Prashnottara - VNP102

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಓದಬಹುದೆ?


					 	

ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರವನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಭೇಧವಿಲ್ಲದೆ ಓದುವುದು ಶ್ರವಣ ಮಾಡುವುದು ಮಾಡಬಹುದೇ? — ಅಜಿತ್ ಉಮರ್ಜಿ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸಾರ್ಯರು ರಚಿಸಿರುವ ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಮಗ್ರ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಹೆಂಗಸರು, ಗಂಡಸರು ಮತ್ತು ಶೂದ್ರರು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬಹುದು, ಪಠಣ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದು. — ವಿಷ್ಣುದಾಸ ನಾಗೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯ


Share to facebook View Comments
3089 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Bhagya v murthy,Mysore

  4:30 PM , 10/03/2020

  Hariksthamrutha mundina sandhi galannu dayamady thili sikodi
 • Vasudhendra,Vijayapura

  12:29 PM, 16/12/2018

  ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹರಿ ಕಥಾ ಅಮೃತ ಸಾರ ಮತ್ತು suladi ಪಠಿಸಲು ಗುರುಗಳ ಉಪದೇಶ ಬೇಕೇ? ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ.