Prashnottara - VNP176

ಬಲಿಯ ಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ?


					  	

ಭಕ್ತನಾದ ಬಲಿಯನ್ನು ದೇವರು ಬಂಧಿಸಿ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ತುಳಿದದ್ದು ತಪ್ಪಲ್ಲವೇ? “ಬಲಿಯ ಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸ ಉತ್ತಮವಾಯ್ತು” ಎಂದು ಶ್ರೀ ಕನಕದಸಾರ್ಯರೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದು?


Play Time: 11:10, Size: 4.33 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
1759 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • No Comment