Prashnottara - VNP180

ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ತುಳಸೀಮಣಿ


					 	

ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆ ಹಾಗೂ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಬಹುದೇ? ದಯವಿಟ್ಟು ಉತ್ತರಿಸಿ. — ನಿತ್ಯಾನಂದ ಭಟ್ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಧಾರಣೆ ಶಿವಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥಾತ್ ಶಿವನೇ ದೇವರು ಎಂಬ ತತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪುವದರ ಪ್ರತೀಕ. ತುಳಸೀಮಾಲೆಯ ಧಾರಣೆ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥಾತ್ ವಿಷ್ಣುವೇ ದೇವರು ಎಂಬ ತತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪುವದರ ಪ್ರತೀಕ. ಎರಡೂ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು. ವಿಷ್ಣು ದೇವರು, ಶಿವ ದೇವತೆ ಎನ್ನುವದು ವೈಷ್ಣವ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಧರಿಸಬಾರದು. ಹೀಗಾಗಿ ಎರಡೂ ಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಧರಿಸುವದು ಅಯುಕ್ತ. — ವಿಷ್ಣುದಾಸ ನಾಗೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯ


Share to facebook View Comments
3127 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Srinidhi Joshi,Ballari

  10:19 AM, 05/04/2020

  Gurugalige namaskaragalu.
  Rudrakshiyannu maneyalli pujisabahude.

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಮಾಧ್ವರಲ್ಲಿ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲ
 • Akshay V,Bangalore

  6:52 AM , 18/03/2020

  ನಮಸ್ಕರಗಳು ಗುರುಗಳೇ, ನಾವು ಸ್ಫಟಿಕ ಮಣಿಯನ್ನು ಧರಿಸ ಬಹುದೇ?

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಧರಿಸಬಹುದು. 
 • rammurthy kulkarni,Bangalore

  4:29 PM , 17/03/2020

  ಗುರುಗಳೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಪುರಂದರ ದಾಸರು ರುದ್ರ ದೇವರನ್ನು " ಕೊರಳೊಳು ಭಸ್ಮ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧರಿಸಿದ ಪರಮ ವೈಷ್ಣವನು ನೀನೇ" ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರಲ್ಲವೇ. ರುದ್ರ ದೇವರು ವೈಷ್ಣವೋತ್ತಮರು , ಆದರೂ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿರುವರೇಕೆ?

  Vishnudasa Nagendracharya

  ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಭಸ್ಮಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವ, ಹಾಗೂ ದಿಗಂಬರರಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬೇರೆಯವರಿಗಿಲ್ಲ. 
  
  ಅದಕ್ಕೇ ದಾಸರಾಯರು “ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಭಸ್ಮ ಧರಿಸಿದ ಪರಮವೈಷ್ಣವ ನೀನೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದು. ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಭಸ್ಮಗಳು ನಿಷಿದ್ಧ, ಆದರೂ, ಅವನ್ನು ಧರಿಸಿದರೂ ತಾವು ಪರಮವೈಷ್ಣವರು ಎಂದರ್ಥ.