Prashnottara - VNP119

ಪ್ರತಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯರಿರುರಾತ್ತರಾ?


					 	

ನಮಸ್ಕಾರ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಪದವಿ, ಇಂದ್ರಪದವಿ ತರಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪದವಿಯಾ, ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಬ್ಬಳೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾ? ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನ ಸಂದೇಹವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ. —— ಕಮಲಾಕರ್ ಬ್ರಹ್ಮಪದವಿ, ಇಂದ್ರಪದವಿಯಂತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯದು ಪದವಿಯಲ್ಲ. ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದ ಅನಂತಕಾಲದವರೆಗೂ ಒಬ್ಬರೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ. ಪದವಿಗಳಿರುವದು ಜೀವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಜೀವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿತರಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಈಶಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಚೇತನ. ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಶ್ರೀ, ಭೂ, ದುರ್ಗಾ ಮುಂತಾದ ಅನಂತಾನಂತರೂಪಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯೊಬ್ಬರೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಟ್ಟದರಾಣಿ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯಲ್ಲದೇ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅನೇಕ ಮಡದಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ವರಾಹರೂಪದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪಡೆಯುವ ಭೂದೇವಿ. ನಾವಿರುವ ಭೂಮಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿನಿನಯಾದ ದೇವತೆ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೂ ಭೂದೇವಿ ಎಂಬ ರೂಪವಿದೆ. ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಭೂದೇವಿರೂಪದ ಸನ್ನಿಧಾನವಿರುವದರಿಂದಲೇ ಈ ಭೂಮಿಯ ಅಭಿಮಾನಿನಿಗೆ ಭೂದೇವಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿರುವದು. ಹಾಗೆಯೇ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಂಬವತೀ, ನೀಲಾ, ಭದ್ರಾ, ಕಾಳಿಂದೀ, ಮಿತ್ರವಿಂದಾ, ಲಕ್ಷಣಾ ಎಂಬ ಆರು ಜನರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಡದಿಯರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಭೂದೇವಿ, ಮತ್ತು ಷಣ್ಮಹಿಷಿಯರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಡದಿಯರು. ಇವರು ಪ್ರತಿಕಲ್ಪಕ್ಕೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವವರು ಪ್ರಳಯವಾದಾಗ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆ ನಂತರ ಆ ಪದವಿಗೆ ಅದೇ ಗುಂಪಿನ ಬೇರೆ ಜೀವರು ಆ ಪದವಿಗೆ ಬಂದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಡದಿಯರಾಗುತ್ತಾರೆ. — ವಿಷ್ಣುದಾಸ ನಾಗೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯ


Share to facebook View Comments
3177 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Surekha Anil Kumar,Dharmapuri

  9:37 PM , 14/05/2021

  ಹಾಗೇನೇ ಗರುಡ ದೇವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು garudaru ಇದ್ದಾರೆ
  ಅವರು ಮುಂದೆ ಯಾವ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ please
 • Surekha Anil Kumar,Dharmapuri

  9:32 PM , 14/05/2021

  Aachaaryarige ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ poorvakada vandhanegalu
  
  ನಂದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ೧. ರುದ್ರ ದೇವರು Sesha padavige baruthaare( pariyanka padavaididayo) aa sesha devaru yellige hogthaare?
  ೨. ಏಕಾದಶ ರುದ್ರರು ೧೧ ಜನರಲ್ಲಿ ಉಳ್ ದಿದ್ದವರು೧೦ ರುದ್ರರು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ?
 • Mahadi Sethu Rao,Bengaluru

  11:40 AM, 14/06/2019

  Dhanyoshmi.
  HARE KRISHNA.
 • jayateertha,

  2:02 PM , 26/07/2018

  Paramaatmanine Madadiya Avashyakathe Ideye ? Dayavittu Tilisi

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಇಲ್ಲ.
 • jayateertha,

  2:11 PM , 26/07/2018

  ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮಾಡದಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೇ ? , ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ
 • Kamalakar naik,

  6:49 AM , 13/07/2018

  Dhanyavadagalu acharyare
 • Gopal,

  3:52 PM , 01/06/2018

  Hagadre mundina garuda padavige hoguvavaru yaru ??
 • krishna,

  7:48 PM , 26/03/2018

  1600 ಮಡದಿಯರು ಅಗ್ನಿಯ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲವೇ?
 • Meera jayasimha,

  8:46 AM , 14/03/2018

  Gurugalige namaskara.shravanopavasada Dina tulasi pooje.theeartha bagge thilisuvira
 • Krishnavarma,

  7:03 PM , 10/02/2018

  Gurugale ondu samasya
  Padavi mugida mele elli hogutare elli iratare
  Uda brahma devara padavi mugida mele avaru elli iratare avarige ava padavi irute

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಪದವಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ. 
  
  ಕಡೆಯ ಪದವಿ, ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಪದವಿ ಎಂದು. 
  
  ರುದ್ರಪದವಿ, ವಾಯುಪದವಿ ಪೂರ್ವಪದವಿಗಳು. ಈ ಪದವಿಗಳು ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪದವಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. 
  
  ಅಂದರೆ ರುದ್ರದೇವರು ಮುಂದಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಷದೇವರಾಗುತ್ತಾರೆ. ವಾಯುದೇವರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಾಗುತ್ತಾರೆ. 
  
  ಕಡೆಯ ಪದವಿ ಎಂದರೆ, ಅವರ ಸಾಧನೆಯ ಚರಮಪದವಿ. ಈ ಪದವಿ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅನಂತ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಸುಖವನ್ನನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. 
  
  ಬ್ರಹ್ಮಪದವಿ, ಶೇಷಪದವಿ, ಇಂದ್ರಪದವಿ ಮುಂತಾದವು ಕಡೆಯ ಪದವಿಗಳು.