Prashnottara - VNP069

ಜಮದಗ್ನಿಋಷಿಗಳಿಗೆ ಹಸುವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲವೇ?


					 	

ಶ್ರೀ ಜಮದಗ್ನಿಋಷಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ತ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಬದುಕಿಸುವಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನ ಹಸುವನ್ನು ಸೆಳೆದೊಯ್ಯಬೇಕಾದರೆ ನಿಗ್ರಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲವೇ? ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ಬೆಂಗಳೂರು. ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಸೀಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಚನ್ನಾಗಿ ಸಾಕುವ ಶಕ್ತಿ ನಮಗಿದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಊರನ್ನೇ ಸಾಕುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ, ಜಮದಗ್ನಿ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ತವರನ್ನು ಬದುಕಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದ್ದರೂ, ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನನ್ನು ತಡೆಯುವ ಶಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ರೂಪದ ಭಗವಂತನಿಂದ ವರವನ್ನು ಪಡೆದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯೋಗಶಕ್ತಿಯ ರಾಜ ಆ ಕೃತವೀರ್ಯನ ಮಗ. ಮತ್ತೂ, ಯೋಗ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನ ಜಮದಗ್ನಿಗಳಿಗಿಂತ ತುಂಬ ಹಿರಿಯ. ದೇವರ ವರದ ಬಲದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ವರವಿದ್ದ ರಾವಣನನ್ನೇ ಸೋಲಿಸಿದ್ದ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಅವನು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವನನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಜಮದಗ್ನಿಗಳಿಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸರಿ. ಆದರೆ, ಕಾರ್ತವೀರ್ಯನ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ತಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಾಗ ತಮ್ಮನ್ನಾದರೂ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲವೇ ? ಹೌದು. ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯವಿತ್ತು. ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಜಮದಗ್ನಿಗಳಿಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆ ರಾಜಪುತ್ರರು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇಡಿಯ ಜಗತ್ತಿನ ಪರಿವೆಯನ್ನು ಮರೆತು ಜಮದಗ್ನಿಋಷಿಗಳು ಧ್ಯಾನಾಸಕ್ತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಸಂಪ್ರಜ್ಞಾತ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತಲೆಯನ್ನು ಕಡಿದರೂ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ದೇಹದ ಮೇಲಿನ ಪೂರ್ಣ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದಕಮಲಗಳ ದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಮದಗ್ನಿಗಳನ್ನು ಈ ದುಷ್ಟ ರಾಜಪುತ್ರರು ಕೊಂದದ್ದರಿಂದ, ಜಮದಗ್ನಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಬಂದದ್ದು, ಕೊಂದದ್ದು ಯಾವುದೂ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. — ವಿಷ್ಣುದಾಸ ನಾಗೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯ


Share to facebook View Comments
2527 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Ashok Prabhanjana,

  7:50 AM , 03/06/2017

  ಗುರುಗಳೇ, ಜೀವನದುದ್ದಕೂ ಮಹಾಪಾಪಗಳನು ಮಾಡಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾರಯಣನ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಅಜಮಿಳನಿಗೆ ಭಗವಂತ ಕಾಪಾಡಿದ. ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಭಗವತ್ಪರವಾಗಿ ಕಳೆದ ಜಮದಗ್ನಿಗಳಿಗೆ ಏಕೆ ಅಜಮಿಳನಂತೆ ದೇವರು ರಕ್ಷ್ಣೆಣೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಅಜಮಿಳ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳ ಪ್ರಕ್ಷಾಳನೆ ನಾರಯಣನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡನೆ? ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಸಾವಿನಿಂದ ಕಾಪಾಡುವದಷ್ಟೇ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲ. ಅಜಾಮಿಳ ಮಾಡಿದ ನಾರಾಯಣಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಪ್ರಸನ್ನನಾದ ಶ್ರೀಹರಿ ಅವನಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದ. ಅಜಾಮಿಳ ತನ್ನ ಪಾಪಗಳ ಪ್ರಕ್ಷಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಆ ನಂತರ ಅವನಿಗೂ ಸಾವುಂಟಾಯಿತು. 
  
  ಜಮದಗ್ನಿ ಋಷಿಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಬದುಕಿಸಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲೂ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು, ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸ್ಮರಣೆ ಒದಗುವದೇ ಮಹಾಭಾಗ್ಯ. ಅಂತಹುದರಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ಮರಣವುಂಟಾಯಿತು. 
  
  ಕೇವಲ ಮರಣದಿಂದ ಕಾಪಾಡುವದು ದೇವರ ದಯೆಯಲ್ಲ. ಮರಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವದು, ಮರಣದ ನಂತರ ತನ್ನ ಲೋಕವನ್ನು ಕರುಣಿಸುವದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರುಣ್ಯ. 
  
  ಮರಣದಿಂದ ಕಾಪಾಡುವದಷ್ಟೇ ಕಾರುಣ್ಯವಾದರೆ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಯಾರಿಗೂ ಮರಣವುಂಟಾಗಬಾರದು. ಅದು ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು. ಹುಟ್ಟಿದ ಸಕಲ ಪದಾರ್ಥಗಳೂ ಸಾಯಲೇ ಬೇಕಲ್ಲವೇ. ಸಾಯುವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸ್ಮರಣೆ, ಧ್ಯಾನ, ಸತ್ತ ನಂತರ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದರೆ ಅದು ಶ್ರೀಹರಿ ಮಾಡುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನುಗ್ರಹ. 
 • Bindu madhava,

  9:15 PM , 02/06/2017

  ಆಚಾರ್ಯರೇ ಪ್ರಕ್ಷಾಲನೆ ಅಂದರೇನು?

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಪ್ರಕ್ಷಾಲನೆ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ತೊಳೆಯುವದು ಎಂದರ್ಥ. 
  
  ಪಾದಪ್ರಕ್ಷಾಲನೆ ಎಂದರೆ ಪಾದ ತೊಳೆಯುವದು ಎಂದರ್ಥ. 
  
  ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವದು, ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವದು ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಲೇಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ಷಾಲನೆ ಎಂಬ ಶಬ್ದಪ್ರಯೋಗವಾಗಿದೆ. 
 • Jayashree karunakar,

  12:53 PM, 02/06/2017

  Adare gurugale paramathmana dhyanadalliddaga anthaha ghoravada savu nyayave

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಪ್ರಾರಬ್ಧಕರ್ಮ ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ. 
  
  ಆ ರೀತಿಯಾದ ಸಾವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಕರ್ಮವಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಕ್ಷಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಸಾವು ಬಂದಿತು.