Prashnottara - VNP099

ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ,ನಿಷಿದ್ಧ ಲೋಹಗಳ್ಯಾವುವು?


					 	

ನಮಸ್ಕಾರ, ದೇವರ ಪೂಜೆಗೆ ಯಾವ ಲೋಹದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಬಳಸಬಾರದು? — ಅನಂತ್ ರಾಜ್. ದೇವರ ಪೂಜೆಗೆ ಕೆಳಕಂಡ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ತಾರತಮ್ಯದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೇ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತೇನೆ — 1. ಬಂಗಾರ 2. ಬೆಳ್ಳಿ 3. ತಾಮ್ರ 4. ಕಂಚು 5. ಹಿತ್ತಾಳೆ 6. ಮಣ್ಣು (ಮಣ್ಣು ಲೋಹವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಮಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಂದ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.) ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಒಲೆ ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸತಕ್ಕದ್ದು. ನೇರವಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕಬ್ಬಿಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರಬಾರದು. ಸ್ಟೀಲುಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಕೇವಲ ಅಡಿಗೆ ಮುಂತಾದವಕ್ಕೆ ಬಳಸಬೇಕು. ನೈವೇದ್ಯವನ್ನಿಡಬೇಕಾದರೆ ಸ್ಟೀಲು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು. ಮತ್ತು ಸ್ಟೀಲನ್ನೂ ತೊರೆದು ಹಿತ್ತಾಳೆ ಕಂಚು ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವದು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ. ದೇವರ ಪೂಜಾಸಾಮಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಳಕಂಡ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಸರ್ವಥಾ ಬಳಸಬಾರದು — 1. ಕಬ್ಬಿಣ 2. ಸ್ಟೀಲು Stainless steel 3. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ (Aluminium) 4. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು ಮೈಲಿಗೆ. ಅದರ ಸ್ಪರ್ಶವಾದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಉಳಿದವು ಮೈಲಿಗೆಯಲ್ಲ. — ವಿಷ್ಣುದಾಸ ನಾಗೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯ


Share to facebook View Comments
6224 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Mallesh,Bangalore

  9:40 PM , 29/12/2019

  ವಂದನೆಗಳು ಗುರುಗಳೇ..🙏
 • Mallesh,Bangalore

  11:03 AM, 28/12/2019

  ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು... ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ನಾವು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು.. ಆ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಹುದೆ...🙏

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಗೃಹಸ್ಥರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿಸಿದ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪೂಜಿಸಬಹುದು. 
  
  ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಮೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡದೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಾರದು. 
  
  ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಡಿಗಿಂತ ಎತ್ತರವಾದ ಕಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನಂತೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. 
  
  ಇನ್ನೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಡಿಗಿಂತ ಎತ್ತರವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ (ದೇವರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನಿಡುವಂತೆ) ಇಡಬಹುದು. ಅದನ್ನು ವರೆಸಿ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಹೂವಿನ ಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾಕಬಹುದು. ಆವಾಹನೆ ಅಭಿಷೇಕ ಷೋಡಶೋಪಚಾರಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. 
  
  
 • Lakshmeesh Shanbhag,

  5:27 PM , 08/08/2017

  ಆಚಾರ್ಯರೆ, ಕಾಷ್ಠದ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದೇ? ಹೌದಾದರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಷ್ಠದ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಬಹುದು?
 • Ramachandra gajendragad,

  11:26 PM, 04/08/2017

  ದೇವರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪುಷ್ಠಗಳು ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ತಿಳಿಸಿ.
 • Parimala Rao,

  4:45 PM , 04/08/2017

  Dhanyavadagalu Gurugale.
 • Parimala Rao,

  10:25 PM, 03/08/2017

  Namaskara Gurugale, Samsha Devate endarenu? Pls kindly explain. Hare Srinivasa!

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಒಬ್ಬನೇ ಜೀವ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳಿಂದ ಇರಬಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಆ ಜೀವ ಸಾಂಶಜೀವ. 
  
  ಒಬ್ಬ ಜೀವ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರಬಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಅವನು ನಿರಂಶಜೀವ. 
  
  ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳೂ, ಕೆಲವು ಋಷಿಗಳೂ ಸಾಂಶಜೀವರು. ಯಮಧರ್ಮ ಒಂದೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವಿದುರರಾಗಿಯೂ ಧರ್ಮರಾಜರಾಗಿಯೂ ಇದ್ದಂತೆ. ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯರು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಾಗಿಯೂ, ಉದ್ಧವರಾಗಿಯೂ ಇದ್ದಂತೆ. 
  
  ಉಳಿದವರು ನಿರಂಶಜೀವರು. 
 • Jayashree Karunakar,

  11:35 AM, 04/08/2017

  ಸಾಂಶದೇವತೆಗಳು ಅಂದರೆ ಎನು ಗುರುಗಳೆ
 • Pranesh ಪ್ರಾಣೇಶ,Bangalore

  11:07 PM, 02/08/2017

  ಪಂಚ ಲೋಹ ವಿಗ್ರಹ ಅಂದರೆ ಏನು ಇದರ ವಿಗ್ರಹ ವಿಹಿತವೇ ಪೂಜೆಗೆ

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಲೋಹಗಳಿಂದ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 
  
  ಯಾವ ಲೋಹಗಳು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಶ್ರೀ ಶೇಷಚಂದ್ರಿಕಾಚಾರ್ಯರು - ಸುವರ್ಣ-ರಜತ-ತಾಮ್ರಾದಿಭಿಃ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 
  
  ಬಂಗಾರ- ಬೆಳ್ಳಿ, ತಾಮ್ರವೇ ಮೊದಲಾದ ಲೋಹಗಳಿಂದ ಎಂದರ್ಥ. 
  
  ಇಲ್ಲಿನ ಆದಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಕಂಚು ಮತ್ತು ಹಿತ್ತಾಳೆಯನ್ನೂ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಕಾರಣ ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಪ್ರತಿಮೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಶತ್ರುನಾಶವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಪೈತ್ತಲೀ ಶತ್ರುನಾಶಿನೀ. 
  
  ಹೀಗೆ, ಬಂಗಾರ, ಬೆಳ್ಳಿ, ತಾಮ್ರಗಳು ಪ್ರತಿಮೆಗಾಗಿ ಉತ್ತಮಲೋಹಗಳು. ಹಿತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಕಂಚು ನಂತರದ ಲೋಹಗಳು.
  
  ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. 
  
  ಕಬ್ಬಿಣ, ಸೀಸ ಮುಂತಾದ ಲೋಹಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಬಾರದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶವೂ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿರಬೇಕು. 
  
  ಇದಲ್ಲದೇ ಮಣಿ ಮತ್ತು ರತ್ನಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ವೈಷ್ಣವಧರ್ಮಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ - ಮೃದಾ ಚ ಮಣಿರತ್ನೈಶ್ಚ ತಾಮ್ರೇಣ ರಜತೇನ ವಾ । ಕೃತ್ವಾ ಪ್ರತಿಕೃತಿಂ ಕುರ್ಯಾತ್ ಅರ್ಚನಾಂ ಕಾಂಚನೇನ ವಾ । ಪುಣ್ಯಂ ದಶಗುಣಂ ವಿದ್ಯಾದೇತೇಷಾಮುತ್ತರೋತ್ತರಮ್ ಎಂದು. 
  
  ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರತಿಮೆ
  ಮಣಿ-ರತ್ನಗಳ ಪ್ರತಿಮೆ
  ತಾಮ್ರದ ಪ್ರತಿಮೆ
  ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪ್ರತಿಮೆ
  ಬಂಗಾರದ ಪ್ರತಿಮೆ
  
  ಮಣ್ಣಿಗಿಂತ ಮಣಿ ರತ್ನ ಹತ್ತುಪಟ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ತಾಮ್ರ, ಅದಕ್ಕಿಂತ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬಂಗಾರ. 
  
  ಕಂಚು ಹಿತ್ತಾಳೆಗಳು ತಾಮ್ರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ. 
 • Pranesh ಪ್ರಾಣೇಶ,Bangalore

  11:05 PM, 02/08/2017

  ಆಚಾರ್ಯ ಫೋಟೋ ಪ್ರತೀಕದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಹೌದಾ
  ಪೋಟೋ ನಿನಂದಲೇ ಸೇವಾ ಮಾಡಿ ಫಲ ದೊರಕಿದೆಯಲ್ಲಾ

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಆವಾಹನೆ ಉದ್ವಾಸನೆಗಳಿಲ್ಲ. 
  
  ರಾಯರ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಫಲವನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಿರುವದು ಅತ್ಯಂತ ಸತ್ಯ. ಫೋಟೋವನ್ನು ನೋಡಿ ಗುರು-ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ರಾಯರು ಸಾಂಶದೇವತೆಗಳಾದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಅವರು ಕೇಳಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರೂ ನಮಗೆ ಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು ದೇವತೆಗಳಲ್ಲ ನಿಜ. ಆದರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿನ ಭಗವಂತ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಫಲ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. 
  
  ಹೊರತು, ಫೋಟೋ ಇದು ಪೂಜಾರ್ಹವಾದ ಸನ್ನಿಧಾನವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಗೌರವಾರ್ಹವಾದ ಸನ್ನಿಧಾನವಷ್ಟೇ. ನಮಗೆ ಗುರು-ದೇವತೆಗಳ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧನ. 
 • Raghavendra Rao,

  10:00 PM, 02/08/2017

  Questions answered by Vishnudasa Nagendra charya
 • Raghavendra,

  11:33 AM, 02/08/2017

  devara hoodubatti yannu plastic nalli pack madirutharalla acharyare -hege anivarya vadaaga enu madabeku?

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಊದು ಬತ್ತಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ. 
  
  ಕೆಂಡಕ್ಕೆ ದಶಾಂಗ (ಗ್ರಂಧಿಗೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ) ಮತ್ತು ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಧೂಪವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು. 
  
  ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೂ ಪ್ಲಾಸ್ಚಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ತಂದರೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಮೊದಲೇ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಆ ನಂತರ ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮುಟ್ಟಬೇಕು. 
  
  
 • SHRIKAR. S.,

  11:30 AM, 02/08/2017

  ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಆಚಾರ್ಯರೇ