Prashnottara - VNP198

ಶುಕ್ರವಾರ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬಾರದೇ?


					  	

24/07/2020 ಶುಕ್ರವಾರ ನಾಗರ ಚೌತಿ, ಮುತ್ತೈದೆಯರು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕೆ ಮಾಡಬಾರದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ.


Play Time: 13:30, Size: 12 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
9581 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • B VIDYA PRASANNA,UDUPI

    9:13 PM , 23/07/2020

    ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳು.
    ನಿಮ್ಮ ಸೂಕ್ತ ವಿಚಾರವು ನಮ್ಮಸಂದೇಹವನ್ನು ಬಗೆ ಹರಿಸಿದೆ.ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ