Prashnottara - VNP149

ಬಲಗೈಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಮುರಿದಿದ್ದರೆ ಎಡಗೈಯಿಂದ ತರ್ಪಣ ನೀಡಬಹುದೆ?


					 	

ಎಡಗೈಯಿಂದ ಯಾವ ದೇವ-ಪಿತೃಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ, ಬಲಗೈಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದಾಗ, ಅಥವಾ ಬಲಗೈ ಮುರಿದೇ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ದೇವ ಪಿತೃ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲೇಬಾರದೋ ಅಥವಾ ಎಡಗೈಯಿಂದ ಮಾಡಬಹುದೋ?


Play Time: 7:20, Size: 6.89 MB


Watch Video Download Upanyasa Share to facebook View Comments
1929 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Anandatirtha Huilgol,Bangalore

  10:36 PM, 29/03/2020

  Extremely useful information. Thanks acharre
 • Jayashree Karunakar,Bangalore

  2:02 PM , 28/11/2019

  ತಿಳಿದಷ್ಟೂ ಮುಗಿಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳ ಜ್ಞಾನಸಮುದ್ರವೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ....
  
  ಮಾತೇ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ....
  ದಿನದಿನವೂ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕರಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ....🙏
 • T venkatesh,Hyderabad

  12:06 PM, 28/11/2019

  A very practical doubt and an exhaustive answer to it.