಯ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸದಾಕಾಲ ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಶಾಸ್ತ್ರ ನೀಡಿರುವ ಉಪಾಯ. ಮತ್ತು ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಹಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇರುವ ಮಾರ್ಗ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನೋ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನಲೇಬೇಕು. ಆಗ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ, ಮಲಗಿರುವ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವ ವೈದ್ಯರವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ವಿಶೇಷ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಮತ್ತು ಅಪದ್ಧರ್ಮ. 
  
  ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನಿತ್ಯಸ್ನಾನ, ಪೂಜೆ, ಭೋಜನಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ನಾನ, ಶುದ್ಧಿಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲೇ ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೇ. ಹೋಟೆಲಿನಿಂದ ಅನ್ನವನ್ನು ತಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸಿ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಸೂತಕ ಬಂದಾಗ ನನ್ನೊಳಗೆ ಶ್ರೀಹರಿ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸಿ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಪೂಜಿಸಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತದೆಯೇ? 
  
  ಶಾಸ್ತ್ರ ಸೂತಕಾದಿ ಮೈಲಿಗೆಗಳನ್ನೂ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ, , ಸ್ನಾನ ಆಚಮನ ಪ್ರಾಣಾಯಮ ಮುಂತಾದ ಶುದ್ಧಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೂ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅಪವಿತ್ರಃ ಎಂದು ಹರಿಸ್ಮರಣೆಯನ್ನೂ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶುದ್ಧಿ ಸಾಧನವನ್ನಾಗಿ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. 
  
  ಅಂದಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಶುದ್ಧಿಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲವೋ, ಆಪತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆಯೋ ಆಗ ಹರಿಸ್ಮರಣೆಯಿಂದಲೇ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಸ್ನಾನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಆಗ ಹರಿಸ್ಮರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ಸ್ನಾನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 
  
  ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಸ್ನಾನಗಳು ಸರ್ವೋತ್ತಮಶುದ್ಧಿಪ್ರದವಾದ ಕರ್ಮಗಳು. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಬೇರೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಇದರಿಂದ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 
 • ABHINENDRA KULKARNI,

  10:25 PM, 13/05/2017

  Dyanavadagalu gurugale ...tumba anukulavayitu
 • P N Deshpande,Bangalore

  9:33 PM , 13/05/2017

  HundredPercent true
 • Srikanth Joshi,

  7:53 PM , 13/05/2017

  Adbuta vivarne - kannali neera hani banthu .
 • ಭಾರದ್ವಾಜ್,ಬೆಂಗಳೂರು

  7:45 PM , 13/05/2017

  ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳು🙏
  
  ಪ್ರವಚನಗಳು ಕೇಳ ಬಹುದೆ ? ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಕಾರಿನಲ್ಲಿ? ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಮಡಿ ಮೈಲಿಗೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದೇನೆ. 49ನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ. 
 • Pramod s r,Bangalore

  7:44 PM , 13/05/2017

  Stotragala sharavana madbahuda guru gale dayamadi telise gurugale
 • UDYAVAR NAGARAJ,Bangaloe

  7:39 PM , 13/05/2017

  ತಿಳಿಸಿದೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು
 • ಸುದರ್ಶನ ಎಸ್. ಎಲ್.,

  7:01 PM , 13/05/2017

  ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ಶ್ರವಣ ಮಾಡುವುದೂ ತಪ್ಪೆ ಗುರುಗಳೆ?🙏

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಯಾವ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಯಾಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಠಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹಿಂದಿನವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆಯೋ, ದ್ವಾದಶಸ್ತೋತ್ರ, ದಶಾವತಾರಸ್ತುತಿ ಮುಂತಾದವು ಅವನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬಹುದು. 
  
  ಆದರೆ, ಯಾವುದು ಮಂತ್ರತುಲ್ಯವಾದ ಸ್ತೋತ್ರಗಳೋ, ವಾಯುಸ್ತುತಿ ಮುಂತಾದವು ಅವನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.