Prashnottara - VNP103

ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಜರ ರತ್ನಾಭಿಷೇಕ. Part - 1


					 	

ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಜರ ರತ್ನಾಭಿಷೇಕ. Part - 1


Watch Video Share to facebook View Comments
2646 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Pranesh ಪ್ರಾಣೇಶ,

  11:12 PM, 17/08/2017

  ಆಚಾರ್ಯ ವ್ಯಾಸಯೋಗಿ ಚರಿತೆಯನ್ನು ನಾನು ಸಂಮ್ಪೂರ್ಣ ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಕೆಲವರ ಆಕ್ಷೇಪ 
  ಇದು ಕಾವ್ಯ ಕವಿಯ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಇಲ್ಲಿರುವ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪನೆ ಯಾಕೆ ಆಗಿರಬಾರದು?
 • Pranesh ಪ್ರಾಣೇಶ,

  11:07 PM, 17/08/2017

  ಆಚಾರ್ಯ ವ್ಯಾಸಯೋಗಿ ಚರಿತೆಯನ್ನು