Prashnottara - VNP141

ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಂಥಗಳ ಇತಿಹಾಸವೇನು, ಯಾವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವು ನಮಗೆ ದೊರೆತಿವೆ?


					  	

ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ವೇದಗಳು ದೊರೆತದ್ದರಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ, ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಕ, ಪಂಚರಾತ್ರಗಳು ದೊರೆತ ಕ್ರಮ, ವೇದಗಳ ವಿಭಾಗ, ವೇದಾರ್ಥನಿರ್ಣಯಕ್ಕಾಗಿ ರಚಿತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಮಹಾಭಾರತ, ಪುರಾಣಗಳು ಮುಂತಾದ ಗ್ರಂಥಗಳು ದೊರೆತ ರೀತಿ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಆದ ಬುದ್ಧಾವತಾರ, ಆ ನಂತರ ಬಂದ ಉಳಿದ ಮತಗಳು, ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ರಚಿಸಿರುವ ಗ್ರಂಥಗಳವರಿಗೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರುವ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ರೋಚಕ ಇತಿಹಾಸದ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ತಪ್ಪದೇ ಕೇಳಿ


Play Time: 26:53, Size: 1.37 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
3387 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • No Comment