Prashnottara - VNP178

ಈಗೇಕೆ ರಾಮಾಯಣದ ಪ್ರವಚನಗಳು


					 	

ಮೂರನೆಯ ಸ್ಕಂಧದ ಪ್ರವಚನಗಳು ನಡೆಯುವಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇಕೆ 12-03-2020 ರಿಂದ ರಾಮಾಯಣದ ಪ್ರವಚನದ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೀರಿ?


Download Article Share to facebook View Comments
3248 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Vikram Shenoy,Doha

  5:57 PM , 01/04/2020

  ಒಂದು ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಆ ಕೋದಂಡ ರಾಮ ದೇವರ ಪಾದಾರ್ವಿಂದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿತ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ...🙏🙏🙏🙏
 • Mahesh,Bangalore

  2:21 PM , 18/03/2020

  ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳೇ..
  ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯದ ಹಿಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಲೋಚನೆ, ಶ್ರಮ ಇರುವುದು ನಮಗೆ ಅನುಭವಿಸಿ ಗೊತ್ತಿದೆ.. ನಿಮ್ಮೀ ಶ್ರಮ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ.. ಈ ಜ್ಞಾನಕಾರ್ಯದಿಂದ
  ನಮ್ಮಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಧಾರದ ದಾರಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದೀರಿ..
  .ಸದಾ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಋಣಿಗಳು 
  ..
  ನೀವು ಕೊಡುವ ಜ್ಞಾನ, ಭಕ್ತಿಗಳನ್ನು
  ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ದಂತೆ ಕಣ್ಣಿಗೊತ್ತಿಕೊಂಡು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ..
  ..
  ತಮಗೂ ತಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ನಿಂತ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೂ.. ಸಮೀರ ಬಾದಾಮಿ ಯವರಿಗು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳು..
  🙏🙏🙏
  ..
 • Vanisubramanya,Chickaballapura

  7:02 PM , 17/03/2020

  Gurugagale🙏 thavu helida hudugana vicharavagi namma maneyalli 23 varshada madhwa hudugi iddale    Hyderabad nalli vasa vasista gothra B E madiddale  sampradaya kutumba .
 • Aprameya,Bangalore

  2:15 AM , 16/03/2020

  🙏🙏🙏