Prashnottara - VNP166

ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹಸ್ತೋದಕ ನೀಡಬಹುದೇ?


					  	

ಗುರುಗಳು ನಾವು ನೀಡುವದನ್ನು “ತಿನ್ನುವದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಅಂದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿಯಾದರೂ ಸಹ ಹಸ್ತೋದಕವನ್ನು ನೀಡಬಹುದೇ? ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರೇ ಯತಿಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿವಸ ಅನೇಕ ಹಸ್ತೋದಕ ಆಗುತ್ತಿರಬೇಕಾದರೆ ಒಂದೇ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹಸ್ತೋದಕ ಮಾಡುವದು ತಪ್ಪು ಹೇಗಾಗುತ್ತದೆ?


Play Time: 4:58, Size: 3.05 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
2229 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • No Comment