Prashnottara - VNP065

ಮಕ್ಕಳಾಗದ ಹೆಣ್ಣು ಮಡಿಗೆ ಬರುವದಿಲ್ಲವೇ?


					 	

ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಕ್ಕಳು ಆಗದೆ ಇದ್ದವರು ಮಡಿಯಿಂದ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಬಹುದಾ? — ಹೆಸರು ಬೇಡ. ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಆಚರಣೆಯಿದೆ. ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುವವರೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಮಡಿಯ ಅಡಿಗೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುವದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮಡಿಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೇ ಬರುವದಿಲ್ಲ ಎಂದು. ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಆಚರಣೆಯಿದು. ಮದುವೆಯಾದ ದಿವಸದಿಂದ ಗಂಡಸಿಗೆ ಹೋಮದ ಅಧಿಕಾರ ಬರುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯನ್ನು ಹಾಕುವವಳು ಪತ್ನಿಯೇ. ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಅಧಿಕಾರ ಪತ್ನಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಆಗಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯಗಳೇ.. ಮಕ್ಕಳಾಗುವವರೆಗೆ ಮಡಿಗೆ ಬರುವದಿಲ್ಲ ಎಂತಾದರೆ ಈ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೂ ಗಂಡಸು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ, ಹೆಂಡತಿಯಿಲ್ಲದೇ ಹೋಮಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಡಿಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಮದುವೆಯಾದ ದಿವಸದಿಂದಲೇ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು, ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರೂ ಸಹ ವಿವಾಹವೇ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಉಪನಯನದಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. “स्त्रीणां प्रदानकर्मैव यथोपनयनं तथा” ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಪನಯನವಾಗದ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಮಡಿಗೆ ಬರುವದಿಲ್ಲ. ಉಪನಯನವಾದ ನಂತರವೇ ಅವರು ಮಡಿಗೆ ಬರುವುದು. ಹೆಣ್ಣಿಗೂ ಸಹ ವಿವಾಹವೇ ಉಪನಯನವಾದ್ದರಿಂದ, ವಿವಾಹವಾದ ದಿವಸದ ನಂತರ ಅವರು ಮಡಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಮಡಿಗೆ ಬರುವದಿಲ್ಲ ಎಂತಾದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗುವವರೆಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ, ಶ್ರಾದ್ಧ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಕಾರಣ, ಶ್ರಾದ್ಧಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಮಾಡಿದ ಅಡಿಗೆಯಿಂದಲೇ ಕಾರ್ಯವಾಗುವದು. ಹೀಗಾಗಿ ಮಡಿಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಮಕ್ಕಳಾಗುವದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಮದುವೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಣ್ಣು ಮಡಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಸೆಯರು ಆರಾಮಾಗಿ ಇರಲಿ ಆನಂತರ ಮಡಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಲಿಸುವದು ಬೇರೆ. ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುವವರೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಡಿಗೇ ಬರುವದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮಾತು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು. — ವಿಷ್ಣುದಾಸ ನಾಗೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯ


Share to facebook View Comments
6201 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Narayan,Bangalore

  11:03 PM, 13/06/2021

  ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಗದೆ ಇದ್ದವರು ಮಡಿಯಿಂದ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಬಹುದಾ ಎಂದು . ಮಡಿಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೇ ಬರುವದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಲ್ಲ.
  ಎರಡಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ.
  
  ನೋಡಿ , ಹಳೆಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ತೊರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ , ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ , ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ. 
  ಈಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವದೂ ಕಷ್ಟವೇ. ಆದರೆ ಹಿಂದಿನವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವೂ ಹೌದು.
  ಹಾಗೆಯೇ ಮಕ್ಕಳಾಗದವರ ಅಡುಗೆ ಉಣ್ಣಬಾರದು ಎಂಬ ನಿಯಮ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಪ್ರಾಚೀನರು. 
  
  ನಾನು ಈಗ ಇಂತಹ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಖಂಡಿತ ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ , ಹೇಗೆ ಬೇರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಕೋಚ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ , ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಕೂಡ. ಆದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಆಚರಣೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಇದು ಎನ್ನುವದಷ್ಟೇ ತಾತ್ಪರ್ಯ.
  
  ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಸ್ಮೃತಿ :
  
  रण्डावन्ध्याकृतः पाको बधिरामूकयोस्तथा
  निष्फलायाश्च गुर्विण्या न भोक्तव्यं कदाचन।

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಚನಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಸಂದರ್ಭ ಎಂದಿರುತ್ತದೆ. ಯಥಾಶ್ರುತ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದು. 
  
  ಪಂಚರಾತ್ರದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ “ಅಪುತ್ರಸ್ಯ ಗತಿರ್ನಾಸ್ತಿ ವಂಧ್ಯಾಯಾ ನಹಿ ಮೋಕ್ಷಣಮ್” ಎಂದಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಪುರುಷನಿಗೆ, ಬಂಜೆಗೆ ಮುಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು. ಇದನ್ನು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತಾನೇ. 
  
   सुतानृते व्रजन्ति सद्गतिं नराः । यथैव धर्मभूषणो जगाम सन्ध्यकासुतः।।18।।
   
  “ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದವರಿಗೂ ಸದ್ಗತಿ ಆಗಿಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ರುಕ್ಮಾಂಗದ ಸಂಧ್ಯೆಯರ ಮಗನಾದ ಧರ್ಮಾಂಗದನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮುಕ್ತಿಯಾಗಿರುವಂತೆ” ಎಂದು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ದೃಷ್ಟಾಂತಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. 
  
  ಇದರರ್ಥ — ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಸದ್ಗತಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮಾತು ನಿಜ. ಯಾರಿಗೆ? ಯಾವ ಜೀವ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದು ಅವರ ಪುಣ್ಯದಿಂದಲೂ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪಾಂಡು ಕುಂತಿ ಮಾದ್ರಿಯರು. ಇವರು ಮಕ್ಕಳ ಪುಣ್ಯದಿಂದಲೂ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆದವರು. “ಸುತಸದ್ಗುಣೈಶ್ಚ”. ಹಾಗೆಯೇ ಕೈಕೇಯೀ. ಪತಿಯಾದ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜರಿಂದಲೂ ತ್ಯಕ್ತಳಾಗಿದ್ದ ಕೈಕೇಯಿ ಉದ್ಧಾರವಾದದ್ದೇ ಭರತರಿಂದ. ಇಂತಹವರ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಅಪುತ್ರಸ್ಯ ಗತಿರ್ನಾಸ್ತಿ ಎಂದು. ಹೊರತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತಿದ್ದರೆ ಧರ್ಮಾಂಗದರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಯೇ ಆಗಬಾರದಿತ್ತು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು. 
  
  ಹಾಗೆ, ವಿವಾಹವಾದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ತ್ರೀಯಾದವಳು ಹೋಮ, ಅಡಿಗೆ ಮಂತಾದ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತಳಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಮಾಡಿದ ಪಾಕವನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಇತರರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು. 
  
  ಪಾಂಡವರು ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತೆಯೇ 80000 ಸಾವಿರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, 10000 ಯತಿಗಳು ವಾಸವಿದ್ದರು. ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುವದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೂ ಸಹಿತ ದ್ರೌಪದಿಯ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಯತಿಗಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ. ಸಾವಿತ್ರೀ ಸತ್ಯವಾನರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ. ಸೀತಾದೇವಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾದದ್ದು ಅವತಾರ ಮಾಡಿ 11ನೇ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆದೆ ಅವರ ಕೈಯ ಅಡಿಗೆಯನ್ನು ರಾಮದೇವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ತಿನ್ನುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವೇ. 
  
  ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನೂ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀವು ಉದಾಹರಿಸಿರುವ ವಾಕ್ಯ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ 57ನೆಯ ಶ್ಲೋಕ. 
  
  ಮಂದೆ 62ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ “ಬಾಲಪುತ್ರಾ ಹ್ಯಪುತ್ರಿಣೀ ತಾಸಾಂ ಪಾಕೋ ನ ಭೋಕ್ತವ್ಯಃ” ಎಂದು ಎಂದು ಕೇವಲ ಬಂಜೆ ಮಾಡಿದ ಅಡಿಗೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿರುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಾಡಿದ ಅಡಿಗೆಯನ್ನೂ ಉಣ್ಣಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 
  
  ಇದರರ್ಥ — ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದಲ್ಲ. ವಿಶೇಷ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಯತಿಗಳು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇಂತಹವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳು ಬಂಜೆ ಮಾಡಿದ ಅಡಿಗೆಯನ್ನು ತಿನ್ನದ ನಿಯಮವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೊರತು ಆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಅಡಿಗೆಯನ್ನು ಯಾರೂ ಉಣ್ಣಬಾರದು ಎಂದಲ್ಲ. 
  
  
  ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಗಂಡ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಾಡಿದ ಅಡಿಗೆಯನ್ನು ಉಣ್ಣಬಾರದೇನು, ಅದನ್ನು ನೈವೇದ್ಯ ವೈಶ್ವದೇವ ಮಾಡಬಾರದೇನು? ಹಾಗಲ್ಲ. 
  
  ಮತ್ತೂ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಾಡಿದ ಅಡಿಗೆಯನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವಿದೆ. ನೀವು ಉದಾಹರಿಸಿದ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಮಾತು ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೀಮುಷ್ಣದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣೀ ಸ್ತ್ರೀಗಾಗಿ ದಂಡತೀರ್ಥವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಸಿ, ಆ ನೀರಿನಿಂದ ಆ ತಾಯಿ ಮಾಡಿದ ಅಡಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ಸ್ವಯಂ ಶ್ರೀಮುಷ್ಣ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. 
  
  ಹೀಗೆ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ವಚನವನ್ನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಬೇಕೋ, ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಬೇಕೋ ಎನ್ನುವದನ್ನು ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕೇ ಹೊರತು ಕೇವಲ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಹೇಳಬಾರದು. 
 • Ashok,

  10:36 AM, 16/09/2018

  ಗುರುಗಳೇ , ಮನೇಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಸಾಕೀರುವ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಮಾಧ್ವ ಗ್ರುಹಿಣಿ ಯರನ್ನು ನೋಡಿದೇನೇ ! ಇದರಿಂದಾಗುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳೇ ನು ಎಂದು ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡಿ
 • Pramod,

  6:48 PM , 14/09/2018

  Intaha anishta hagu yaavude logic illada superstitious "sampradaya paddatigalu", aachandrarka vada namma shuddha vaidika dharmavannu parakiyaru ninde madalu Sopana vagutte allave acharyare? Intaha paddhatigala huttu hege aggutte ennodannu swalpa tilisi?
 • Divya,

  5:06 PM , 14/09/2018

  Dhanyavada gurugalige
 • Ramaa. P. Rao,

  12:53 PM, 14/09/2018

  ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯಳಂತೆ ಕಾಣುವ ಇನ್ನೊಂದು ನೋವಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿ ಗುರುಗಳೇ.ಅತಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವ್ರತಗಳು, ಹಬ್ಬಗಳು, ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಂದ ಪತಿವಿಯೋಗದಿಂದ ನಿಂತುಹೋಗಿ ಅತೀವ ದುಃಖವಾಗಿದೆ. ಬೇರೆಯವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯಳಂತೆ ಇದ್ದು ಆಚರಿಸುವುದು ಇನ್ನೂ ನೋವು. ಮಕ್ಕಳಿದ್ದೂ ದೂರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಚರಿಸುವುದು ತಿಳಿಸಿ.
 • Ramaa. P. Rao,

  12:53 PM, 14/09/2018

  ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯಳಂತೆ ಕಾಣುವ ಇನ್ನೊಂದು ನೋವಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿ ಗುರುಗಳೇ.ಅತಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವ್ರತಗಳು, ಹಬ್ಬಗಳು, ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಂದ ಪತಿವಿಯೋಗದಿಂದ ನಿಂತುಹೋಗಿ ಅತೀವ ದುಃಖವಾಗಿದೆ. ಬೇರೆಯವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯಳಂತೆ ಇದ್ದು ಆಚರಿಸುವುದು ಇನ್ನೂ ನೋವು. ಮಕ್ಕಳಿದ್ದೂ ದೂರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಚರಿಸುವುದು ತಿಳಿಸಿ.
 • mudigal sreenath,

  11:58 AM, 14/09/2018

  odugara samsayagalige samarpakavagi samadanavannu needithiruva acharyarige namanagalu
 • mudigal sreenath,

  11:58 AM, 14/09/2018

  odugara samsayagalige samarpakavagi samadanavannu needithiruva acharyarige namanagalu
 • J.P.Adiga,Udupi

  3:30 PM , 03/07/2017

  Gurubhyo namah .makaklilladavarige baagina kodabaaradu.kottaru prayojanavilla antaare.yidu sariye?krupeyittu tilisi.

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಬಾಗಿನ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಪಡೆಯಲು ಇರಬೇಕಾದ ಅರ್ಹತೆ - ಮುತ್ತೈದೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ಅಷ್ಟೆ. ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. 
  
  ಮಕ್ಕಳಾಗದವರಿಗೆ ನೀಡಬಾರದು ಎಂಬ ನಿಯಮವಿದ್ದರೆ, ಮದುವೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಬಾಗಿನವನ್ನು ನೀಡಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಪಡೆಯುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಮುತ್ತೈದೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮುತ್ತೈದೆಗೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬಾಗಿನ ನೀಡಬಹುದು. 
  
  ಮತ್ತು ಬಾಗಿನ ನೀಡುವದೇ ವಂಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು. ಕೊಡುವವರ ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರ ಎರಡೂ ವಂಶಗಳೂ ಇದರಿಂದ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. 
  
 • mangala gowri,Bangalore

  4:42 PM , 25/06/2017

  Acharyarige pranamagalu yesto janara novanu pariharisidiri e moolaka thammanthavara parichaya vagiruvudhe namma punya
 • N V Krishna Murthy,Bangalore

  11:34 AM, 14/06/2017

  ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ ವಂದನೆಗಳು
 • Sangeetha prasanna,Bangalore

  8:00 PM , 26/05/2017

  ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ .ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು .ಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವುದು ದೈವಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದೆ .ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ರಾಯರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ .ಹಾಗು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇವೆಗೆ ಎಂದು ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ವ್ರತ ತಯಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ ಎಂದು ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಮ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ .ದಾರಿ ತೋರಿ .🙏🙏👏

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಸಮಯ ದೊರೆತ ತಕ್ಷಣ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ. 
  
  ಹೋಗಿಬನ್ನಿ, ಶುಭವಾಗಲಿ. 
 • Arnav,

  9:06 AM , 27/05/2017

  Guruji nanna maduve yavaaga aaguthe, dayavittu thilisi
  
  Arnav

  Vishnudasa Nagendracharya

  ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಕೇಳಬೇಕಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿದು. 
 • Sangeetha prasanna,

  9:25 AM , 27/05/2017

  ರಾಯರ ಸೇವೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ತಿಳಿಸಿ .ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಬಹುದೆ ?ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ .ನಮಸ್ಕಾರಗಳು .👏👏

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಎರಡೂ ಹೊತ್ತು ನಮಸ್ಕಾರಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿನ ಪವಿತ್ರಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿಬರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಮನೋರಂಜನೆಯ ಸ್ಥಳ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡಬಾರದು. 
 • Manjula,Mysore

  11:01 PM, 25/05/2017

  ಮಕ್ಕಳಾಗದ ನನ್ನನ್ನು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯಳಂತೆ ಕಂಡು ಹಿಂಸಿಸಿದ್ದರು. ಆ ನೋವು ಇವತ್ತು ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಧ್ವರಾಯರ ವಚನದಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂಪು ನೀಡಿದ ನೀವು ನೂರು ವರ್ಷ ಚನ್ನಾಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಗನನ್ನಾಗಿ ಪಡೆದವರು ಧನ್ಯರು. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
 • Kiran J,NANJANGUD

  3:37 PM , 26/05/2017

  Haage makaladmele gruhasthaanannu makalaguvathanka alankara