Prashnottara - VNP159

ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಪಠಣ


					  	

ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಕೇವಲ ಪಠಣ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅರ್ಥ ತಿಳಿದವರು ಇದನ್ನು ಕೇಳುತ್ತ ಪಠಿಸಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಸಹಿತವಾಗಿಯೂ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. VNP158


Play Time: 2:14, Size: 959.26 KB


Download Article Download Upanyasa Share to facebook View Comments
6271 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • No Comment