Prashnottara - VNP163

ಶೂನ್ಯತಿಥಿ ಇದ್ದ ದಿವಸವೂ ಜಲತರ್ಪಣವನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆ?


					 	

ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯತಿಥಿ, ಶ್ರಾದ್ಧ ಇರುವದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮುದ್ರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಅಂತಹ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ, ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೀಡುವ ಜಲತರ್ಪಣವನ್ನು ಅಂತಹ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕೇ, ನೀಡಬಾರದೆ? ನೀಡಬೇಕೆಂದರೆ ಯಾವ ತಿಥಿಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು?


Play Time: 2:25, Size: 2.40 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
1666 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Shashidhara G,Bengalore

  7:15 AM , 06/09/2020

  ಪಕ್ಷಮಾಸದಲ್ಲಿ ಹೀಗೇ ಇದ್ದರೆ ಆಚರಣೆ ಹೀಗೆ? ಪಕ್ಷಮಾಸದ ಶೂನ್ಯ ತಿಥಿ ಶ್ರಾದ್ಧ, ತರ್ಪಣ ಮಾಡ ಬಾರದೆ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದರೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು? ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ.
 • Prakash Mutgi,Bangalore

  3:53 AM , 31/08/2020

  ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ
 • Ramachar Joshi,Hospet

  7:16 PM , 02/01/2020

  ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸಂಜೆಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.