Prashnottara - VNP111

ತಂದೆ ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ಮಾವನ ಶ್ರಾದ್ಧ ಮಾಡಬಹುದೇ?


					 	

ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನನಗೆ ತಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ತಂದೆಯವರ ಶ್ರಾದ್ಧ ಮಾಡಬಹುದಾ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿರಿ. — ವಿನಾಯಕ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮಾಡಲು ಬರುವದಿಲ್ಲ. ತಂದೆ ಬದುಕಿರುವಾಗ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಶ್ರಾದ್ಧಗಳು ಮೂರು. 1. ತಾಯಿಯ ಶ್ರಾದ್ಧ. 2. ಹೆಂಡತಿ ಸತ್ತು ಹೋಗಿ, ಮಗನಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಯ ಶ್ರಾದ್ಧ. 3. ಆಶ್ವೀನ ಶುದ್ಧ ಪ್ರತಿಪದೆಯಂದು ಮಾತಾಮಹಶ್ರಾದ್ಧ. (ತಾಯಿಯ ತಂದೆಯ ಶ್ರಾದ್ಧ.) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯ ಮಾತಾಮಹಶ್ರಾದ್ಧ ಬೇರೆಯ ಶ್ರಾದ್ದಗಳಂತಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಈ ಮಾತಾಮಹ ಶ್ರಾದ್ಧದ ಆಚರಣೆ ಕಂಡು ಬರುವದಿಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಈ ಶ್ರಾದ್ಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ಪೂರ್ಣ ಅಪಸವ್ಯ ಆಗುವಂತಿಲ್ಲ. ಜನಿವಾರವನ್ನು ಮಾಲಾಕಾರವಾಗಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಎಡಗೈ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವದಷ್ಟೇ ಅಪಸವ್ಯ. ಮತ್ತು ಶ್ರಾದ್ಧಾಂಗ ತರ್ಪಣವನ್ನು ನೀಡುವಂತಿಲ್ಲ. ತರ್ಪಣವನ್ನು ತಂದೆಯೇ ನೀಡಬೇಕು. ತಂದೆಯ ಮರಣದ ನಂತರ ಪೂರ್ಣ ಅಪಸವ್ಯ ಮತ್ತು ತರ್ಪಣ ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಬರುತ್ತದೆ. — ವಿಷ್ಣುದಾಸ ನಾಗೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯ


Share to facebook View Comments
3694 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Vinayak kulkarni,

  9:47 PM , 03/11/2017

  ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಗಳಿಗೆ
 • SRIPAD RAO RM,

  7:49 PM , 03/11/2017

  Poojyare I am really surprised to know that the practice is exactly as you have quoted in first two cases but I presume that the law says in both the case the father have to perform the ritual as he is only adhikari as per some Scholars many more things to discuss Kindly correct and direct us as you would always do JAI BHARATHEESHA

  Vishnudasa Nagendracharya

  ತಂದೆ ಬದುಕಿದ್ದು ತಾಯಿ ಸತ್ತರೆ ಮಗನಿಗೇ ಮೊದಲ ಅಧಿಕಾರ.
  
  ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಗನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಎಂದರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಮಗು ಈಗ ತಾನೇ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ತಂದೆಯೋ ತಾಯಿಯೋ ಮೃತರಾದರು. ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವನ್ನೇ ಶ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದರ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಅಗ್ನಿಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಮಗ ಇದ್ದಾಗ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. ಮಗನಿಗೆ ಮಂತ್ರ ಹೇಳುವಷ್ಟು ಮಾತು ಬಂದಿದ್ದು, ಮುಂಜಿ ಆಗುವದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೂ ಸತ್ತರೂ, ಎಲ್ಲ ಔರ್ಧ್ವದೈಹಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಅಧಿಕಾರ ಮಗನಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆಚರಣೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆಯಷ್ಟೇ. 
  
  ಹಾಗೆ, ತಂದೆ ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ಹೆಂಡತಿ ಸತ್ತರೂ ಮಗ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಗಂಡನಿಗೇ ಅವಳನ್ನು ಸುಡುವ ಮೊದಲ ಅಧಿಕಾರ. ಗಂಡನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಾವ ಸುಡಬಹುದು. 
 • Pranesh ಪ್ರಾಣೇಶ,Bangalore

  8:00 PM , 03/11/2017

  ಹೆಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟ ಮಾವ ಮೃತರಾದರೆ ಮೊದಲನೇ ಅಧಿಕಾರ
  ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು 
  ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಮಕ್ಕಳು
  ಸ್ವಗೋತ್ರ ದವರು 
  ಅಳಿಯ
  ಇದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದ hierarchy ಹೌದಾ?

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಸರಿಯಿದೆ. 
  
  ಮೊದಲ ಅಧಿಕಾರವಿದ್ದವರು ಮಾಡಲು ಬಯಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನವರು ಮಾಡಬಹುದು. 
 • ಗುರುಪ್ರಸಾದ್,

  10:13 AM, 03/11/2017

  ತಾಯಿ ಇದ್ದು ತಾಯಿಯ ತಂದೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಾತಾಮಾಹ ಶ್ರಾಧ್ದ ಮಾಡೇಕೆ???

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಮಾಡಬಹುದು. 
  
  ಯಾರದೇ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಅಥವಾ ಸರ್ವಪಿತೃಶ್ರಾದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ (ತೀರ್ಥಶ್ರಾದ್ಧ ಮತ್ತು ಮಹಾಲಯಶ್ರಾದ್ಧಗಳು ಸರ್ವಪಿತೃಶ್ರಾದ್ಧಗಳು) ಪಿಂಡವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾದರೆ ಆ ವರ್ಗದ ಆದಿಯಲ್ಲಿರುವವರು ಮರಣ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಉಳಿದವರ ಸಂಬಂದವಿಲ್ಲ. 
  
  ತಾಯಿ ಬದುಕಿದ್ದರೆ ಮಾತೃ-ಪಿತಾಮಹಿ-ಪ್ರಪಿತಾಮಹಿ ವರ್ಗ ಮಾತ್ರ ಬರುವದಿಲ್ಲ. . 
  
  ತಾಯಿ ಬದುಕಿದ್ದರೂ ಮಾತಾಮಹ, ಮಾತಾಮಹಿಯರು ಸತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಾತಾಮಹ ಮತ್ತು ಮಾತಾಮಹಿ ವರ್ಗ ಬರುತ್ತದೆ.
  
  ಹೀಗಾಗಿ ಮಾತಾಮಹ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನೂ ಮಾಡಬಹುದು.